Hoppa till huvudinnehåll

"Bibelundervisningen har gått hem, äktenskapet är mellan man och kvinna" - församlingsvalskandidater i Petrus församling sticker ut i jämförelse

Ring träds på finger i samband med vigsel.
Majoriteten av kandidaterna i församlingsvalet vid Petrus församling vill att kyrkan enbart ska viga man och kvinna till äktenskap. I övriga församlingar i huvudstadsregionen tycker majoriteten av kandidaterna annorlunda. Ring träds på finger i samband med vigsel. Bild: lev dolgachov vigsel,Händer,ringar

Majoriteten av de kandidater som ställer upp i församlingsvalet i huvudstadsregionen anser att kyrkan också ska viga samkönade par till äktenskap. Det här visar svar i församlingsvalets valkompass. Petrus församling i Helsingfors skiljer sig däremot klart från alla andra svenskspråkiga församlingar i huvudstadsregionen. Där vill bara 22 procent att kyrkan viger samkönade par.

För fyra år sedan kunde Yle Huvudstadsregionen berätta att ingen av kandidaterna i församlingsvalet vid Petrus församling vill att kyrkan viger samkönade par. Situationen inför årets församlingsval ser lite annorlunda ut.

Nu är antalet kandidater i Petrus som tycker så här fyra stycken, vilket blir 22 procent. Tio kandidater eller 56 procent anser att kyrkan bara ska viga man och kvinna medan fyra stycken inte har velat svara på den här frågan.

I de andra svenskspråkiga Helsingforsförsamlingarna, Johannes och Matteus, är andelen kandidater som vill att kyrkan ska viga samkönade par 90 respektive 68 procent.

Enligt tidigare kyrkoherden i Petrus församling, Bengt Lassus, handlar frågan om att läsa Bibeln innantill.

- Där står det klart att äktenskapet är ett förbund mellan man och kvinna. Undervisningen om det här har hållits fram av prästerna och gått hem. Den har nått både yngre och äldre. Hur det ser ut i andra församlingar ska jag inte uttala mig om. Det är deras sak, säger Lassus som nu kandiderar till gemensamma kyrkofullmäktige.

Vad är församlingsval?

Församlingsvalet hålls vart fjärde år och är ett lokalval inom kyrkan.

Egentligen handlar det om två val, ett till församlingsrådet och ett till kyrkofullmäktige. Flera kandidater ställer upp i båda valen.

Varje församling har ett församlingsråd som fattar beslut om vem som anställs i församlingen och hur församlingens pengar används. Kyrkofullmäktige är det högsta beslutsfattande organet som kan vara gemensamt för flera församlingar och heter då gemensamma kyrkofullmäktige.

Församlingsvalet hålls den 18 november. Man kan bara rösta i den egna församlingen, som bestäms utgående från var man bor.

"Gud skapade människan till man och kvinna och det är rättesnöret för äktenskapet"

Lassus har själv i valkompassen svarat att kyrkan fortsättningsvis bara ska viga man och kvinna till äktenskap.

- I första Moseboken står det att Gud skapade människan till man och kvinna. Det är två kön och det är rättesnöret för äktenskapet. I Nya testamentet talas om att männen övergav det naturliga umgänget med kvinnor och bedrev sexuellt umgänge med män, vilket inte är enligt Nya testamentets ordning.

Svar i församlingsvalets valkompass.
Svar i församlingsvalets valkompass. Bild: Yle kyrkliga val,samkönat äktenskap

Jona Granlund sitter nu i församlingsrådet vid Petrus församling och kandiderar för ett förnyat mandat. Han är en av de fyra som anser att kyrkan borde viga samkönade par.

- Det är väldigt konstigt att kyrkan utför juridiska vigslar men inte följer den lagstiftning som rör äktenskapet. Om kyrkan sköter den delen så bör den skötas enligt de bestämmelser som finns i lagen, säger Granlund.

Han tror att orsaken till att kandidaterna i Petrus församling är klart mer negativt inställda till samkönade äktenskap är inverkan av väckelserörelser.

- Traditionellt har Petrus starkt inflytande av väckelsekristendom. Det finns många bra saker med det, men det gör att världsbilden är svartvit och någonting är antingen rätt eller fel. Det skriver jag inte under. Det här påverkar Petrus väldigt starkt i många frågor, säger Granlund.

Jona Granlund, ställer upp i församlingsvalet (Petrus församling, Helsingfors) 2014.
Jona Granlund. Jona Granlund, ställer upp i församlingsvalet (Petrus församling, Helsingfors) 2014. Bild: Privat jona granlund

Majoriteten vill ge prästerna rätt att viga enligt samvetet

För fyra år sedan svarade Granlund "vet ej" i valkompassen inför församlingsvalet på påståendet "Kyrkan borde även i framtiden endast viga personer av olika kön till äktenskap".

- Jag har följt med hur diskussionen har förändrats och har nu mer erfarenhet av livet och världen. Det har påverkat att jag nu har svarat annorlunda, säger Granlund.

Kyrkomötet är det organ inom kyrkan som fattar beslut om vigsel av samkönade äktenskap. I maj 2018 röstade kyrkomötet mot ett förslag om det här. Förslaget om vigsel av samkönade par föll då med rösterna 59-46.

Majoriteten av kandidaterna i församlingsvalet i huvudstadsregionen anser att prästerna ska ges möjlighet att enligt sitt samvete viga eller låta bli att viga par av samma kön. 57 procent är helt eller delvis av samma åsikt med påståendet "Kyrkan ska godkänna att det finns olika åsikter om äktenskapet och ge prästerna möjlighet att enligt sitt samvete viga eller låta bli att viga par av samma kön".

Petruskandidater mest Bibeltrogna

Kandidaterna i Petrus församling utmärker sig också som dem som i störst utsträckning är helt eller delvis av samma åsikt med påståendet "Allt som står i Bibeln är bokstavligen sant". Fyra Petruskandidater är helt av samma åsikt och sex är delvis, vilket sammanlagt blir tio kandidater eller 56 procent.

Också i Kyrkslätt svenska församling och i Esbo svenska församling är andelen som är helt eller delvis av samma åsikt med påståendet över 50 procent.

I Johannes församling i Helsingfors är 75 procent av kandidaterna helt eller delvis av annan åsikt med påståendet.

Av alla kandidater i de svenskspråkiga församlingarna i huvudstadsregionen är 6 procent helt av samma åsikt om att allt som står i Bibeln är bokstavligen sant medan 33 procent är delvis av samma åsikt.

Fotnot: Ingen kandidat vid Grankulla svenska församling har svarat på valkompassen och därför finns församlingen inte med i jämförelsen. I de flesta församlingar har största delen av kandidaterna svarat på valkompassen förutom i Vanda där bara 6 av 20 kandidater svarat på valkompassens frågor.

Korrigering 23.10 kl.12.27: Bengt Lassus första citat har modifierats och kommentaren om att undervisningen gått hem lades till.