Hoppa till huvudinnehåll

Föräldrarna beundrar sin dagispersonal men oroar sig över famnar som inte räcker till - 51 berättelser om uppskattning, maktlöshet, lycka och tårar

Tyttö isovanhempiensa kanssa
Många föräldrar oroar sig för personalbristen på Helsingfors daghem. Tyttö isovanhempiensa kanssa Bild: Diego Azubel/EPA. far- och morföräldrar,föräldrar,flickor

"Flera i personalen har gråtit på jobbet då jag frågat dem hur de mått" - så beskriver en förälder sina erfarenheter av småbarnspedagogiken i Helsingfors. Gemensamt för de flesta som svarat på Svenska Yles enkät är ändå en stor beundran för personalen som orkar göra ett fantastiskt jobb trots att armar, vakande ögonpar och famnar aldrig räcker till för alla barn som skulle behöva dem.

- Vi har behörig personal som har en genomtänkt och mångsidig verksamhet som stimulerar barnen och de vuxna ser barnens behov. Det är nästan så jag undrar hur man kan misslyckas så kapitalt på andra håll i staden, skriver en förälder som har sitt barn på ett kommunalt daghem.

Många skriver att deras barn trivs på daghemmet - men många berättar också om barn som slåss på förskolegården, om en personal som är nära på utbränd och chefer som sopar problemen under mattan.

- Barnen jagar varandra och slåss på gården utan att vuxna ingriper. Då de är så få som två i personalen har de inte tid och möjlighet att ingripa i situationerna. Skäms, Helsingfors, för att ni inte betalar ordentliga löner till daghemspersonalen! skriver en annan förälder.

Hemskt för barnen som konstant mister vuxna som de just hunnit fästa sig vid

Två femtedelar av föräldrarna som har sina barn på kommunalt daghem lyfter i sina svar enbart fram positiva saker med daghemmen. En lite större grupp är tudelad i sina svar, och beskriver både positiva och negativa saker.

De övriga föräldrarna, en dryg femtedel, skriver huvudsakligen om negativa saker.

Sammanlagt 167 föräldrar som har barn på kommunalt daghem svarade på vår enkät.

Två dagisenkäter - så här gjordes de

Yle Huvudstadsregionen har gjort två enkäter om småbarnspedagogiken i Helsingfors. Den ena riktade sig till barnens föräldrar och publicerades den 19 september. Den andra riktade sig till daghemspersonalen och publicerades den 25 september. Bägge enkäterna stängdes den 15 oktober.

Föräldraenkäten

Föräldraenkäten publicerades i artiklar på Svenska.yle.fi, samt delades i flera svenskspråkiga Facebookgrupper för småbarnsföräldrar i Helsingfors.

I den ombads föräldrarna ge grundläggande bakgrundsuppgifter om sitt barns daghem. Sedan fick de fritt berätta om sina erfarenheter av daghemmet. Föräldrarna kunde svara anonymt.

Sammanlagt 190 föräldrar vars barn går eller nyligen gått på daghem eller förskola i Helsingfors svarade.

I efterhand har svaren delats in i tre grupper: de som är till största del positiva, de som är till största del negativa och de som är både positiva och negativa.

En del svar har skrivits om och finns publicerade i våra artiklar. Svaren har ändrats och anonymiserats så att det inte går att känna igen vem som skrivit svaret.

Personalenkäten

Personalenkäten skickades till alla daghem och förskolor i Helsingfors per e-post. Enkäten skickades till föreståndarens e-postadress och daghemmens allmänna mejlbox.

Källor berättar att chefen för småbarnspedagogik försökt styra hur personalen svarar på enkäten och att några föreståndare förbjudit sin personal från att svara på den.

I personalenkäten ombads personalen ge grundläggande bakgrundsinformation om sig själv såsom titel och om daghemmet de jobbar på är privat eller kommunalt. Sedan fick de berätta bland annat om hur stressade de känt sig och om de upplevde att daghemmet de jobbar på är en trygg miljö för barnet. Personalen kunde svara anonymt. Du hittar enkätfrågorna i sin helhet i den här artikeln.

Sammanlagt 125 personer som jobbar på daghem i Helsingfors svarade på enkäten. Av dessa jobbar 85 på den kommunala sidan, medan 35 jobbar på den privata sidan. De övriga 5 angav inte om de jobbar för kommunen eller den privata sektorn.

I efterhand har vissa teman identifierats i personalens fritt formulerade svar.

Svaren har skrivits om och finns publicerade i våra artiklar. Svaren har ändrats och anonymiserats så att det inte går att känna igen vem som skrivit dem.

Kring 430 personer jobbar i daghem och förskolor i Helsingfors

Direktören för den svenska servicehelheten vid sektorn för fostran och utbildning Niclas Grönholm uppger att det är kring 430 personer som jobbar vid stadens daghem och förskolor i Helsingfors.

Staden sköter kring 2 200 barn i sina daghem och förskolor.

Visualisering av svaren på daghemsenkät.
Visualisering av svaren på daghemsenkät. illustration

Majoritet vittnar om personalbrist

Över hälften av föräldrarna berättar om personalbrist på daghemmet.

Personal som kommer och går och avsaknaden av bekanta och trygga vuxna ser många också som ett problem.

- Vi har ibland fått samtal från daghemmet om att barnet är "sjukt", men symptomen har varit så suspekta att det känts som att det riktiga problemet är brist på personal, skriver en förälder.

- Hösten var jobbig med bara två vårdare. De är underbara och har orkat fantastiskt då känsligare personer skulle ha gått under. Vår treåring rymde vid två olika tillfällen ut på gården och tog med sig en av de små på rymmen, skriver en annan förälder.

- Ständig personalbrist på en till två personer. På föräldramötet fick personalen be om förståelse om de inte hinner med allt och de jobbar redan övertid, skriver en tredje förälder.

Visualisering av svaren på daghemsenkät.
Visualisering av svaren på daghemsenkät. illustration

Ett annat tema som förekommer i både positiva och negativa svar är att föräldrarna uppskattar personalens insatser.

Mina erfarenheter som förälder är huvudsakligen positiva tack vare aktiva och entusiastiska solstrålar i personalen som hittar på en massa roliga aktiviteter för barnen

- Dagiset har varit helt underbart, ljuvlig personal! Men på den senaste tiden har personalen tyvärr bytts ofta och det verkar som om dom inte kommer att hitta nya fastanställda skötare, skriver en förälder.

- Den ordinarie personalen är alldeles toppen. De ger sitt allt i en svår situation där daghemmet är konstant underbemannat.

Drygt fyrtio procent lyfter fram att de uppskattar personalen.

En illustration av ett daghem
En illustration av ett daghem illustration

"Stadens representant föreslog att jag skulle stanna hemma med mitt barn"

Ett annat tema som förekommer i relativt många svar är problem med daghemmets ledning eller med staden. Ungefär en sjättedel av föräldrarna lyfter fram temat.

- Flera i personalen har gråtit på jobbet då jag frågat dem hur de mått. De har mått så dåligt av stämningen på dagis, främst p.g.a. enskilda personer som betett sig illa mot sina kolleger men också för att de inte fått stöd av föreståndaren då de tagit upp problemen, skriver en förälder.

- Jag har lyft upp problem på dagiset tidigare men upplever att föreståndaren inte gärna tar itu med dem förrän pressen från föräldrarna blir hög, skriver en annan förälder.

- Jag är besviken på staden som inte kunde erbjuda oss en dagvårdplats på svenska på skäligt avstånd. Som lösning på problemet föreslog stadens representant att jag skulle stanna hemma med mitt barn istället för att återvända till mitt jobb, skriver en förälder som till slut valde att sätta sitt barn på ett privat daghem.

En illustration av ett daghem
En illustration av ett daghem illustration

Här hittar du 51 föräldrars berättelser

Statistiken ovan gäller de kommunala daghemmen i Helsingfors men i berättelserna hittar du också svar från föräldrar som har barn på privata daghem i staden. Klicka på rubrikerna så kommer du åt berättelserna.

Flera i personalen har gråtit på jobbet då jag frågat dem hur de mått. De har mått så dåligt av stämningen på dagis, främst p.g.a. enskilda personer som betett sig illa mot sina kolleger och för att de inte fått stöd av föreståndaren då de tagit upp problemen.

Då jag frågat om jag gör saken värre med att blanda mig i, har de istället bett mig tala med föreståndaren för att påvisa att även föräldrarna är bekymrade.

De upplever att ärenden som tas upp av personalen inte tas på allvar. Ledarskapet har ifrågasatts av personer som slutat där. Föreståndaren har ansvar för flera enheter samtidigt och har fullt upp med att pussla med personalresurser då folk slutar hela tiden. Därför hinner ingen fokus sättas på verksamheten eller utvecklingen av den på grund av att de har fullt upp med att släcka bränder.

Personalen i de olika grupperna växlar ständigt och endast ett fåtal är fastanställda. Ny personal jobbar kvar bara en kort stund och assistenterna bara någon dag. Enligt den ordinarie personalen har den kortvariga personalen felaktiga uppfattningar om vad jobbet innebär och blir därför besvikna. Deras tid på daghemmet blir kort eftersom de varken har utbildning eller erfarenhet av branschen och därför inte vet vad som väntar dem.

Med dålig stämning, dåligt ledarskap, övermäktig arbetsbörda, dålig lön, ingen semesterersättning och inga pauser (lunch tillsammans med barnen och ingen tid för kaffestund) under arbetsdagen förstår jag verkligen att det inte är ett attraktivt jobb. Som förälder står man handfallen då man lämnar barnen med ännu en främmande vuxen de aldrig träffat och sedan springer iväg till jobbet, där man undrar hur det riktigt går under dagen på daghemmet. Den snälla, vettiga och erfarna personalen brister i gråt då man är snäll mot dem och ser att de mår dåligt.

(Har barn på kommunalt daghem)

Viktigast för barnen är trygga vuxna. Inhopparna hinner inte skapa en trygg miljö, speciellt inte för blyga barn, och därför är det enormt viktigt att personalen skulle vara den samma i åtminstone ett år - helst längre.

Som tur har mitt barn haft två vuxna som alltid jobbat med hen. Barnen lär sig saker på dagis och behandlas som individer.

Är nöjd och tanterna som gör ett superbra jobb, men jag vet att det är stressigt för dem och jag hoppas att personalbristen skulle lätta snart.

(Har barn på kommunalt daghem)

Alldeles härligt, barnen har bägge stortrivts och som förälder känner jag att de är i trygga händer. Alla barn blir bemötta som individer. Daghemmet har varje vecka skogsdag och är annars också mycket ute!

(Har barn på privat daghem)

Jag upplever att vi har en fungerande dialog med personalen och föreståndaren, men då är också vi föräldrar aktiva. Vi ställer frågor, deltar i möten, kommenterar om något känns konstigt och är aktiva i föräldraföreningen.

Vi är inte nöjda med det lagstadgade antalet vuxna per barn och framförallt hur det tolkas (barn på deltid kan vara ”halva barn”) men vi upplever att daghemmet inte kan påverka det.

(Har barn på kommunalt daghem)

Personalbristen är ett verkligen stort problem - tack för att ni tar upp den! Som tur är finns det några i personalen som jobbar kvar år efter år, men överlag har personalen bytts hela tiden under de senaste åren och minst två tjänster har varit lediganslagna också i år. Vikarier kommer och går så ofta att man inte alls själv hinner med.

Det här har varit särskilt svårt för vår dotter som började på daghemmet som tvååring och som är ganska människoskygg och känslig för förändringar.

Det känns som att tröskeln för att påtala problemet är ganska hög eftersom de ju gör sitt bästa med de resurser som finns tillgängliga. Det skulle behövas förändring på politisk nivå och höjda löner för dem som tar hand om våra barn!

(Har barn på kommunalt daghem)

Vårt dagis är det underbaraste daghemmet på jorden. Mitt barn har haft samma pedagoger sedan hon började för två år sedan. De är aldrig sjuka. Barnen behöver alltså inte stöta på obehöriga eller trötta/bittra vikarier.

Pedagogiken är väl genomtänkt och dagiset har begränsade öppettider just för att undvika vikarierumban. Man utgår också från tanken att det inte är bra för barnen att vara för långa dagar på dagis.

(Har barn på privat daghem)

Vi har varit nöjda med daghemmet och personalen i barnets grupp har inte bytts allt för ofta. Vi tycker att de på ett berömvärt sätt har orkat med mångsidiga aktiviteter på daghemmet.

Vi har dock hört om personalbristen. Vi är ibland lite oroliga över hur många barn det för tillfället är i gruppen i förhållande till personalen, speciellt med tanke på att vårt barn har en kronisk sjukdom och enligt läkarens rekommendation skulle behöva tilldelas två dagvårdsplatser. Vi anser dock att personalen redan har mycket att hålla reda på som det är och småsaker tycker vi inte att de behöver besväras med.

(Har barn på kommunalt daghem)

Vi ansökte om kommunal dagvård på svenska men var tvungna att vända oss till den finska privata sidan då vi endast blev erbjudna en plats i östra Helsingfors, vilket inte var ett alternativ för oss som arbetar i centrum.

Vi har varit mycket nöjda med det privata daghemmet och har aldrig märkt av någon personalbrist där.

Jag är ändå besviken på Helsingfors stad som inte kunde erbjuda oss en svenskspråkig dagvårdsplats i vårt område eller på skäligt avstånd.

Som lösning på problemet föreslog stadens representant att jag skulle stanna hemma längre med mitt barn istället för att återvända till mit jobb.

(Har barn på privat daghem)

Härligt litet dagis med bra personal. Tyvärr är det svårt att hitta kunnig personal och dagiset saknar fortfarande en barnskötare. Barnen lider av att personalen byts så ofta.

(Har barn på privat daghem)

Vi är väldigt nöjda och barnen trivs. Vi är tacksamma för att vi, delvis av en slump, fått plats på ett daghem där personalen är stabil, erfaren och behörig och grupperna dessutom är rätt små. Så det finns sådana dagisar också i huvudstadsregionen!

(Har barn på kommunalt daghem)

Min yngsta son har gått i dagis sedan treårsåldern. Han har varit i trånga utrymmen och personalbyten har varit många. Trots det upplever jag att gruppen fungerade väl och personalen var verkligen professionell. De vuxna kunde stöda barnen på bästa sätt.

Nu i förskolan jagar barnen varandra och slåss på skolgården utan att vuxna ingriper. Då de är så få som två i personalen har de inte tid och möjlighet att ingripa i situationerna. Knappast har de heller tid för pedagogiska samtal för att reda ut oklarheterna.

I sexårsåldern behöver barnen stöd från en vuxen i de flesta situationerna.

Synd att barnen berövas möjligheten att utvecklas och lära sig de värderingar, det uppförande och de levnadssätt som behövs för ett gott liv.

Skäms Helsingfors för att ni inte betalar ordentliga löner till daghemspersonalen! I Finland har vi välutbildad daghemspersonal med mångsidiga kunskaper. De bär ett stort ansvar i barngrupperna. Med lönen visar man hur mycket man uppskattar dem.

Personalen måste få känna sig uppskattade och respekterade. Om de mår bra så mår också barnen bra. Görs det inga korrigeringar är det en ond cirkel som Helsingfors får betala dyrt för i framtiden.

(Har barn på kommunalt daghem)

Vi är jättenöjda. Barnen är i olika åldrar, vilket påverkar gruppdynamiken på ett positivt sätt. Det är alltid lugnt och harmoniskt när man hämtar barnen på eftermiddagen och de vuxna har tid både för barnen och för att tala med oss föräldrar.

Gruppen gör utfärder och verkar hinna förverkliga planen för småbarnspedagogik.

(Har barn på kommunalt daghem)

Positiva erfarenheter i allmänhet. Men gällande personalsituationen så finns det vissa problem. Tidvis har det saknats personal, eller så har daghemmet haft många olika vikarier. Personalen får ju inte berätta för oss om någon är sjuk men nog märker man att de är stressade.

Och inte känns det så bra att lämna barnet om man vet att två av tre den dagen är vikarier eller att det bara är två vuxna på plats.

Men som förälder kan man inte göra så mycket, man har ju ett eget jobb att gå till.

(Har barn på kommunalt daghem)

Vi har alltid varit jättenöjda. Alla skötare bryr sig inte lika mycket om barnen, men på de flesta ser man att de tycker om våra barn och gör sitt bästa för att barnen skulle känna sig trygga och få lära sig nya saker.

(Har barn på kommunalt daghem)

Helt fantastiskt! Barnen har lärt sig massor, inte minst om hur man beter sig med vänner. De lärde sig bli självständiga, klippa, rita, klistra, klättra, springa, vara utan sina föräldrar och att ta motgångar och besvikelser.

(Har barn på kommunalt daghem)

Personalen är engagerad och bra, men de är alltför få i förhållande till antalet barn och det är ju inte personalens fel. De kan inte göra de saker de skulle vilja göra med barnen på grund av att tiden går till att se efter barnen och se till att inget farligt händer.

Det krävs tillräckligt med personal för att de ska kunna ha ordentlig verksamhet. Eftersom det inte finns tillräckligt med personal går barnen miste om mycket och personalen är säkert glad efter varje dag det inte har hänt något allvarligt.

Personalen blir utbränd eftersom de är för få och det finns knappt några vikarier att få till daghemmet, vilket leder till att barnens säkerhet verkligen inte är tryggad.

Om ingenting görs åt problemet, kommer det att vara ännu svårare i framtiden att få personal till det här daghemmet och just nu undrar man hur det här kommer att sluta.

(Har barn på kommunalt daghem)

Fina pedagoger som alltid är positiva. Föreståndaren och pedagogen gjorde ett hembesök till oss, vilket vi uppskattade. Tack vare det här vi lätt att kontakta daghemmet oavsett vilken fråga det gäller.

(Har barn på kommunalt daghem)

Fin personal som tar väl hand om min tvååring. Endast vid några tillfällen har det varit uppenbart att det finns för lite personal på plats, till exempel på morgonen när jag själv har haft ett trött barn som skulle ha behövt en famn att krypa upp i för att klara av att mamma skall gå på jobb, men realiteten är den att det bara funnits en vuxen i rummet och barn runt tre bord i färd med att äta.

(Har barn på kommunalt daghem)

Det finns behörig personal som har en genomtänkt och mångsidig verksamhet som stimulerar barnen och ser deras behov. Jag undrar nästan hur man kan misslyckas så kapitalt på andra håll i staden.

Jag vet att tröskeln är hög för personalen att klaga, eftersom de så starkt jobbar med genomgående positivt bemötande också gentemot oss föräldrar. En fantastisk arbetskultur.

Jag är överlycklig att vi bor just i den här stadsdelen och har tillgång till just detta fantastiska daghem.

(Har barn på kommunalt daghem)

Daghemmet är litet och känns tryggt för barnen. Tyvärr verkar policyn i Helsingfors vara en som främjar stora daghem. Vårt dagis kommer att rivas inom några år, och det nya som byggs kommer att rymma cirka 200 barn. Två svenskspråkiga daghem och ett finskspråkigt dagis under samma tak.

Eftersom det är svårt att få tag på bra personal har vissa problem bland personalen sopats under mattan av föreståndaren. Hen svarar för flera enheter och ofta inte på plats på daghemmet. I det stora hela försöker personalen sitt bästa och framför allt trivs barnen eftersom alla känner alla.

Jag har själv lyft upp problem på dagiset tidigare, men upplever att föreståndaren inte gärna tar itu med problem förrän pressen från föräldrarna blir hög.

(Har barn på kommunalt daghem)

Allt är jättebra och personalen är den bästa i världen. Jag har hört jättebra grejer om vad dagvårdschefen Mia Ahlskog lyckas utveckla i pedagogiken. Staden har inte så mycket pengar och föräldrarna måste ta mera ansvar för sina barns fostran.

(Har barn på kommunalt daghem)

Vår son har just börjat i en grupp för noll- till treåringar där det är kring femton barn men bara tre vuxna. Det är olagligt då det egentligen ska finnas högst 4 barn per vuxen i den åldern.

Annars är personalen och föreståndaren helt superbra men problemet kommer högre uppifrån. Föreståndaren kan inte anställa personal till daghemmet om inte staden ledigförklarar en tjänst.

(Har barn på kommunalt daghem)

Bara fina erfarenheter! Trygg, kunnig och positiv personal! Vissa dagar har det varit bara två vuxna istället för tre på plats. Men jag litar på att personalen är flexibel och att man hjälper varandra även över gruppgränser.

Jag har aldrig egentligen frågat varför det kommer sig att man inte alltid har vikarier på plats. Jag tycker att det har känts onödigt att pressa personalen med dylika frågor, dom gör sitt bästa! Chefen upplever jag också som mycket bra.

Barnens intressen och känslor står i fokus. Föräldrarna får varje dag info om vem som jobbar den dagen och hur dagsprogrammet ser ut.

(Har barn på kommunalt daghem)

Läget är verkligen upprörande. En dag då min man skulle hämta vårt barn visste ingen i personalen var hen var. Efter 15 minuter kom barnet ut från toaletten där hen varit tillsammans med sin kompis. Under tiden hade både min man och personalen hunnit bli riktigt ordentligt oroliga.

Personalen byts ut hela tiden, vilket är hemskt för barnen som konstant mister vuxna som de hunnit fästa sig vid.

Personalens lön är allt för låg och många unga utbildar sig vidare. Annars är personalen alldeles fantastisk och de skulle förtjäna större uppskattning av staden.

(Har barn på kommunalt daghem)

Jättebra, men jag tror inte vi föräldrar blir informerade om det någon dag är för lite personal. Hur kan man få veta det? Jag vill veta om daghemmet är underbemannat. De dagarna skulle jag göra mitt yttersta för att hämta hem barnet tidigare.

(Har barn på kommunalt daghem)

Mina erfarenheter som förälder är huvudsakligen positiva tack vare aktiva och entusiastiska solstrålar i personalen som hittar på en massa roliga aktiviteter för barnen. För mig spelar det inte så stor roll om personalen inte är behörig på papper om bara personen brinner för det hen gör, är energisk, glad och entusiastisk och tillför glädje och trygghet i mitt barns dag. Men jag önskar att de som vill arbeta med småbarnspedagogik skall få tillräcklig lön för sitt arbete.

(Har barn på kommunalt daghem)

Vårt barn började på kompletterande dagvård i samband med förskolestarten. På många sätt har det blivit tydligt att de är underbemannade, och det är speciellt svårt att förklara för barnet varför ingen vuxen är på plats och att ingen hinner hjälpa eller trösta. Planerad verksamhet måste avbokas då det inte finns personal o.s.v.

(Har barn på kommunalt daghem)

Utmärkt! Eget kök med egen kock, mer personal än vad lagen kräver, fina rymliga utrymmen i centrum av Helsingfors med högt till tak. Har aldrig upplevt att personalen skulle ha varit för fåtalig och våra barn har gått där i fem år. Vikarier har vid behov funnits eller så har personal flyttat inom daghemmet. Endast få förändringar i daghemmets personal.

(Har barn på privat daghem)

Ständig personalbrist på en eller två personer. På föräldramötet fick personalen be om förståelse om att de inte hinner med allt och de jobbar redan övertid. Ibland är barnen inte ute på hela dagen. All sympati till personalen! Tycker så synd om dem och barnen. Helsingfors måste höja lönerna!

(Har barn på kommunalt daghem)

Mitt barn har specialbehov och det tog nästan ett år före situationen togs på allvar och gruppen fick en assistent. Före det gjorde jag allt jag kunde för att åtgärda situationen. Som förälder är det jättetungt att hämta sitt barn från dagis och varannan dag få höra att hen slagit, bitit eller bråkat.

När gruppen fick en assistent förändrades situationen. Den lugnade ned sig i och med att personalen hade mer tid med barnet. Och den personal hen hade var fantastisk!

(Har barn på kommunalt daghem)

Oprofessionellt bemötande, vården var otrygg för barnet, fokus på negativa saker, till och med att barnet skrek för högt när hen slog huvudet.

(Har barn på kommunalt daghem)

Våra erfarenheter är mycket goda. Det är klart att man kan önska sig mer personal och mindre grupper men det är viktigt att komma ihåg att vi har valt att bosätta oss i en expansiv storstad - inte i en liten Bullerby. Då får man räkna med att det uppstår sådana problem och det är faktiskt ett livsval som man gör som förälder.

Som förälder kan man inte enbart se till sig själv som kund med krav utan man måste också förstå de ramar som daghemmen har att röra sig inom, t. ex. budgetramar.

Det ska tilläggas att vi har flyttat till Finland, och har vänner med barn i Sverige, Tyskland och Storbritannien. I jämförelse är vi de som har bäst fungerande daghem.

(Har barn på kommunalt daghem)

Mycket bra! På det privata dagiset har vi rätt liten omsättning i personalen. Jag är dock rädd för att det med tiden kommer att bli en stor skillnad mellan privata och kommunala daghem, ifall kommunerna inte skärper sig och ser till att det finns tillräckligt med personal på daghemmet och lönen konkurrensmässig.

(Har barn på privat daghem)

Personalen som jobbar där är till största del helt otroligt bra, motiverad och kompetent, men det har helt klart varit svårt att hitta personal till daghemmet och personalen byts ofta.

Det här har varit speciellt tungt för vårt yngsta barn, som endast ett år fått börja med en bekant vårdare och de andra åren varit tvungen att vänta långt in i september innan hens egenvårdare rekryterats.

I och med att vi har tre barn, som tidvis varit samtidigt på dagis allihopa, har vi ibland fått samtal från dagis om att barnet är sjukt. Men symptomen varit så suspekta att det känts som att det riktiga problemet är brist på personal. Då har barnet oftast varit sig själv och helt frisk då jag eller min man lämnat allt och hastat oss till daghemmet.

(Har barn på kommunalt daghem)

Personalen gör vad de orkar, men som förälder önskar jag att mitt barn skulle få samma vård som andra barn i resten av kommunen och landet. Det finns lagar och paragrafer som bör följas och en anmälan ligger tyvärr inte allt för långt ifrån längre.

Nu måste staden göra mer än vad de tidigare gjort för att reda upp situationen de försatt daghemmen i. Att skylla på pengar borde inte längre vara en möjlighet. Avsätt pengar, sätt in en extra person som sköter enbart rekrytering av dagvårdspersonal. Barnträdgårds- och lärarhögskola på svenska finns inte enbart i Österbotten längre.

Nu är det dags att fånga upp och locka nyutexaminerad personal med bra avtal så att de vill stanna. Det är helt oacceptabelt att kommunen struntar i barnen som inte själva kan stå upp för sig och sina behov!

(Har barn på kommunalt daghem)

Bra personal, tillräckligt många, bra stämning. Barnen gör massor med olika saker förutom vanlig dagisverksamhet som till exempel yoga, mulleskog, gympa, musikstunder, drama, museibesök, besök till strömmingsmarknaden och lunch ute på stan i samband med museibesök.

Är otroligt tacksam över att detta dagis finns och nära hemmet dessutom. Men jag skulle också vara beredd på att föra barnet till ett dagis längre bort om jag vet vården är bra där.

(Har barn på privat daghem)

Omotiverad personal och otrevlig föreståndare. Personalen hälsade varken på barnen eller oss föräldrar på morgonen. Gruppen går inte ut om vädret är dåligt.

(Har barn på kommunalt daghem)

Mina barn trivs bra på daghemmet, de går dit gärna. Arbetskulturen är mycket hierarkisk och föreståndarens ord ifrågasätts inte. Detta kommer fram t.ex. i samarbetet mellan daghemmet och föräldrarna - till exempel när vi föreslår något som inte varje dag är allmän praxis, men skulle vara till nytta för ett barn. Responsen tas ofta emot mycket defensivt.

(Har barn på kommunalt daghem)

Hösten var jobbig med bara två vårdare. De är underbara och har orkat fantastiskt då mera känsliga personer skulle ha gått under.

Vår treåring rymde vid två olika tillfällen ut på gården och tog med sig en av de små på rymmen. Barnet har också reagerat kraftigt på underbemanningen och ständiga nya vikarier vilket har visat sig som raserianfall. Hen har inte tidigare fått såna på dagis.

Efter att vi fått en tredje vårdare har också barnets humörsvängningar jämnats ut. Oron för flera rymningsförsök finns dock kvar.

(Har barn på kommunalt daghem)

Gården har varit i uselt skick i flera år. Tjänstemän vid olika sektioner skyller på varandra och inget händer. Disponenten är en skam för hela sin yrkeskår. I fjol såg rektorn råttor i buskarna och då blev buskarna beskurna trots att behovet påtalats upprepade gånger redan tidigare.

Tycker synd om föreståndarna som måste kämpa med kollegor på andra verk och sektioner som inte sköter sitt. Varför tilllåter man misskötsel av dagisgårdar och lekparker? Det måste vara dyrare och farligare att låta dem förfalla och sedan byta ut hela skiten när något gått sönder eller någon skadat sig. Klingar fruktansvärt illa med stadens strategi!

(Har barn på kommunalt daghem)

Det största problemet när man talar om svenskspråkig dagvård i Helsingfors är att överhuvudtaget få en plats nära hemmet. Vårt barn tvingades inleda sin dagiskarriär på ett dagis 6 km från vårt hem, vilket tyvärr inte lär vara alls i det värsta laget, när man hör andra föräldrars berättelser. Som tur fick vi senare dagisplats närmare hemmet. Det tycks ändå vara ett väldigt vanligt problem att man blir erbjuden plats någon annanstans än på sitt närdagis.

Med erfarenhet av två olika kommunala dagisar verkar det tyvärr vara så att kvaliteten varierar rätt mycket. Utmaningen med att påtala problem på dagiset är att det inte finns någon anonym metod för att göra det.

Av hänsyn till ens barn vill man inte alltid ge feedback personligen om feedbacken är negativ. En annan sak är att personalen inte verkar ha tid att ta emot feedback över huvud taget.

(Har barn på kommunalt daghem)

Det är tufft. Just nu mjuklandar jag min yngre son och det finns en uppenbar trötthet och stress bland personalen, trots att de gör ett fantastiskt jobb och kämpar på. Vår föreståndare är en klippa som stöder sin personal samtidigt som hon hoppar in i grupperna för att hjälpa till med det praktiska. Det är eldsjälarna i branschen som håller båten flytande.

(Har barn på kommunalt daghem)

Den ordinare personal som finns är alldeles toppen. De ger sitt allt i en svår situation där daghemmet är konstant underbemannat. Och ändå är situationen helt ok på vårt dagis, endast en vuxen saknas. Jag är uppriktigt sagt i panik för framtiden gällande förskolan i området vi bor på.

(Har barn på kommunalt daghem)

Dagiset har varit helt underbart, ljuvlig personal! Men på den senaste tiden har personalen tyvärr bytts ut ganska mycket och det verkar som om dom inte kommer att hitta nya ordinarie skötare. Är orolig att även de få som ännu är kvar blir helt utmattade när det är omöjligt att få vikarier och så vidare.

(Har barn på kommunalt daghem)

Daghemspersonalen berättar om personalbrist, personalen byts ofta, arbetsturer byts och förlängs. Personalen upplever att de inte har tid för sin huvuduppgift, att ta hand om barnen, och att det finns för lite vuxna i förhållandet till antalet barn.

T.ex. en grupp på sju tvååringar kan ha en vuxen skötare, så de blir inte mycket famntid för varje enskilt barn. Jag har fått uppfattningen att många av skötarna är trötta och det påverkar stämningen i arbetsmiljön. Det kan inte vara bra för barn att dagligen vistas i en negativ miljö.

En orsak till att personalen blir utbränd är att de bollas mellan avdelningarna p.g.a. personalbristen. De släcker bränder från dag till dag. Det är undantagstillstånd mest hela tiden.

Det brister också i ledarskapet, speciellt i fråga om att ta hand om personalen. Ibland får man uppfattningen att de inte uppskattar personalen. Jag upplever att det är sorgligt att personal som med hela sitt hjärta jobbar för barnens bästa tänker på att byta yrke p.g.a. att de upplever att de inte orkar eller att de är rädda för att det skall hända barnen något när de har arbetstur. Arbetsmiljön är emot deras etiska uppfattning om hur man tar hand om barn.

(Har barn på kommunalt daghem)

Daghemmet är bra, i stora drag är vi nöjda. Dock är personalsituationen inte bra. Vårt barns grupp med 14 barn har haft en dagvårdare hela hösten, med inhoppare här och där, fram tills några veckor tillbaka.

Känns väldigt synd att endast en person skall ha ansvar för kring femton barn, kunna sköta all verksamhet själv, ta hand om barnen, uppfylla deras behov, sköta alla utvecklingssamtal, allt pappersjobb och planering. Det blir ju automatiskt en alltför tung arbetsbörda och ett för stort ansvar för en person. Hen har gjort ett bra jobb den här hösten, men hen verkar redan utpumpad och slutkörd.

Vi föräldrar är oroliga att hen skall sjukskriva sig p.g.a. det. Vem tar då hand om barnen?

Föreståndarna är tacksamma om de ens hittar någon de kan anställa. De är förstås också i en knepig situation. Inte är det ju deras fel. Vem ska man skylla på? Antagligen staden och politikerna som tydligen inte värdesätter dagispersonalen och deras arbetsinsats och ansvar tillräckligt högt.

Om lönerna vore högre skulle säkert jobbet locka flera. Det är tröstlöst att veta att det är barnen som lider, och vi föräldrar, som får sömnlösa nätter.

(Har barn på kommunalt daghem)

Barnet flyttades som tvåårig till en grupp för över tre åriga med dryga tjugo barn. Bemanningen var räknad som om alla barn redan fyllt 3 år, fast det var flera barn som bara var två och halft år. Barn yngre än tre år skulle överhuvudtaget inte få vara i grupper på fler än tolv barn.

Till slut utlovades en vikarie till gruppen tills alla barn fyllt tre. Barnet trivs jätte bra i sin nya grupp men vi föräldrar har ingen koll på hur många barn och vuxna det är på daghemmet varje dag.

(Har barn på kommunalt daghem)

Märks att barnen är väldigt trötta på att gruppen är så stor. Det finns för lite personal och personalen byts ofta, vilket är väldigt rörigt.

(Har barn på kommunalt daghem)

Barnet trivdes, men förra verksamhetsåret var personalomsättningen stor och emellanåt hade en person i praktiken ansvar för hela barngruppen på drygt femton femåringar. Barnen var så pass stora att jag inte var alltför orolig, men jag är glad över att jag inte har yngre barn. I så fall skulle jag vara väldigt orolig eftersom de inte nu heller har tillräckligt med fast anställd personal.

Jobbar själv på dagis och situationen ser inte alls bra ut. Är glad över att mitt eget barn nu går i en förskola med tillräckligt med kompetent personal. Jag hoppas bara personalen inte sjukskriver sig.

(Har barn på kommunalt daghem)

Daghemmet är riktigt bra, även om byggnaden är i uselt skick och snart ska rivas. Staden bekostar inte tillräckligt med utrustning - till exempel är daghemmets soffor i uselt skick. I princip allt är slitet och fram till hösten 2018 fick föräldraföreningen själv bekosta mobiltelefoner till personalen. Det fanns bara ett trådtelefonnummer till daghemmet, som har över 80 barn.

(Har barn på kommunalt daghem)

Allt för få vuxna. Dålig koll på barnen och vad som händer under dagen, eller var barnen fysiskt finns. Personalens lön borde höjas ordentligt för att personaltätheten skall kunna säkras i framtiden.

(Har barn på kommunalt daghem)

En illustration av ett daghem
En illustration av ett daghem illustration

Personalkris i Helsingfors daghem