Hoppa till huvudinnehåll

De äldre ska få billigare bussbiljett och studierabatten ska sänkas - HRT föreslår förändringar i biljettpriserna

Passagerare i en buss.
Arkivbild. Passagerare i en buss. Bild: Henrietta Hassinen / Yle busstrafik,Helsingforsregionens trafik (HRT),bussar,passagerare

Helsingforsregionens trafik HRT föreslår förändringar i villkoren för att få studierabatt om man är studerande i över 30 års ålder. Studierabatten föreslås dessutom sänkas från nuvarande 50 till 45 procent. Personer som fyllt 70 år ska få åka hälften billigare om dagarna och samtidigt föreslås kontrollavgiften höjas från nuvarande 80 till 100 euro.

HRT som ägs av ett flertal kommuner i regionen stöder studenter med 28,5 miljoner euro om året. För studenter som är över 30 år krävs bevis på beviljat studiestöd för att få HRT:s reserabatt.

Enligt diskriminerings- och jämställdhetsnämnden kan det inte finnas en åldersgräns för studierabatten.

Nämnden tycker inte heller att HRT kan kräva att studerande bevisar sig vara heltidsstuderande med ett bevis på att man erhåller studiestöd.

I samband med den nya zonfördelningen som enligt planerna ska införas i början av 2019 föreslår HRT att man slopar åldersgränsen och kravet på bevlijat studiestöd för studenter som är över 30 år gamla.

En karta över den nya zonfördelningen inom Helsingforsregionens trafiks område.
Så här kommer zonerna i Helsingforsregionen att se ut i framtiden. En karta över den nya zonfördelningen inom Helsingforsregionens trafiks område. Bild: Helsingforsregionens trafik Helsingforsregionens trafik,kollektivtrafik

Mera om zonfördelningen kan du läsa här. I den länkade artikeln finns HRT:s ursprungliga prisförslag från juni som nu justerats enligt kommunernas önskemål.

För att i fortsättningen kunna hålla subventionerna på nuvarande nivå föreslår HRT sänkandet av studierabatten från nuvarande 50 till 45 procent.

Rabatten skulle inte gälla andra biljettyper än säsongsbiljetterna.

Övriga föreslagna förändringar

I samband med den nya zonfördelningen föreslår HRT också en reserabatt på 50 procent för personer som har fyllt 70 år. Rabatten skulle gälla engångsbiljetter som köps mellan klockan 9 och 14. Det skulle kosta HRT 3,4 miljoner euro.

Också skolbarn föreslås få resa gratis i grupp.

En lärare som är utrustad med ett stamkort ska kunna åka gratis med sina elever mellan klockan 9 och 15. Förändringen föreslås inledas i början av 2019 och kosta HRT omkring 1 miljon euro.

Kollektivtrafik symboler
Kollektivtrafik symboler Bild: Yle/Carolina Husu kollektivtrafik,spårvagn,lokaltåg,Buss,metro ,skyltar,Helsingfors,Helsingforsregionens trafik

Dessutom föreslår HRT än en gång att höja kontrollavgiften för passagerare som reser utan giltig biljett från nuvarande 80 till 100 euro.

Kontrollavgiften kan betraktas som något av en evighetsfråga. HRT har redan i flera år föreslagit en höjning av avgiften.

Enligt HRT går man miste om 8-10 miljoner euro i biljettintäkter varje år på grund av passagerare som reser utan giltig biljett.

Enligt lagen kan kontrollavgiften som högst vara 40 gånger så stor som den lägsta biljettavgiften för en vuxen passagerare.

Eftersom biljettpriset för en vuxen planeras höjas till 2,80 kan kontrollavgiften nu lagligt höjas till 100 euro.

HRT:s styrelse fattar beslut om biljettpriserna och kontrollavgiften på tisdag (30.10).

Läs också