Hoppa till huvudinnehåll

”Inte en enda ung homosexuell som vill bli polis ska behöva ge upp sin dröm bara för att hen är rädd för att bli trakasserad i framtiden” – regnbågspoliserna organiserar sig

Linnea West.
Linnea West. Linnea West. Bild: Yle/Elina Kaakinen polisen,linnea west

Inom polisen har det inte talats om sexuella och könsminoriteter. Nu håller muren av tystnad på att brytas ner. Regnbågspoliserna talar om en egen förening.

I första raden för att öppna upp diskussionen står äldre konstapel Linnea West från Vasa. West har fört fram problemen hur sexuella och könsminoriteter blir bemötta i bland annat polisens egen tidning.

- Jag har det själv bra och därför tänkte jag att jag är rätt person att föra fram den här saken, säger West.

West har under hela sin tid inom polisen varit öppen med sin egen homosexualitet. Hon har jobbat vid fyra olika polisinrättningar på olika håll i Finland.

Hon berättar att hon på varje arbetsplats blivit accepterad för den hon är.

Öppenhet bygger förtroende

Enligt West tjänar alla på öppenhet. Det ökar förtroendet mellan arbetskamraterna och det är viktigt.

- Det här jobbet kan man inte göra om man inte litar på sin arbetskamrat. Men alla har inte möjlighet att vara så öppna som jag har varit. I synnerhet homosexuella män har det svårt i polisorganisationen.

West berättar att homosexuella män kan få höra otrevliga kommentarer av andra poliser. Också vitsar om homosexualitet odlas på polisstationerna och de riktar sig ofta mot män.

- De som drar vitsarna förstår inte alltid själv att de sårar oss homosexuella kvinnor på samma sätt som det sårar män.

West tror att situationen bara kan bli bättre om man talar om saken och minoriteterna blir synliga. Det här strävar man till genom att grunda föreningen för regnbågspoliser.

Gruppen av regnbågspoliser har organiserat sig i en dold grupp på Facebook. Enligt West finns det beredskap att grunda en förening.

- Efter att diskussionen började har min åsikt att en förening borde grundas bara stärkts. Många har tagit kontakt och berättat om hur det är att vara homosexuell inom polisen.

De som har tagit kontakt har visat att många homosexuella har det svårt inom polisen och att homosexuella blir ensamma med sina funderingar och rädslor.

- För många har det varit en lättnad och glädje att märka att andra tänker på samma sätt.

Polisen i London har regnbågsflaggan på sin uniform.
Polisen i London har regnbågsflaggan på sin uniform. Polisen i London har regnbågsflaggan på sin uniform. Bild: Linnea West Regnbågsflaggan

Seta: Positiv utveckling

Den nu aktuella diskussionen har sina rötter några år tillbaka i tiden. Då arrangerade Seta ett diskussionstillfälle där man talade om sexual- och könsminoriteters ställning inom polisen.

Med vid tillfället var ledningen för polisen och två representanter för europeiska regnbågspolisernas takorganisation EGPA. Också West deltog i diskussionen.

- Vi bjöd in poliser som skulle kunna ge oss inspiration. Det är en otroligt bra sak att saken nu har fått mer uppmärksamhet, säger Setas generalsekreterare Kerttu Tarjamo.

Enligt Tarjamo ser man positiva signaler inom polisen. Hon tror att förtroendet för polisen blir större om sexuella och könsminoriteter syns inom polisen.

Polisen tog det första synliga steget mot en regnbågsförening när man sommaren 2017 deltog i Pridetåget i Helsingfors. Poliserna åkte på diskrimineringsombudsmannens lastbil i tåget iklädda sina uniformer.

Polisstyrelsen: Bra budskap utåt

Polisinspektör Måns Enqvist sköter om jämställdheten inom polisstyrelsen och enligt honom spelar polisens inställning till sexuella och könsminoriteter en stor roll både inom organisationen och utåt.

I arbetet mot hatbrott har han fått information om att brott mot sexuella minoriteter inte anmäls till polisen eftersom man inte litar på polisen.

- Det att sexuella minoriteters ärenden lyfts upp i diskussionen inom polisen är ett bra budskap utåt, säger Enqvist.

Han anser att det är viktigt att regnbågspoliserna organiserar sig

- Det är en allvarlig sak som inte har diskuterats inom polisen. Eftersom poliskulturen är traditionellt macho har säkert någon svårt att komma ut ur skåpet.

Enqvist poängterar att alla som vill borde ha möjlighet att vara öppen med sin sexualitet.

– Viktigast av allt är att vi har en sådan atmosfär att om man vill berätta så är det säkert och att ingen trakasseras.

Linnea West
Linnea West Bild: Yle/Elina Kaakinen polisen,linnea west

Europeiska kontakter

Finland ligger på efterkälken när det gäller organiseringen av regnbågspoliserna. I många europeiska länder har poliser som hör till någon sexuell eller könsminoritet redan egna organisationer.

Linnea West godkändes i somras som medlem i EGPA och hon valdes också in i organisationens styrelse. Det var ingen självklarhet att en finländare skulle få komma med i organisationen.

- Som medlem i EGPA godkänns vanligen bara organisationer. Jag fick komma med under förutsättning att en regnbågsorganisation grundas i Finland, säger West.

Hon är mycket motiverad för att jobba för att en organisation grundas.

- Jag är mycket förvånad över att många tycker att det här är en så viktig sak, men ensam kan man inte bilda en förening. Mitt jobb är att öppna diskussionen och vår allas uppgift är att se till att organisationen grundas.

En bättre framtid

Det positiva mottagandet också från arbetsgivaren gläder West. Hon har blivit utsedd till medlem i polisens jämställdhets- och jämlikhetsarbetsgrupp.

Arbetsgruppen ser till att polisens jämställdhets- och jämlikhetsplan följs och förbereder en ny plan. West är glad över att hon i arbetsgruppen kan påverka åt vilket håll verksamheten rör sig.

- Inte en enda ung homosexuell som vill bli polis ska behöva ge upp sin dröm bara för att hen är rädd för att bli trakasserad i framtiden.

West utreder i sitt arbete främst sexualbrott och brott riktade mot barn och hon tycker att det är viktigt att de som blir poliser har en bred bakgrund.

West själv var 22 år när hon blev färdig från polishögskolan och hon har själv behövt ta många strider.

- Jag tror att när jag själv har gått igenom en del kan jag nu förstå människor i olika situationer. Det är jätteviktigt att en polis kan förstå hur bakgrunden påverkar.

Artikeln baserar sig på Sateenkaaripoliisit verkostoituvat Suomessa – "Kunpa yksikään poliisiksi tahtova nuori homoseksuaali ei joutuisi luopumaan haaveestaan siksi, että pelkää tulevansa kiusatuksi" skriven av Elina Kaakinen.

Läs också