Hoppa till huvudinnehåll

OECD-rapport: Redan i 10-årsåldern börjar klyftor mellan skoleleverna uppstå

Högstadieelever sitter runt bord i ett klassrum med papper och penna framför sig.
Högstadieelever sitter runt bord i ett klassrum med papper och penna framför sig. Bild: Yle/Linda Söderlund Skolklass,skolan (fenomen),klassrum,undervisning,elever,Rinkeby,rinkebyskolan

En elevs socioekonomiska bakgrund har fortfarande en stor inverkan på skolframgången, det framgår i OECD:s nya rapport. Vidare framgår det i rapporten att ojämlikheterna uppstår i ung ålder.

Enligt rapporten innebär rättvis utbildning att skolor och andra utbildningsinstitutioner erbjuder lika möjligheter i utbildningen, oberoende av exempelvis härkomst och socioekonomisk bakgrund.

Redan i 10-års ålder uppstår det klyftor mellan elever i skolan, främst är det den socioekonomiska bakgrunden som spelar in. Det här är ett problem menar man från OECD, trots att utvecklingen går i rätt riktning.

Inte bara elevernas socioekonomiska bakgrund spelar en roll

Rapporten visar ett starkt samband mellan skolors socioekonomiska profil och studenters prestationer.

Studenter vid skolor med högre status, exempelvis så kallade elitskolor, presterade i regel bättre i PISA-undersökningar jämfört med studerande i andra skolor.

Frankrike, Belgien och Nederländerna är några av de länder som i rapporten hade de starkaste sambanden mellan skolans status och studieprestationerna.

I bland annat Finland och Norge är skillnaderna mellan skolorna mindre, vilket ger ett jämlikare utgångsläge för eleverna.

Elevernas bakgrund påverkar hur de mår

Rapporten tog också upp hur skolelevers socioekonomiska bakgrund påverkar hur de trivs i skolan.

Också i den jämförelsen placerade sig Finland högt på listan.

Om klyftorna i skolorna uppstår vid en tidig ålder, fortsätter de växa under studiernas gång

Finland, tillsammans med bland annat Tyskland och Island är länder där den socioekonomiska bakgrunden inte spelar någon betydande roll.

Av finländska skolelever från lägre socioekonomiska kretsar känner en tredjedel att de inte har ångest inför prov, vidare upplever de sig vara socialt integrerade och allmänt nöjda med sina liv.

I bland annat Storbritannien och Portugal, som ligger långt nere på listan, är motsvarande andel var femte skolelev.

Undervisningen ska inledas tidigt och föräldrarna ska involveras

Enligt rapporten är det viktigaste att erbjuda en jämlik utbildning redan i tidig ålder.

Om klyftorna i skolorna uppstår i en tidig ålder, fortsätter de växa under studiernas gång.

För att arbeta för en jämlikare utbildning menar OECD i sin rapport att man ska stöda lärarna för att få dem att identifiera elevers behov och att bygga upp mångfald i klassrummet.

Det behövs också starkare band mellan läraren och föräldrar så att de kan vara mer involverade i barnens undervisning.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes