Hoppa till huvudinnehåll

Patienter skickas från Jakobstad – ingen anestesi kan längre ges på sjukhuset

Vård, sjukhus, patient
Vård, sjukhus, patient Bild: Yle/Tiina Karjalainen sjuksäng

Sedan början av året har man vid Malmska sjukhuset i Jakobstad inte haft någon så kallad bakjour. Det innebär bland annat att sjukhuset inte längre har någon anestesiläkare och ingrepp som kräver anestesi kan inte utföras på sjukhuset.

Ändringar i vårdlagen kräver att sjukhus utan fulljour inte får ha bakjoursverksamhet.

Under perioden januari till augusti 2018 skickades ungefär 350 fler patienter från jouren till centralsjukhusen antingen i Vasa eller i Karleby än under motsvarande period 2017.

- Det handlar ofta om hjärtpatienter eller om patienter där det finns en risk att de blir akut sämre och i så fall behöver en anestesiläkare, säger tf hälsovårdsdirektör Pia-Maria Sjöström.

Anestesi vid förmaksflimmer

Ett ingrepp som inte längre kan utföras vid Malmska är elkonverteringar av förmaksflimmer eftersom de kräver anestesi. År 2017 utfördes ungefär 120 sådana vid sjukhuset.

- Nu och då kommer situationen när det skulle ha varit jättesmidigt att kunna tillkalla en anestesiläkare. Elkonverteringarna har anestesiläkaren kunnat utföra när hen ändå varit i huset.

Chefläkare Pia -Maria Sjöström vid Malmska sjukhuset i Jakobstad
Tf hälsovårdsdirektör Pia-Maria Sjöström. Chefläkare Pia -Maria Sjöström vid Malmska sjukhuset i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman Jakobstad,Österbotten,pia-maria sjöström

Nu har man inte heller någon på sjukhuset som kan konsulteras för att göra central venkateter eller sticka svåra dropp.

- Det beror på vem som är på jobb och vilken erfarenhet de har av att lägga dropp. Det finns säkert någon patient som har blivit iväg skickad bara för att få dropp.

Inte fler som sagt upp sig

Sjöström berättar att positivt är att sen årsskiftet 2018 har inga ytterligare läkare avslutat sin anställning på grund av förändringarna i sjukhusets beredskap.

- En del läkare är riktigt nöjda med att ha mer planerad verksamhet och de kan koncentrera sig på det de håller på med. Medan andra tycker att verksamheten inte är tillräckligt avancerad.

Sjukhuset har rekryterat en specialistläkare i inremedicin under året.

- Vi har ju mycket verksamhet kvar, även om det har tagit lite tid att hitta den nya formen.

Mål för nästa år

Social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstad hade möte på tisdagen och då presenterades bland annat de mål inför år 2019 som Social- och hälsovårdsverket har satt upp för verksamheten.

Ett av målen är att invånarna ska använder den lokala sjukvården då det är möjligt och att remisserna till Malmskas specialistvård ökar.

- Vi har utrustning och kompetens för att ta emot patienter men både privata läkare här i stan och läkare på centralsjukhusen väljer att skriva remisser till andra sjukhus. Dessutom får ju patienterna också välja var de vill ha sin vård.

Fler remisser

Sjöström berättar att för att läkarna vid Vasa centralsjukhus bättre ska veta vilket kunnande som finns vid Malmska har man startat ett läkarutbyte.

För att fler läkare ska skriva remisser till Malmska ska man starta en informationskampanj.

- Vi har märkt att det bland läkare i nejden finns uppfattningen att vi inte har viss sorts verksamhet fastän det går hur bra som helst att skicka patienter till oss.

Fler sökande

Som mål för nästa år vill man ha fler sökande till lediga vikariat och tjänster.

- Vi förnyar våra rekryteringssidor och vi ska marknadsföra oss mer för att vi ska bli lättare att hitta och mera attraktiva.

En viktig del i rekryteringen är också hur den nuvarande personalen uppfattar Malmska.

- Senaste undersökningen om personalens välmående gjordes förra hösten och den visade att de anställda är nöjda och rekommenderar arbetsgivaren.

Fler rekommendationer

Social- och hälsovårdsverket vill också att invånarna ska rekommendera social- och hälsovårdsverkets service till sina vänner.

- Vi frågar aktivt efter respons, både genom betygsättning och genom att man får ge fria kommentarer. Vi försöker ändra våra processer vart efter.

Mera finska

Befolkningen ska få service på sitt modersmål, andelen finskspråkiga som anger att de fått service på sitt modersmål ska öka till 100 procent.

- På vissa enheter är det svårt att hitta personal överhuvudtaget och då har vi tänkt att det är bättre att vi har enspråkig personal än att vi är helt utan.

Sjöström uppskattar att procenten idag ligger mellan 85 och 95 procent, beroende på avdelning.

- Läkartjänsterna på jouren är mest utmanande just nu eftersom det nattetid bara finns en läkare på jobb.

Social- och hälsovårdsverket köper in jourläkarna av privata bolag och enligt avtalet ska läkarna vara tvåspråkiga.

- Vi vet ju själva hur svårt det är att rekrytera, så vi hamnar att godkänna en viss del enspråkiga läkare. Vi jobbar hela tiden på att det ska bli bättre.

Laboratoriet överförs till Vasa

Social- och hälsovårdsnämnden beslöt att godkänna att verksamheten vid laboratorieenheterna vid social- och hälsovårdsverket överförs till Vasa sjukvårdsdistrikt från den första januari 2019.

Enligt Sjöström ger det synergieffekter vid upphandlingar av apparatur och material.

Nämnden behandlade också budgeten för nästa år och Sjöström konstaterar att budgeten är stram.

- Stram, men inte omöjlig att genomföra.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten