Hoppa till huvudinnehåll

Vattenverkets framtid känsloladdad fråga som delade åsikter i Raseborgs fullmäktige

Röstresultatet i Raseborgs stadsstyrelse gällande den uteblivna fusionen av Ekenäs Energi och Raseborgs Vatten.
Så föll rösterna i fullmäktige. Röstresultatet i Raseborgs stadsstyrelse gällande den uteblivna fusionen av Ekenäs Energi och Raseborgs Vatten. Bild: Sebastian Dahlström Västnyland,Raseborg

Det var en utdragen men sansad debatt i fullmäktigesalen i Raseborg i måndags (22.10) när politikerna diskuterade för- och nackdelar med en fusion av stadens vattenverk och energibolag.

Inom SFP:s fullmäktigegrupp var man splittrad. Majoriteten av SFP-ledamöterna stödde en fusion. Men det var partimedlemmen Mikael Borgmans förslag om att förkasta sammanslagningen som vann i slutändan.

Också inom SDP gick åsikterna isär.

Farhågor i aftonskola och media

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist inledde diskussionen med att bemöta några av de frågor och farhågor han upplevde ha dykt upp under fullmäktiges aftonskola och i medier.

Han sade bland annat att en fusion av bolaget Ekenäs Energi och affärsverket Raseborgs vatten förstärker och effektiverar organisationen. En fusion gör det lättare att klara av saneringsskulden, menade han.

Man i grå kavaj och röd slips framför en gul stenbyggnad. I bakgrunden några människor och en vagt rosa byggnad.
Ragnar Lundqvist försökte svara på de frågor som förekommit i medier och under aftonskolan. Man i grå kavaj och röd slips framför en gul stenbyggnad. I bakgrunden några människor och en vagt rosa byggnad. Bild: Nicole Hjelt / Yle Ekenäs,Raseborg,kommundirektörer,stadsdirektör ragnar lundqvist

Enligt Lundqvist fanns det inte heller någon risk att Raseborgs vatten i framtiden säljs till en utomstående part ifall det bolagiseras. Han förklarade att eftersom Ekenäs energi är i stadens ägo måste alla dylika affärer först gå via staden. Flera andra lyfte senare i debatten upp oron kring en möjlig framtida försäljning.

"Dålig affär"

Mikael Borgman (SFP) var följande i talarstolen. Borgman, som även är ordförande i direktionen för Raseborgs vatten, kom med ett motförslag om att förkasta planerna på en sammanslagning. Med hjälp av en lång rad siffror och kalkyler ville han visa varför en fusion skulle vara en dålig affär.

Sfp:aren Mikael Borgman i Raseborg.
Mikael Borgman (SFP) kom med ett motförslag om att förkasta sammanslagningen. Sfp:aren Mikael Borgman i Raseborg. Bild: Yle/Malin Valtonen borgman mikael,Raseborg

Han menade att staden inte drar någon ekonomisk nytta av en fusion och att insynen i vattentjänsterna skulle försämras.

Borgmans partikamrat Dan Johansson, ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp, understödde beredningens förslag men sade att SFP:s fullmäktigegrupp varit splittrad i frågan. Majoriteten var ändå för en fusion.

Björn Siggberg (SFP), ordförande i Ekenäs Energis styrelse, uttryckte en tydlig frustration för det förändringsmotstånd som han menade var typiskt för den här sammansättningen i fullmäktige.

Siggberg var inne på samma linje som Lundqvist gällande de positiva effekterna på saneringsskulden en fusion skulle medföra. Han menade också att praktiskt arbete, så som nedläggning av rör och ritningar kunde skötas effektivare med en sammanslagning.

Björn Siggberg talar.
Björn Siggberg (SFP) uttryckte frustration över fullmäktiges arbetssätt. Björn Siggberg talar. Bild: YLE/Kalle Ranta björn siggberg

Enligt Mikael Nylund (SFP), medlem i Ekenäs Energis styrelse, hade ärendet blivit ett ställningskrig mellan de två enheternas styrelser och Anita Westerholm (SFP) sade att det var beklagligt att frågan uppfattats som ett misstroende för Raseborgs vatten.

Ansåg att beredningen varit enkelriktad

Harri Yltävä (VF) sade att han talade för hela Vänsterns fulmäktigegrupp när han uttryckte sitt understöd för Borgmans förslag om att förkasta sammanslagningen.

ellinjer och -stolpe mot blå himmel
Många var bekymrade över tanken att slå samman vattenverket med ett bolag som jobbar med att göra vinst. ellinjer och -stolpe mot blå himmel Bild: Yle/Monica Slotte eldistribution,elnät,Ekenäs,Raseborg,ann storsjö

Han ville ändå understryka att det inte handlade om ett motstånd till utvecklingsarbete men att han ifrågasatte nyttan av att slå ihop två ekonomiskt stabila enheter. Han fortsatte med att belysa problematiken med att slå ihop vattenenheten med ett bolag som följer affärsvärldens regler och ska göra vinst.

Petri Palin (Blå) riktade kritik mot att ärendet drivits i en riktning och att man blundat för andra alternativ. Han sade att kontentan varit en annan ifall beredaren bekantat sig med andra alternativ.

Camilla Grundström i Axxell.
Camilla Grundström (SDP) var inte övertygad om fördelarna med en fusion. Camilla Grundström i Axxell. Bild: Yle/Minna Almark grundström,Raseborg

En annan som stödde Borgmans förslag var Camilla Grundström (SDP). Hon sade att frågan var komplex och tyckte att debatten hållits på en saklig nivå, men att ärendet inte öppnat sig tillräckligt för henne för att se fördelarna med en sammanslagning.

Vatten en miljöfråga

Marko Reinikainen (Gröna) meddelade att de Grönas fullmäktigegrupp motsätter sig en fusion. Han underströk att det är viktigt att insynen i verksamheten förblir så fri som möjligt när det gäller vatten och avloppsvatten som är viktiga miljöfrågor.

Överfyllningsrör som rinner ut i ett dike.
Insynen bör vara fri när det gäller vatten menar Marko Reinikainen (Gröna). Överfyllningsrör som rinner ut i ett dike. Bild: Raseborgs stad avloppsvatten,rör,diken,Överfyllningsrör nedanför Rögrunds pumpstation

Miikka Soivio (Saml) berömde en bra debatt och sade att samlingspartisterna var eniga i att stöda förslaget om att förkasta sammanslagningen.

Efter en nästan tre timmar lång diskussion fick fullmäktige rösta om sammanslagningen.

Mikael Borgmans (SFP) förslag om att förkasta sammanslagningen vann i omröstningen med rösterna 20-23.