Hoppa till huvudinnehåll

Vad krävs av kommunen då fritidsbostäder blir permanenta bostäder? Frågan är aktuell i Sibbo

Ljus som speglar i den blanka isen.
Ljus som speglar i den blanka isen. Bild: Yle/Hanna Othman svag is

För att en fritidsbostad ska kunna användas som permanent bostad krävs det en viss standard på huset och att det är kopplat till kommunaltekniken. Men vilka serviceformer behöver kommunen arrangera?

Politikerna i Sibbo vill att allt fler sommarstugeägare i kommunen ska kunna omvandla sina sommarstugor till åretruntbostäder.

För en tid sedan visade byggnads- och miljöutskottet i Sibbo grönt ljus för tre fastigheter.

Också på riksnivå har man gjort det lättare att förvandla en fritidsbostad till en permanent bostad.

Miljöministeriet förnyade i fjol byggnadsordningen för att göra processen lättare.

Det går naturligtvis inte att förvandla vilken liten stuga som helst till ett permanent boende. Det finns krav på byggnaden och det finns krav på att det bör finnas kommunalteknik i området.

Person målar röd stuga med vita knutar vid strand.
För att en sommarstuga ska kunna bli en permanent bostad krävs en viss standard på huset och kommunalteknik. Person målar röd stuga med vita knutar vid strand. renovering,sommarstuga

Vilka blir följderna för kommunen

Men vad krävs av Sibbo kommun om allt fler ska få möjlighet att förvandla sina fritidsbostäder till permanenta bostäder? Kommer kommunen nu att bli tvungen att bygga ut sin service i skärgården?

Fullmäktigeordförande Heikki Vestman (Saml) är inte orolig. Han säger att det redan finns en hel del kommunal service på de områden som kan komma i fråga.

- Det finns redan till exempel kommunalteknik på många områden som kan komma i fråga och just det här var ju ett av kriterierna för de tre fritidsbostäder som med undantagslov nu blir bostäder för åretruntboende, säger Vestman.

Enligt Vestman bör man inte gå vårdslöst fram. Han är av samma åsikt som tjänstemännen, nämligen att det huvudsakliga sättet bör vara att genom planarbetet möjliggöra permanent boende i fritidsbostäder.

- Det bör dessutom ske enbart på sådana platser som är lämpliga och det bör finnas kommunalteknik och annan service, säger Vestman.

Heikki Vestman, kandidat i riksdagsvalet 2015.
Kommunfullmäktigeordförande Heikki Vestman. Heikki Vestman, kandidat i riksdagsvalet 2015. Bild: Yle heikki vestman
Kaj Lindqvist
Kommunstyrelseordförande Kaj Lindqvist. Kaj Lindqvist Bild: Yle/Fredrika Sundén Kaj Lindqvist,Kommunalvalet 2017,Svenska folkpartiet i Finland

Återvänder skärgårdsskolan nu?

Annan service i det här fallet är bland annat skolor, daghem och kollektivtrafik. Kommunstyrelseordförande Kaj Lindqvist (SFP) säger att det ändå inte handlar om att bygga nya skolor och daghem i skärgården.

- Vi kan inte börja arrangera med nya skolor och daghem för skärgården utan det är ju då till exempel Gumbostrand skola och Boxby skola samt de nuvarande daghemmen som gäller, säger Lindqvist.

Sibbo kommun har haft en skola i skärgården, på Simsalö. Den drogs in 1983. Nu handlar det inte om att återgå till tidigare koncept utan att använda sig av det som redan finns.

- Mycket finns redan. Förutom skolorna i södra Sibbo finns det också kommunikationer till sjöss. Det finns skärgårdstrafik och skärgårdsrutter, så teoretiskt kunde man kanske tänka sig att de rutterna till en viss del också påverkar besluten om på vilka områden man i framtiden kunde omvandla fritidsboenden till permanenta bostäder, säger Lindqvist.

Generalplanen för hela Sibbo kommun ska förnyas och i samband med det arbetet ska man noggrannare också syna i vilken omfattning det i framtiden ska vara möjligt att förvandla fritidsbostäder till permanenta bostäder.

Arbetet med att förnya generalplanen i Sibbo inleds nästa år.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland