Hoppa till huvudinnehåll

Underskott tynger Vasa – nu föreslås höjd kommunalskatt

Torget i Vasa
Torget i Vasa Bild: Yle/Mari Latva-Karjanmaa Vasa,torg,vasa centrum

Vasaborna kan få höjd kommunalskatt. En höjning med 0,5 procentenheter till 20,5 procent föreslås för att lyckas med den nödvändiga balanseringen av ekonomin.

Det här framgår ur stadsdirektör Tomas Häyrys budgetförslag för 2019.

Den senaste höjningen av kommunalskatten i Vasa gjordes 2016.

Stadens ekonomi dras med ett kumulativt underskott, som enligt målsättningen ska täckas fram till 2020. Det kumulativa underskottet ligger i år på 23,7 miljoner euro, nästa år ska det ner till 10,5 miljoner.

Minskade skatteintäkter

Samtidigt har stadens skuldbörda inte minskat nämnvärt och nya lån tas i takt med att gamla betalas av. Stadens skuldbörda ligger nu på 3700 euro per invånare, och enligt budgetförslaget ska lånebördan inte öka nästa år heller.

Staden får inte heller någon draghjälp i det nuvarande skatteinflödet. Skatteintäkterna minskar nämligen i år, tack vare konkurrenskraftsavtalet.

Det är också orsaken till att det kumulativa underskottet inte avkortas under 2018 utan ligger kvar på samma 23,7 miljoner euro som i fjol.

Men allt är inte mörka moln, man kan se ljus i tunneln, poängterade stadsdirektör Tomas Häyry och tf ekonomidirektör Jari Karjalainen under presentationen av budgetförslaget.

- Både större och mindre företag satsar i Vasa. Staden är helt klart intressant för kapital utifrån, säger Tomas Häyry.

Dessutom utvecklas både sysselsättningen och folkmängden på ett gynnsamt sätt, påpekar stadsdirektören.

Högre personalutgifter - måttfulla investeringar

Stadens personalutgifter under åren 2018–2019 ökar med omkring 10 miljoner euro.

Ökningen beror dels på kollektivavtalsenliga löneförhöjningar och dels på grund av att de nedskärningar i semesterpenningen som konkurrenskraftsavtalet förde med sig upphör.

En balanserande faktor är att statsandelarna väntas öka nästa år och staden väljer att investera på ett måttfullt sätt.

Nettoinvesteringarna ligger enligt budgetförslaget på 42,1 miljoner euro.

- Det är helt på gränsen av vad vi klarar av, säger Jari Karjalainen.

Fastighetsskatterna i staden skulle enligt budgetförslaget förbli oförändrade.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten