Hoppa till huvudinnehåll

Klimatrapporten sätter fart på miljövänlig placering och investering

En kanna häller vatten på en hög med euromynt som en planta växer ut från.
En kanna häller vatten på en hög med euromynt som en planta växer ut från. Bild: Yle / Mostphotos: josef muellek affärsverksamhet,Kassa,euro,ekonomisk tillväxt,growth,pengar,sparande,förmögenhet,aktier,investering,mynt,näringsliv,ekonomi,tillväxt (samhälleliga fenomen),invest,fonder,vattna

För att göra sunda placeringar måste man beakta hurdana förutsättningar bolag har att klara sig i framtiden och då spelar företagens miljötänk en avgörande roll: hör de till framtidens vinnare eller förlorare?

Smältande polarisar, upphettningen av klimatet och FN:s klimatrapport som säger att vi har omkring tio år på oss att verkligen ta till avgörande klimatåtgärder för vår framtid har satt fart på diskussionen om klimatvänliga placeringar och fonder.

– Det är en marknadsföring som heter duga för miljövänliga investeringar, säger Martin Paasi, investeringsekonom på Nordnet.

Investerares krav på företag och därmed inverkan på klimatet är viktig, särskilt i och med att stora professionella investerare som till exempel pensionsbolag i allt högre grad börjar tänka på miljön.

Investerare fungerar som ägare i bolag och i och med det kan de påverka hur bolagen fungerar, påpekar Carolus Reincke på Mandatum life som tillsammans med WWF publicerat en guide för klimatsmarta investerare.

– Bolagens inverkan på den globala miljön och planetens välbefinnande kan inte underskattas. Bolagen använder resurser och producerar varor som konsumenterna använder. Hur effektiv resursanvändningen är har avsevärd effekt. Det är inte småsaker, säger Reincke.

Markus Lindqvist, direktör för ansvarsfullt investerande på Aktia Kapitalförvaltning, förklarar att det helt enkelt handlar om att bedöma vad ens investeringsobjekt har för förutsättningar och framtid - och då är klimatförändringen den största megatrenden att beakta.

KIimatuppvärmningen innebär risker och kostnader

Det gäller att se på hur placeringsobjekten är positionerade och vad de har för förmåga att svara på dessa trender.

– Man ställer sig frågan om de är en del av lösningen eller en del av problemet. Om man inte hanterar klimataspekterna i ett företag är man alldeles säkert utsatt för större risker än bolag som är bättre förberedda, säger Lindqvist.

Det handlar om allt från förändringar i reglering till rent fysiska risker med klimatuppvärmningen, men också rättsfall och ryktes- och imagefrågor.

Redan utsläppsmängden är en konkret kostnadsfråga.

– Orsaken att investerare är intresserade av det här är att kostnaderna för att släppa ut växthusgaser kommer att gå upp. En konkret mekanism är utsläppsrättigheterna vars pris har fyrdubblats under de senaste åren, säger Carolus Reincke.

– När man mäter sina investeringars känslighet för växthusutsläpp får man också en bild av hur sannolikt det är att ens investeringar kommer att påverkas av de här stigande kostnaderna.

Bolag som satsar på hållbarhet klarar i allmänhet sig bättre

Martin Paasi påpekar att företag som tar klimathotet på allvar dessutom tenderar att klara sig bättre ekonomiskt.

– Undersökningar visar att företag som har inkorporerat hållbar utveckling i sin verksamhet tenderar att avkasta bättre på lång sikt. De tenderar att tänka mera långsiktigt och styr sitt bolag utgående från något annat än kvartalsekonomi.

Hittills är det främst professionella investerare som har fått upp ögonen för klimataspekten, både för att det är lönsamt och för att det är moraliskt rätt.

Nu börjar också småinvesterare och privatpersoner få upp ögonen för klimataspekten i sina placeringar, säger både Paasi, Reinke och Lindqvist.

Till exempel förnybar energi kommer att vara en investeringsnisch i fokus de närmaste tio-tjugo åren.― Carolus Reincke

För privatpersoner gäller det att tala med sin bank eller den investeringstjänst man använder för att göra klart att man är intresserad av hållbar investering.

Man talar om så kallade ESG-investeringar, det vill säga företag och fonder som beaktar miljö- och samhällsfrågor (ESG står för environment, social och governance).

Rent konkret handlar det om att satsa på företag som satsar på miljöåtgärder: sänker sina utsläppsmängder, undviker fossila bränslen, minskar på vattenanvändningen och skogsavverkningen, försöker nå koldioxidneutralitet, satsar på förnybar energi eller annan ny miljövänlig teknologi.

– Till exempel förnybar energi kommer att vara en investeringsnisch i fokus de närmaste tio-tjugo åren, säger Reincke.

– Den största effekten uppstår ju om bolag som redan existerar ändrar på sitt förfarande så de agerar på ett mer hållbart sätt. Men därtill har det ju uppstått en helt ny industri inom förnybar energi, konsument- och industriprodukter, bilindustrin och så vidare, säger Reincke.

Markus Lindqvist ser placeringar och investeringar som en stor del av privatpersoners klimatpåverkningsmöjligheter.

– Som individer gör vi varje dag olika sorters val. Tar vi en plastpåse från butiken, åker vi flyg, tar vi cykeln till jobbet? Den som har möjligheten till placeringar, vare sig det är större eller mindre, kan påverka via dem också.

Förtydligande 29.10.2018 klocka 9.33 Markus Lindqvists titel är direktör för ansvarsfullt investerande på Aktia Kapitalförvaltning.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes