Hoppa till huvudinnehåll

År 2021 ska åbolänningarnas avfall förbrännas i Salo – till dess skeppas ditt skräp utomlands

Westenergys sopbunker
Bland det brännbara avfallet borde det inte finnas sopor som inte lämpar sig för energiproduktion. Westenergys sopbunker Bild: Yle/Roger Källman avfallsförbränning

För tillfället skeppas största delen av våra brännbara sopor i sydvästra Finland utomlands, men snart ska ett nytt avfallsförbränningsverk i Salo ta hand om vårt avfall.

Sedan avfallsförbränningsverket i Oriketo i Åbo stängdes år 2014 har det förts diskussion om var ett nytt förbränningsverk ska byggas.

För ungefär ett halvt år sedan fick planerna på ett nytt avfallsförbränningsverk i Salo miljötillstånd och just nu är upphandlingsprocessen i full gång.

- Också planeringen av arkitekturen pågår som bäst och vid årsskiftet ska avtalen för utrustningen och det huvudsakliga maskineriet skrivas under, säger Jukka Heikkilä som är verkställande direktör på Sydvästra Finlands avfallsservice.

Enligt Heikkilä inleds byggandet av avfallsförbränningsverket i början av nästa år med kabeldragning och på våren inleds grundningsarbetet.

- I slutet av nästa år ska maskineriet installeras och vi förväntar oss att förbränningshallen ska nå takhöjd på våren 2020.

Skorstensruinen.
År 2015 revs avfallsförbränningsverkets skorsten i Oriketo. Skorstensruinen. Bild: Yle / Mattias Simonsen skorstensruin

Budgeten för hela bygget ligger omkring 110 miljoner euro, men den exakta summan fastställs först vid ett senare skede eftersom upphandlingarna fortfarande pågår.

- Målet är att verksamheten och energiåtervinningen kan inledas tidigt år 2021, inledningsvis med en testperiod. Hela bygget ska sedan stå klart under sommaren samma år, säger Heikkilä.

Heikkilä konstaterar att det handlar om ett stort projekt som kräver bra planering, strikt övervakning och ett tydligt och säkert genomförande.

- Det är fråga om ett stort byggprojekt som kräver goda resurser för att förverkligas på bästa möjliga sätt. Vi måste se till att vi har bästa möjliga aktörer involverade i energibolaget Lounavoima samt på planeringssidan.

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab och Salon Kaukolämpö Oy grundade i slutet av 2017 energibolaget Lounavoima, som skall bygga ekokraftverket i Korvenmäki i Salo.

Avfallet skeppas nu utomlands

För tillfället skeppas över hälften av Sydvästra Finlands avfallsservices brännbara sopor utomlands och resten till olika anläggningar runt om i Finland.

Enligt Heikkilä är det här en väldigt dyr lösning som det nu ska bli ändring på tack vare det nya avfallsförbränningsverket.

- I Finland har vi för tillfället inte tillräcklig kapacitet för att kunna förbränna allt det brännbara avfall som inte går att återvinna. Vi har för tillfället inte heller tillgång till andra alternativa återvinningslösningar i tillräckligt stor utsträckning.

Jukka Heikkilä.
Jukka Heikkilä Jukka Heikkilä. Bild: Yle/Lotta Sundström jukka heikkilä

Enligt Heikkilä visar också Miljöministeriets utredningar att läget just nu är utmanande.

- I grund och botten är det här en regional lösning som säkerställer återvinningen av avfallet och säkrar produktionen av fjärrvärme för Salo stad.

- Det nya avfallsförbränningsverket kommer att leda till besparingar, som i sin tur kommer att synas som lägre avfallsavgifter för kommuninvånarna i framtiden, säger Heikkilä.

Allting brinner inte

Då man bränner avfall uppstår det också en hel del slagg och aska. Av det slagg som blir kvar efter förbränningen tar man tillvara metaller och skapar stenar för stenläggning, betongelement och material för markbyggen.

Heikkilä önskar att användningen av återvinningsmaterial skulle värderas högre vid upphandlingar. Enligt honom går utvecklingen ändå fort framåt. Askan klassas dock som farligt avfall.

- Smutsen från rökgasreningen och flygaskan är de besvärligaste materialen som uppstår vid ett kraftverk och måste hanteras enligt reglerna för farligt avfall, säger Heikkilä.

I Korvenmäki i Salo finns en avstjälpningsplats som erbjuder hantering av farligt avfall. Men hur problemet kommer att lösas vid det nya avfallsförbränningsverket klarnar först efter att upphandlingarna har slutförts.

Yleiskuva
Då man bränner avfall uppstår det också en hel del slagg. Yleiskuva Bild: Mikko Koski / Yle slagg,Helsingforsregionens miljötjänster (HRM),avfallsförbränning,avfallssortering,järnskrot

Varför bildas det så mycket slagg och aska vid förbränning och vad borde det göras för att minska på problemet?

- Det allra viktigaste är att källsorteringen, som redan nu är på en ganska bra nivå i regionen, också hålls på en bra nivå och blir ännu bättre.

- Bland det brännbara avfallet borde det inte finnas sådana sopor som inte lämpar sig för energiproduktion, till exempel metaller och glas. Ju bättre människorna sorterar sitt avfall hemma, desto mindre slagg uppstår det vid förbränning, säger Jukka Heikkilä.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland