Hoppa till huvudinnehåll

Inget nytt under solen, säger Helsingfors stad om Yles daghemsenkät: "Det finns alltid negativa åsiker"

Direktören för den svenska servicehelheten vid sektorn för fostran och utbildning, Niclas Grönholm, står ute framför en väg. Det är höst. En bil kör förbi, Grönholm ser allvarsam ut och tittar åt höger.
Personalbristen är en stor utmaning, säger Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten vid sektorn för fostran och utbildning Direktören för den svenska servicehelheten vid sektorn för fostran och utbildning, Niclas Grönholm, står ute framför en väg. Det är höst. En bil kör förbi, Grönholm ser allvarsam ut och tittar åt höger. Bild: Yle/ Lukas Rusk Helsingfors,tjänstemän (privatanställda),utbildning,grönholm

Resultaten kommer inte som en överraskning, säger Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten vid sektorn för fostran och utbildning. Han säger att staden vetat om problemen som framkommit i Yles enkät och arbetat med dem redan länge. Han säger också att det är praxis att styra personalens enkätsvar.

Sammanlagt 85 personer som jobbar på kommunala daghem svarade på enkäten.

Endast en fjärdedel av dem svarade att de tror sig jobba kvar om fem år. Ungefär lika många skrev att det finns minst en tur obemannad varje dag på deras daghem.

Många skrev att det råder brist på personal och att det är svårt att få tag på vikarier.

Grönholm medger att personalbristen är en stor utmaning.

- Vi har för få barnträdgårdslärare, för få barnskötare. Helt enkelt för få studieplatser för den svenska befolkningen i huvudstadsregionen.

Grönholm säger att staden har arbetat för att studieplatserna ska bli fler.

- Vi har försökt påverka ministeriet som delar ut resurser för studieplatser både på andra stadiet och på högskolenivå.

Nämndens ordförande: "Jag litar på tjänstemännen"

Martina Harms-Aalto (SFP) är ordförande för fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion.

En ny läroavtalsutbildning kommer att börja i Helsingfors i januari 2019, berättar hon.

Den kommer att lindra personalbristen.

Martina Harms-Aalto vid Gallträsk strand i juni 2015
- Jag litar på att tjänstemännen gör allt som står i deras makt för att råda bot på situationen, säger Martina Harms-Aalto (SFP), ordförande för fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion. Martina Harms-Aalto vid Gallträsk strand i juni 2015 Bild: Yle/Helena von Alfthan martina harms-aalto

- Upp till tjugo personer kan studera till barnskötare medan de jobbar på stadens daghem, säger hon.

Hon säger att personalbristen diskuterats under varje sektionsmöte den här hösten.

- Jag litar på att tjänstemännen gör allt som står i deras makt för att råda bot på situationen, säger Harms-Aalto.

Staden: "Vi har redan länge försökt påverka enkäter"

Källor vittnar om att chefen för småbarnspedagogik Mia Ahlskog skickat ut ett mejl där hon försökt styra hur och om personalen svarar på Yles daghemsenkät.

Några källor berättar även om att föreståndare förbjudit personalen att svara på enkäten.

Fackförbundet OAJ:s jurister säger att staden inte får styra personalens enkätsvar, eftersom de då begränsar arbetstagarens yttrandefrihet på ett olagligt sätt.

Grönholm säger att Ahlskogs mejl är en del av praxisen på sektorn.

- Vi har redan i ett flertal år försökt påverka enkäter av olika slag. Vi får helt enkelt för många enkäter. I det här fallet ville vi ge personalen möjlighet att tacka nej till enkäten.

Han säger att staden agerat likadant i andra fall.

- Då det inte handlat om lagstadgade enkäter, eller till exempel vår egen enkät, Kommuntian, som handlar om lite samma sak som er enkät. Vi försöker få över hälften av personalen att svara på den.

Mia Ahlskog i blå klänning.
"Policyn är ju att ingen förbjuder er att svara - jag hoppas ändå att vi alla jobbar framåt med rekryteringen på så vis att vi tillsammans visar allt bra vi gör inom småbarnspedagogiken", skriver chefen för småbarnspedagogik Mia Ahlskog i ett mejl till stadens daghemspersonal, uppger en källa. Mia Ahlskog i blå klänning. Bild: Yle/Christoffer Kaski småbarnsfostran,Helsingfors stad (administration),Mia Ahlskog

"Ingen har förbjudit dem att svara"

Vi har fått uppgifter om att föreståndare förbjudit personalen att svara. Hur ser du på det?

- Enligt våra utredningar så tyder inget på att någon skulle ha förbjudit personalen att svara på enkäten. Vi har konsekvent sagt att det är frivilligt.

En källa vittnar ändå om att en förståndare skulle ha skrivit "vänligen svara inte" till personalen om enkäten. Är det något som ni borde ingripa i från stadens sida?

