Hoppa till huvudinnehåll

Analys: De gröna är störst bland ungdomarna, Sannfinländarna går om SDP som arbetarparti

Demonstrationer mot invandring och prideparader, två motpoler?
Demonstrationer mot invandring och prideparader, två motpoler? Bild: Yle/Lehtikuva analys

De gröna krisar och dalar i partimätningarna, men kan trösta sig med att de har framtiden för sig. En partimätning bland ungdomar visar att det istället är Socialdemokraterna som borde se om sitt hus, skriver Magnus Swanljung.

Om de unga får välja, väljer de helst grönt. Enligt en partimätning bland studerande i gymnasier och yrkesskolor uppger 33,6 procent att de skulle rösta på De gröna - om riksdagsvalet vore nu och om de skulle få rösta.

Näst största parti i Allianssis mätning är Samlingspartiet med ett stöd på 20,9 procent.

Om identitets- och värdefrågor styr valet ligger De gröna bra till.

Jämfört med statsministerpartiet Centern är De gröna dubbelt större. Socialdemokraterna får nöja sig med en femteplats efter Sannfinländarna.

Mätningar bland unga, varav en stor del inte ännu får rösta, ska liksom ungdomsval alltid tas med en stor nypa salt. Rösträttsåldern är 18 år i Finland och för det finns det delvis goda skäl.

Också urvalet i mätningen, som gjordes som en webbenkät, har sina brister - men trenderna går ändå inte att avfärda.

Grafik över partiernas stöd bland unga.
Grafik över partiernas stöd bland unga. Bild: Yle Nyhetsgrafik Grafik,partier,väljarstöd för partier

De gröna är störst även vid yrkesskolorna

Många unga medborgare verkar söka alternativ till de gamla partier som i allt mindre grad representerar några klara grupper i samhället. Om i stället identitets- och värdefrågor styr valet ligger De gröna bra till.

Också en tilltagande urbanisering och en högre utbildningsnivå ger De gröna goda framtidsutsikter. Och som bonus: De gröna, som traditionellt är ett parti för akademiker, är i mätningen också störst bland dem som studerar vid en yrkesskola.

För Socialdemokraterna torde mätningen därför bjuda på deprimerande läsning.

De ungas arbetarparti är Sannfinländarna

Bland dem som studerar vid en yrkesskola utmanas De gröna nog av ett arbetarparti, men inte av SDP utan främst av Sannfinländarna. Vid yrkesskolorna blir SDP femma, långt efter Samlingspartiet och Centern.

Det starka stödet för De gröna och ointresset för Socialdemokraterna tyder på att de unga har en helt annan bild av läget i samhället just nu än äldre väljare.

Även om Socialdemokraterna, tack vare regeringens tuffa arbetsmarknadspolitik, framstår som det klart ledande oppositionspartiet, verkar inte de unga uppleva facket och socialdemokratin som svaret på de egna utmaningarna i arbetslivet.

Av allt att döma tror framför allt de manliga eleverna vid yrkesskolorna att svaren - eller ventilen - erbjuds av Sannfinländarna.

Socialdemokraterna är ett pensionärsparti

Om man jämför partistödet bland de unga med partiernas medlemskårer blir bilden ännu tydligare.

Enligt en undersökning från kommunsektorns utvecklingsstiftelse Kaks har De gröna den i särklass yngsta medlemskåren. Medelåldern bland de gröna partimedlemmarna är knappt 43 år medan Socialdemokraterna dras med en medelålder på knappt 62 år.

Den näst yngsta medlemskåren har Sannfinländarna. Och även om många av Sannfinländarnas medlemmar är arbetslösa är sysselsättningsgraden lägst bland Socialdemokraterna. De är nämligen till allra största delen pensionärer och bara två procent av medlemmarna är studerande.

Ingenting hotar Samlingspartiet

Så varför klarar sig då Samlingspartiet så bra bland de unga?

Det verkar som om Samlingspartiet fortfarande är ett parti som representerar en tydlig grupp bland medborgarna: de som har utbildning, jobb och pengar - egna eller familjens.

Samlingspartiet har också förhållandevis många medlemmar som är under 30 år, och många av dem är studerande.

Bland de unga är Samlingspartiet särskilt populärt bland män, medan kvinnor i högre grad lockas av De gröna.