Hoppa till huvudinnehåll

Förslaget till plan för skötsel av Hangö stads skogar får kritik - kalhyggen har planerats på område för ekologiska korridorer

Gallring intill Maxmo dansbana.
Hangö gör upp en plan för hur ekonomiskogarna ska användas och skötas. Gallring intill Maxmo dansbana. Bild: Yle/Jukka Tyni skogsarbete,timmer,maxmo

Naturskydd, mångfald och arkeologiska inventeringar hör till det som har glömts bort när Hangö stad har gjort upp en skötselplan för stadens ekonomiskogar. Det anser miljönämnden som vill ha en omarbetad plan.

Det är avdelningen för kommunteknik vid Hangö stad som i samarbete med Södra Skogsreviret har gjort upp en riktgivande plan för hur ekonomiskogarna i staden ska skötas.

Planen ska gälla i tio år och berör sammanlagt 764 hektar skogsmark.

Planen har väckt diskussioner bland Hangöbor och staden har också hört invånare under processen. Också andra utlåtanden har begärts in om planen.

Bra med plan, men …

Miljönämnden tycker det är viktigt att det görs upp en helhetsplan. Men nämnden kommer med en del kritik mot planen.

En stor brist är att man i planen inte har beaktat de general- och detaljplaner som finns för olika områden, anser nämnden.

Det har lett till förslag i skötselplanen som strider mot gällande planer för området.

Bland annat har man planerat in kalhyggen på områden som har behov av ekologiska korridorer. Det här gäller områden inom stamstadens generalplaneområde.

Överlag ställer miljönämnden sig kritisk till kalhyggen.

skogsvy
Skogen är en viktig plats för många invånare och skogsavverkning väcker känslor. skogsvy Bild: Yle/Mikael Kokkola skog i östnyland

Det är också viktigt att kontrollera om de områden som finns med i planen kräver tillstånd för miljöåtgärder.

Om det finns sådana krav på området är det viktigt att tydligt beskriva vad som planeras göras. På det sättet kan man bedöma hur de planerade åtgärderna påverkar landskapet.

Inventeringar bör beaktas

Miljönämnden anser också att en del av de åtgärder som nu föreslås äventyrar bevarandet av värden som har kommit fram under olika inventeringar av områden.

Det handlar om naturutredningar och arkeologiska inventeringar.

I samband med en del naturutredningar har det också förts fram förslag på hur skogen kunde skötas och det är något man kunde beakta när man gör upp planen, anser nämnden.

Tydligare definitioner

Miljönämnden anser också att det skulle vara bra om staden tydligt definierade vilka skogar som verkligen är ekonomiskogar. Övriga skogar kunde lämnas utanför och få egna planer.

Områden som kunde få egen plan är bland annat Märsans närrekrationsskogar i de norra delarna av Hangö.

Om en ekonomiskog befinner sig i en skog i en tätort borde man tydligare märka ut det här och anpassa åtgärderna så de lämpar sig för tätorten.

Hangö centralskola.
Skog som finns i tätorten borde beaktas på ett särskilt sätt, anser nämnden. Hangö centralskola. Bild: Yle/Petra Thilman våningshus i hangö

Nämnden lyfter också fram skogarnas roll som kolsänka och att man gärna kan beakta att Hangö hör till de koldioxidneutrala kommunerna inom det så kallade HINKU-projektet.

Nämnden föreslår nu att man gör upp ett nytt korrigerat förslag till skötselplan. Det bör också begäras in nya utlåtanden för den omarbetade planen.

Hangö stads webbsida finns information om arbetet med skötselplanen.

Läs också