Hoppa till huvudinnehåll

Utrikesministeriet beställer oberoende utredning om trakasserier vid ministeriet

Utrikesministeriet i Helsingfors 23.10.2018
Utrikesministeriet i Helsingfors 23.10.2018 Bild: Lehtikuva/Markku Ulander utrikesministeriet,Finland

Utrikesminister Timo Soini (Blå) och utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen (Saml) låter utföra en oberoende utredning om hur trakasserier hanteras vid Utrikesministeriet.

"Vi förhåller oss mycket allvarliga till osakligt bemötande. Utrikesministeriet och utrikesrepresentationen måste vara en trygg arbetsplats för de anställda", säger ministrarna i ett uttalande.

Ministrarna motiverar behovet av en oberoende utredning med att arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna verkar vara oeniga om hur ministeriet hanterar trakasserier.

Var och en ska kunna arbeta utan hot om fysiskt eller psykiskt våld― Timo Soini och Anne-Mari Virolianen

Soini och Virolainen säger att de vill att det vid ministeriet råder en atmosfär där alla anställda respekteras. För att främja det här målet har ministeriet sedan våren 2018 deltagit i kampanjen Arbetsliv 2020 - En trakasserifri arbetsplats.

Var och en ska kunna arbeta utan hot om fysiskt eller psykiskt våld, och alla ska få vara stolta över sitt arbete utan att bli trakasserade eller nedvärderade, säger ministrarna i ett pressmeddelande.

Ministrarna säger att det är viktigt att varje fall som rapporteras också utreds.

Bland andra förhandlingsrådet Juko som representerar högt utbildade anställda inom bland annat staten och kommunerna har beskyllt ministeriet för att ha underlåtit att utreda trakasserier.

Sexuella trakasserier, mobbning och osakligt bemötande

Nio anställda vid Utrikesministeriet eller vid beskickningarna har i en enkät berättat om sexuella trakasserier.

Ministeriets jämställdhets- och jämlikhetsenkät gjordes i våras och svaren berörde ungefär perioden mellan våren 2017 och våren 2018.

I sammanfattningen av rapporten konstateras att utöver fallen av sexuella trakasserier hade 44 personer upplevt mobbning och 127 personer blivit osakligt bemötta. Yle har fått en kopia av rapporten.

282 kvinnor och 81 män deltog i enkäten. Elva personer angav inte kön.

Läs mera:

Utrikesministeriets anställda beskyller ledningen för försummelser: Trakasserier utreds inte ordentligt

Utrikesministeriet beskylls för att trakasserier inom ministeriet och på ambassaderna inte har utretts i enlighet med ministeriets egna anvisningar.