Hoppa till huvudinnehåll

Förslaget om skattehöjning i Kimitoöns kommun fick inget understöd - öppet medborgarmöte väckte få frågor

Kimitoöns fullmäktige samlad i Dalsbruks fritidssal.
Kimitoöns fullmäktige samlad i Dalsbruks skola. Kimitoöns fullmäktige samlad i Dalsbruks fritidssal. Bild: Amanda Vikman/YLE möten,kimitoöns fullmäktige

Det var ett kort fullmäktigemöte som hölls under måndagseftermiddagen i Dalsbruk. Anneli Pahta gick punktvis igenom det ombedda tilläggsanslaget på 350 000 euro till omsorgsavdelningen.

Anslagen skall fördelas så att socialenheten skulle få 125 000 euro, äldreomsorgen 105 000 och hälsovårdsenheten 120 000 euro.

Tilläggsanslaget godkändes

När det kom till skattesatsen var kommundirektör Anneli Pahta av den åsikten att Kimitoöns skattesats på 19,75 procent inte är låg, men inte heller särskilt hög.

- Det finns utrymme för att höja skatten i ett senare skede vid behov, sade Pahta.

Janne Salonen står vid talarstolen.
Janne Salonen (Ob) hade gärna sett att man höjde skatten i Kimitoöns kommun. Janne Salonen står vid talarstolen. Bild: Amanda Vikman/YLE person,janne salonen

Janne Salonen (Obunden) ansåg att skatten är lägre än i många motsvarande kommuner.

Enligt honom skulle en höjning redan nu motverka en negativ effekt där en nedskärning i servicen skapar ännu mer utflyttning och ännu lägre skatteintäkter.

En procentenhets höjning skulle enligt Salonen öka intäkterna med en miljon.

- Det är märkligt att man inte höjer skatten redan nu när man vet att kommunen gör ett underskott på 3 miljoner. Ju mindre skatteintäkter vi har, desto hårdare blir nedskärningarna, sade Salonen.

Ingen stödde Salonens förslag att höja skatten och förslaget om att behålla den nuvarande skattesatsen klubbades igenom.

Motion om att ta emot fler flyktingar

Eija Lang (M) presenterade en motion om att kommunen kunde ta emot flera flyktingar.

Enligt personerna bakom förslaget har kommunen goda möjligheter att omhänderta fler flyktingar än i nuläget, tre familjer.

- Vi har redan ett bra system för att kunna ta emot flyktingarna och motivationen är hög både bland personal och frivilliga att ta emot flyktingar, sade Lang.

Man hoppades också att man kunde ta emot andra nationaliteter än Syrier.

"Öppet möte bra - men upplägget är förvirrande"

Det öppna diskussionstillfället efter mötet drog ett tiotal deltagare och Anneli Pahta tog ordet för att gå igenom frågor som hade skickats in på förhand.

- Vi är en stor kommun rent geografiskt, och även i framtiden har vi dyra områden. Också i framtiden ska det finnas service för äldre i alla centrum i Kimitoön, sade Pahta.

Carita Blomqvist tog tillfället i akt att delta i det öppna medborgarmötet som ordnades efter fullmäktiges sammanträde men hon tyckte att mötets agenda var oklar och att mötet var för stort.

- Om inte politikerna får hit folk så då har de på något vis misslyckats att kommunicera och inte varit tillräckligt intressanta, säger Blomqvist.

Veijo Lycke, Anneli Pahta och Wilhelm Liljeqvist sitter vid ett bord med mikrofoner under fullmäktigemötet.
Veijo Lücke, Anneli Pahta och Wilhelm Liljeqvist under fullmäktigemötet. Veijo Lycke, Anneli Pahta och Wilhelm Liljeqvist sitter vid ett bord med mikrofoner under fullmäktigemötet. Bild: Amanda Vikman/YLE person,wilhelm liljeqvist

Enligt Niklas Guseff (SFP) hade det gärna fått komma fler personer till det öppna mötet.

- Debatten verkar livlig ute i socala medier, på torget och runt kaffebordet, och jag skulle gärna ha den debatten också här på plats med tjänstemän och politiker, säger han.

Guseff höll också en kort utläggning kring öns framtidsutsikter under mötet. Enligt honom är det naturliga att det kommunens administrativa centrum koncentreras till Kimito.

- Det betyder inte att de södra delarna av ön kommer att dö, tvärtom händer det mer än på väldigt länge i Dalsbruk just nu. De flesta vet säkert att det pågår underförhandlingar kring bland annat ämbetshuset, och jag har stora förhoppningar om att det kommer att resultera i något positivt, sade Guseff.

Niklas Guseff vid talarstolen.
Niklas Guseff (SFP). Niklas Guseff vid talarstolen. Bild: Amanda Vikman/YLE person,niklas guseff

Gunilla Granberg, kommunens utvecklingschef, svarade på frågor om hur man jobbar för att främja näringslivet. Bland annat ett initiativ som kallas innovationsmiljonen.

- Vi uppmuntrar personalen inom kommunen att komma med förslag på nya sätt att utföra ett arbete, något som sparar pengar eller tid eller något liknande. Vi har redan fått in tio förslag, sa Granberg.

Också öppna invånarträffar är en del av arbetet för att öka närheten till invånarna och förbättra näringslivet i kommunen.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland