Hoppa till huvudinnehåll

Dansbanan i Lappvik tillhör FBK - men strandtomten den står på måste föreningen hyra av Hangö stad

Lappvik danslave
FBK vill trygga dansbanans framtid. Lappvik danslave Bild: Yle/Minna Almark estrad

Dansbanan i Lappvik är Lappvik FBK:s egendom. Det klargör nu Hangö stad. Samtidigt beslöt staden att arrendera ut markområdet till föreningen för 100 euro i året.

Lappvik FBK har tagit kontakt med Hangö stad och önskat att föreningen skulle få ta över dansbanan och den tillhörande strandtomten.

FBK föreslog att staden antingen donerar dansbanan och marken till Lappvik FBK eller säljer den till ett nominellt pris.

Vill hålla planen för området flexibel

För att kunna utveckla området och säkerställa dess framtid behövs ett skriftligt kontrakt med staden, konstaterar Lappvik FBK. För tillfället finns det inget avtal.

Hangö stad meddelar nu att byggnaden redan kan anses vara FBK:s egendom. Orsaken är att föreningen har skött om dansbanan och tagit ansvar för de kostnader som har uppstått där.

Däremot är det bättre att arrendera ut markområdet än att sälja det. På det viset är det nämligen lättare att ändra arrendemarkens storlek och form om det sker någon förändring.

Det kan bli aktuellt med förändringar eftersom detaljplanen för området kommer att justeras. För tillfället pågår arbetet med detaljplaneändringen för Lappvik strandområde.

Dansbanans område ska enligt planerna nu bevaras i naturtillstånd.

Femårigt hyreskontrakt

Tomten hyrs alltså ut för 100 euro per år, vilket är rejält under marknadsnivån.

Det finns inte något fastställt försäljningspris för området. Genom att jämföra med priset för småhustomter i Lappvik och stadens allmänna arrendeprispraxis på fem procent skulle årsarrendet bli runt 1 450 euro.

Arrendekontraktet mellan staden och Lappvik FBK gäller fram till utgången av år 2023.

Stadsstyrelsen fattade beslut om ärendet på sitt möte 22.10.