Hoppa till huvudinnehåll

Lännen Media: Enorma mängder patientdokument på villovägar - ny förordning på väg

Det blir snabbt många papper för någon som är sjukskriven.
Det blir snabbt många papper för någon som är sjukskriven. Bild: Yle/Johanna Ventus fpa

Hundratusentals, eventuellt en miljon, patientdokument är för närvarande på villovägar i Finland, uppger tidningspoolen Lännen Media.

Problem med exempelvis patientjournaler kan uppstå då läkare, psykiatrar, fysioterapeuter eller tandläkare med privatmottagning lägger ner sin verksamhet.

Så länge mottagningsverksamheten har pågått har patientdokumenten förvarats i låsta skåp, men efter att patientverksamheten upphört kan dokumenten ha hamnat i händerna på dödsbon eller konkursbon.

I många fall vet ingen vart dokumenten sedan har tagit vägen.

Riksdagens justitieombudsman fäste uppmärksamhet vid problemet redan 2011.

Social- och hälsovårdsministeriet förbereder som bäst en förordning som förpliktigar Folkpensionsanstalten att ta emot gamla patientjournaler i pappersform och arkivera dem på lämpligt sätt.

FPA påpekar för sin del att den nya lagstiftningen inte förpliktigar privata aktörer att överlämna gamla dokument till FPA.

Läs också