- Vi försöker ha en gemensam syn på de här frågorna. Vi diskuterar dem med alla föreståndare.

bild på en man på en dator
Källor inom småbarnspedagogiken vittnar om att de varit rädda för att bli fast för att ha svarat på Yles daghemsenkät. bild på en man på en dator Bild: Sandra Crawford/Yle Helsingfors,Dator,personal,daghem

Harms-Aalto tycker det är märkligt att Yle skriver om att staden försöker begränsa hur personalen får uttala sig.

- Det är vanligt i organisationer inom den här sektorn att det endast är ledningen som uttalar sig, speciellt i tider av kris.

Det är inte samma sak som att man inte får tala ut om saker som man tycker är fel, säger hon.

OAJs jurister menar ändå att personalen har rätt att berätta om sina egna erfarenheter till pressen.

"En del av sakerna som kommit upp är rätt gamla"

En person som sade upp sig från ett av stadens daghem för några år sedan vittnade om en stark hierarki bland personalen.

Hon berättade också att en chef hade hotat med att flytta henne till en annan enhet om hon inte lydde.

Flera som svarat på enkäten skriver om chefer som sopar problem under mattan och inte lyssnar på personalen.

En kvinna sitter på en soffa med sin hund.
Ambi Eriksson sade upp sig från en förskola i Helsingfors på grund av att cheferna inte respekterade personalen. En kvinna sitter på en soffa med sin hund. Bild: Yle/ Amanda Vikman Helsingfors,Kimitoön,eriksson

- Jag tror att en del av sakerna som kom upp i enkäten är rätt gamla. Under de senaste två åren har det hänt mycket både i organisationen, i ledarskapet och i kulturen, säger Grönholm.

Grönholm säger att det lönar sig att vänta på deras enkät Kommuntian för att se den utvecklingen.

Några som svarat på enkäten vittnar om mobbning. Har du hört om att det förekommer mobbning?

- Jag har inte hört om mobbning, det är ett ganska starkt ord. Jag hoppas att personalen för sådana anklagelser vidare till sina förmän.

Det finns utmaningar och det finns alltid negativa åsiker― Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten vid sektorn för fostran och utbildning

Om man inte lyckas lösa situationen på den egna enheten ska saken föras till ledningen, säger Grönholm.

- Vi har nolltolerans för mobbning, både inom småbarnspedagogiken och inom hela Helsingfors stad.

Grönholm säger att problemet ligger i att mobbningsfallen inte alltid kommer fram.

- Just nu är såna här frågor inte aktuella på våra enheter.

"Viktigt att lyfta fram det positiva"

Grönholm kritiserar Yles enkät för att endast en femtedel av personalen svarat på den.

- Jag tror att det skulle vara viktigare att lyssna på vad de resterande åttio procent har att säga. Då kan man dra slutsatser på ett helt annat sätt.

Är det inte oroväckande att det kommit fram så mycket negativ respons från femtedelen som svarat på enkäten?

- Det är ingen överraskning. De här frågorna känner vi till från tidigare. Det finns utmaningar och det finns alltid negativa åsiker.

Chefen försökte ge arbetsro till personalen genom att ge dem frihet att själva avgöra om de svarar eller inte― Biträdande borgmästare Pia Pakarinen om stadens försök att styra personalens enkätsvar

Grönholm betonar vikten av att lyfta fram positiva saker.

- Även i den här enkäten har det kommit fram sådana, som ändå glömts bort till en del. Exempelvis uppskattar vi väldigt mycket vikarier som hoppar in i vått och torrt.

Biträdande borgmästaren: Problemet är större på den svenska sidan

- Staden växer mycket snabbt - det betyder att vi behöver mer personal till daghemmen, där barnmängden också växer, säger Pia Pakarinen (Saml), biträdande borgmästare med specialansvar för sektorn för fostran och utbildning.

Hon medger att personalbristen är större på den svenskspråkiga sidan.

Pia Pakarinen står i ett tomt mötesrum.
Personalbristen är värre på den svenskspråkiga sidan, säger biträdande borgmästare Pia Pakarinen. Pia Pakarinen står i ett tomt mötesrum. Bild: Jaani Lampinen / Yle Pia Pakarinen (politiker),viceborgmästare,Helsingfors,skolväsen (förvaltningsgren),Samlingspartiet

Chefen för småbarnspedagogiken försökte styra om och hur personalen svarar på Yles enkät, medan föreståndare förbjöd personalen att svara. Hur ser du som biträdande borgmästare på tjänstemännens agerande?

- Det borde man egentligen fråga chefen själv. Men enligt vad jag hört försökte chefen ge arbetsro till personalen genom att ge dem frihet att själv avgöra om de svarar eller inte, säger Pakarinen.

Lyssna på intervjun med Niclas Grönholm i sin helhet på Arenan:

Personalkris i Helsingfors daghem