Hoppa till huvudinnehåll

Läkarpool och skötarpool – "Skärgården behöver skräddarsydd vård"

Miia Lindström.
Miia Lindström. Miia Lindström. Bild: Linus Hoffman / Yle Pargas,miia lindström

– Det är en utmaning att hitta läkare, sjukskötare och närvårdare till alla tjänster i Pargas och i västra Åbolands skärgård, men nu börjar det ordna upp sig, säger Miia Lindström, som är nyvald t.f. social- och hälsovårdsdirektör i Pargas.

I somras flyttade Lindström över från Kårkulla till Pargas stad och blev vårdchef, och efter bara 2,5 månader valdes hon till social- och hälsovårdsdirektör.

Lääkäri ja potilas
Lääkäri ja potilas Bild: Derrick Frilund / Yle läkare,hälsocentraler,hälsostationer,socialsektorn,social- och hälsovårdsområden,social- och hälsovårdstjänster,Social- och hälsovårdsreformen (Sote),självbetjäning,hälsovård,blodprovstagning,sjukhushygien,medical glove

Lindström har ändå en klar bild av hurdan vård hon vill ge och hurdan vård hon själv vill få i Pargas.

– Vården ska vara professionell, och de som ger den ska ha en professionell attityd och man ska kunna lita på att den är god. Och det litar Pargasborna på att den är.

Många frågetecken, men viktigast att koncentrera sig på nuet

Social- och hälsovårdsreformen innebär en stor osäkerhet, om vård på båda språken och om vård nära invånaren också ute i skärgården. Lindström vill ändå koncentrera sig och sin personals krafter på det de kan påverka.

– Det finns frågetecken, men jag tänker som så att vi måste leva här och nu, och i dag behöver många Pargasbor olika tjänster och service inom social- och hälsovården, och det är det vi ska ge varje dag oberoende av vad som händer i framtiden.

En läkare som sprutar in vaccin, genom en spruta, in i armen på en patient.
En läkare som sprutar in vaccin, genom en spruta, in i armen på en patient. Bild: All Over Press sprutor,sjukhus,vaccinering,vaccin,mediciner,hälsa,sjukvård,läkemedel,läkare,patienter,patient,apotek,nålar

Samtidigt är läget inom social- och hälsovårdssektorn i Pargas oklar med många lediganslagna tjänster: Lindströms tidigare tjänst som vårdchef, en äldrevårdschef, en överläkare vid Pargas hälsovård och en ledande tandläkare.

Enligt Lindström är det svårt att rekrytera folk inte bara i Pargas, utan också nationellt är det här ett problem.

– Unga människor jobbar på ett annat sätt. Alla vill inte ha en ordinarie tjänst, man jobbar inom det privata, man åker utomlands. Det finns många fler möjligheter i dag än det funnits tidigare. Kulturen har kanske ändrats där.

Skylt vid Pargas hälsostation,
Skylt vid Pargas hälsostation, Bild: Oskar Karlsson / Yle Pargas,hälsocentraler,hälsostationer,mentalvårdstjänster,mentalvårdscentral

Pool med sjukskötare kunde utvidgas till läkarpool

Men förutom de lediga chefstjänsterna finns det en hel del andra lediga jobb inom social- och hälsovårdssektorn.

Man söker också hälsocentralläkare, sjukskötare och en lång rad närvårdare. Lindström tycker ändå inte att det är svårare att rekrytera just till Pargas.

– Närheten till Åbo gör att vi har haft lättare att anställa exempelvis läkare. Dessutom har vi under hösten sett att vi måste rekrytera personal nu. Vi har länge gått med vikarier, men vi vill ha ordinarie personal som har det lite tryggare att jobba och en trygghet för den personal som redan finns att de har kolleger.

Miniatyrmodell av huvudöarna i de fem gamla kommunerna i Pargas (Väståboland).
Hur kunde man locka fler läkare och vårdare till skärgården? Miniatyrmodell av huvudöarna i de fem gamla kommunerna i Pargas (Väståboland). Bild: Linus Hoffman / Yle Pargas,Väståboland (kommun),Väståboland,Nagu,Nagu kyrka,Korpo,Houtskär,Iniö, Pargas,Korpo kyrka

I skärgården jobbar sjukvårdare också i en pool, så att man jobbar där behovet är störst, antingen i Nagu, Korpo eller i Houtskär. Lindström kunde tänka sig liknande skräddarsydda lösningar också med läkare.

– Läkare från Pargas kunde då jobba mera i skärgården. Jag vet att det är viktigt för skärgårdsborna att det finns service, och gärna med en bekant personal. Men om det är svårt att rekrytera läkare, så kunde vi försöka hitta särlösningar.

Vill uppnå stabilitet, god vård och god service

Inom Pargas stad har man de senaste åren mycket diskuterat ledarskap, efter att det uppdagats problem inom stadens barnskyddsenhet.

Miia Lindström tycker en bra chef ska vara kunnig och ansvarstagande.

– Chefen ska kunna fatta beslut och också kunna lyssna och vara empatisk, ska kunna läsa av situationer så att man kan fatta rätt beslut tillsammans med andra.

De stora utmaningarna i att få en nöjd personal, och särskilt att få nöjda kunder och patienter ligger just i att det skett så stora förändringar, anser Lindström.

skylt vid korpo hälsostation
skylt vid korpo hälsostation Bild: Yle/Nora Engström Korpo,korpo hälsostation

– Det har skett förändringar både nationellt och i staden och det har bytts chefer. Jag vill att det ska bli stabilitet och att man ska hitta målsättningarna så att vi faktiskt uppnår en god vård och service.

Vad är Pargas bra på då?

Pargas har en jättefin service redan i dag. Vi kan erbjuda den på två språk överallt. Det tycker jag att är superfint.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland