Hoppa till huvudinnehåll

Centrumföretagare vill inte ha avgiftsbelagd parkering i Jakobstad

Visasbacken i Jakobstad
Visasbacken i Jakobstad. Visasbacken i Jakobstad Bild: Yle/Kjell Vikman parkering,Jakobstad,trafikplanering

Jakobstad inför parkeringsavgifter på sträckan mellan Styrmansgatan-Köpmansgatan i Jakobstad nästa år. Centrumföretagarna har motsatt sig den här förändringen.

Tekniska nämnden behandlade ärendet på onsdagen och efter omröstning blev beslutet att första timmen är gratis och sedan kostar det en euro per timme.

Citygruppen lämnade in rättelseyrkande

Citygruppen i Jakobstad representerar 80 medlemsföretag i centrum av Jakobstad.

Gruppen motsätter sig planerna eftersom man anser att handeln inte återhämtat sig ännu efter de omfattande arbetena med underjordisk torgparkering och övrig byggverksamhet runt torget.

Citygruppen anser i sitt rättelseyrkande att parkeringsavgifter bör införas först på flera års sikt och enligt principen att första timmen är gratis. Citygruppen krävde också att trafik- och miljöplanen uppdateras innan några beslut fattas.

- Vi har utgått från att alla ändringar bör göras utifrån en reviderad helhetsplan, nu känner vi oss överkörda, säger Citygruppens verksamhetsledare Camilla Nyman.

Omröstning i tekniska nämnden

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från staden och medlemmar av Citygruppen kom i slutet av maj 2017 med en rapport och förslag över parkeringsfrågor i centrum av Jakobstad.

I den rapporten var Citygruppen också bekymrad över avgiftsbelagda parkeringsplatsers inverkan på handeln och där ingick också det förslag som nu skall förverkligas.

Camilla Nyman är City gruppens ordförande.
Camilla Nyman. Camilla Nyman är City gruppens ordförande. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén Jakobstad,Österbotten,city gruppen

Det krävdes omröstning i tekniska nämnden men förslaget om parkeringsavgifter röstades igenom. Den första timmen är ändå gratis och sedan kostar det en euro per timme.

Det systemet möjliggör enligt stadsingenjör Harri Kotimäki kortare besök i centrumaffärer utan kostnad.

Två betalautomater kommer att placeras ut och det skall också vara möjligt att betala med mobiltelefonen.

Delegationen för stadens centrum borde aktiveras

Citygruppen krävde tidigare i år att delegationen för stadens centrum skulle engageras i centrumutvecklingen. Delegationen består av företagare, politiker och tjänstemän och representanter för Handelskammaren.

Delegationen sammanträdde efter en paus på åtta år men de stora frågorna diskuterades inte, som till exempel parkering och hur man kan få en högre trivselfaktor i stadskärnan.

- Vi önskar att delegationen sammanträder regelbundent och diskuterar väsentliga frågor kring centrumutvecklingen. Gruppen kunde vandra runt i centrum och göra en besiktning av centrumkärnan, säger Camilla Nyman.