Hoppa till huvudinnehåll

Karleby-Jakobstad flygplats nationella betydelse lyfts fram – Direktör: "Det finns 130 000 potentiella kunder"

Direktör Paula Erkkilä vid Österbottens handelskammare
Vi måste ha bra argument för Karleby-Jakobstad flygplats med tanke på framtiden, säger direktör Paula Erkkilä vid Österbottens handelskammare. Direktör Paula Erkkilä vid Österbottens handelskammare Bild: Yle/Kjell Vikman handelskamrar,Jakobstad,Karleby,Österbotten,erkkilä

Österbottens handelskammare vill lyfta fram Karleby-Jakobstads flygplats nationella betydelse för ekonomin. Nu låter man göra en utredning om betydelsen. Enkäter har gått ut till företag i regionen.

I början av december ska en utredning vara klar som konsultföretaget WSP Finland gör om flygplatsens nationella betydelse för ekonomin.

Närmare 200 företag hade svarat på enkäten när svarstiden gick ut i torsdags.

Utomstående åsikt viktig

Enligt direktör Paula Erkkilä vid Österbottens handelskammare är det viktigt med en utomstående åsikt i arbetet med att föra fram flygplats i Kronoby.

Handelskammaren har också tidigare anlitat konsultföretaget WSP när det gällt att lyfta fram betydelsen av riksväg 8.

- Vi måste ha bra argument för Karleby-Jakobstad flygplats med tanke på framtiden, vi vill visa på möjligheterna med 130 000 potentiella kunder, säger Paula Erkkilä.

Direktör Paula Erkkilä vid Österbottens handelskammare
Paula Erkkilä är direktör för Österbottens handelskammare Direktör Paula Erkkilä vid Österbottens handelskammare Bild: Yle/Kjell Vikman handelskamrar,Jakobstad,Karleby,Österbotten,erkkilä

Undersökningen startade i september och enkäten bland medlemsföretagen var det första steget. 34 procent av de tillfrågade företagen svarade på enkäten. Det är ett bra resultat enligt Erkkilä.

- Nästa steg är nu att intervjua några företag, främst exportföretag. Den 4 december ska utredningen presenteras.

WSP har enligt Erkkilä ett bra faktaunderlag från tidigare undersökningar i Sverige om de regionala flygplatsernas betydelse för den regionala ekonomin. De här undersökningarna är ett bra jämförelsematerial för Kronoby flygplats del.

Vasa flygplats är för långt borta för kunderna, det tar för lång tid för kunderna från Karleby och Jakobstad och är inget alternativ― Paula Erkkilä

Färre rutter och dåliga tidtabeller

Den kraftiga minskningen av antalet resenärer jämfört med toppåren för Karleby-Jakobstads flygplats beror enligt Erkkilä på färre rutter och dåliga tidtabeller. Den utredning som nu görs är ett led i försöken att få en ändring till stånd.

- Vasa flygplats är för långt borta för kunderna, det tar för lång tid för kunderna från Karleby och Jakobstad och är inget alternativ.

En rutt till Stockholm är viktig med tanke på företagens kontakter till den skandinaviska marknaden men också för fritidsresenärer.

- Många företag här har den nordiska marknaden som hemmamarknad. Har vi både rutter till Helsingfors och Stockholm fördubblas våra möjligheter.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten