Hoppa till huvudinnehåll

Svårt för husbolag att få installera solpaneler – nu är en lagändring på gång

Solpaneler
Solpaneler Bild: Erwin Wodicka solpaneler,solenergi

Om husbolagen fick samma rättigheter som andra till solenergilösningar kunde en stor energipotential få flöda.

Husbolagen är i sämre ställning än andra gällande solenergilösningar. Om det här skulle ändras i lagstiftningen kan det betyda att en hittills oanvänd stor energipotential skulle komma till användning.

I de 90 000 husbolagen bor nämligen 2,6 miljoner finländare. Om en tredjedel av byggnaderna skulle ha ett solenergikraftverk på 10 kW skulle det ge en tilläggskapacitet på 473 MW. Den nuvarande solenergikapaciteten är cirka 70 MW.

Solenergilösningarna fördubblas årligen

Fram till 2015 var solenergi inte ett särskilt populärt alternativ i Finland. Efter det har solpanelerna och möjligheterna att använda solen som energikälla ungefär fördubblats årligen.

År 2017 ökade företagen och elbolagen rejält på sina solenergisatsningar.

Liisa Harjula på Valonia i Åbo är expert på energifrågor och klimatförändring. Hon ser Åbo Energis, Finnwinds och Studentbystiftelsens gemensamma solenergisatsning på nybygget Aitiopaikka som ett typexempel på det tilltagande intresset för solenergi.

massor av solpaneler i solsken på ett stort nybygge i studentbyn i Åbo
massor av solpaneler i solsken på ett stort nybygge i studentbyn i Åbo Bild: Åbo Energi solenergi

Solpanelerna syns inte i centrum

Det kan vara svårt att få syn på solpaneler i Åbo centrum. Det är dels för att de finns högt uppe på tak, dels också för att tillstånd till att bygga solpaneler eller andra alternativa energilösningar inte har varit lätta att få. Många byggnader är skyddade och de flesta kräver specialtillstånd.

God planering gör det lättare att få tillstånd

På Åbo stads byggnadstillsyn säger juristen Leena Salmelainen att det givetvis finns strikta bestämmelser kring gamla byggnader och speciella hus i centrum.

Men eftersom exempelvis solpanelerna hela tiden utvecklas och blir mindre klumpiga är de lättare att bygga så att de inte syns i gatubilden.

Det blir således lättare att få byggnadstillstånd för alternativa energilösningar i husbolag i Åbo centrum. Men det krävs väl gjord och noggrann planering från husbolagens sida.

Byggnadstillsynen står till tjänst med goda råd och information, men inte med planering av exempelvis solenergisystem.

Hellre gemensamt solkraftverk än olika luftvärmepumpar

Solpaneler måste placeras med stor eftertanke och noggranna uträkningar. Byggnadstillsynen ser också hellre att husbolagen går in för gemensamma solpaneler än exempelvis att alla skaffar sig olika modeller av luftvärmepumpar med olika kraftigt ljud. Men det ena utesluter inte det andra.

Utanför centrum kan man se många olika solvärmeaggregat på taken på stora supermarketar och köpcentrum. Men solpaneler är ännu rätt sällsynta på privata husbolags tak.

Medelålders rödhårig kvinna i brunrödgrå blus ler framför buskar och tegelbyggnad
Liisa Harjula utanför Valonia Medelålders rödhårig kvinna i brunrödgrå blus ler framför buskar och tegelbyggnad Bild: Nilla Hansson/Yle höst

Borde det vara lättare att få inrätta egna små alternativa energikraftverk i stadens centrum?

Det kan Liisa Harjula inte svara entydigt på.

- I det gamla Åbo centrum som man på alla sätt bör skydda och bevara är det inte ändamålsenligt att satsa på alternativa energilösningar överallt.

Hyr dina egna solpaneler

Om det känns frustrerande för den som bor i ett gammalt hus i centrum att inte få ha egna solpaneler kan Liisa Harjula rekommendera att man hyr in sig i solkraftverket i Kuppis.

Där kan man hyra egna solpaneler. Det går ju också att göra ett elavtal som bara gäller alternativa energikällor.

Husbolagen har hindrats av lagstiftning

För husbolagen i Åbo är det trots ett stort intresse för solenergi fortfarande både krångligt och olönsamt att investera i solenergi.

Det handlar om hur elanvändningen mäts i husbolagen och om gällande lagstiftning. Ett skriftligt spörsmål gällande husbolagens sämre möjligheter att utnyttja solenergi har ställts till riksdagen i september.

Enligt Liisa Harjula känner nuvarande lagstiftning inte till husbolagens gemensamma fastighetselnätverk och sätter därför stopp för delning av den småproducerade elen mellan delägarna i husbolagen.

Också EU:s direktiv gällande mätningsinstrument sätter käppar i hjulen för kompensationsberäkning och andra nya typer av elavtal som skulle ge invånare i husbolag möjlighet att använda egenproducerad solenergi.

Intresseboom just nu

På hållbarhets- och energicentret Valonia märker man tydligt en boom gällande solenergin just nu. Det verkar vara de allt billigare solpanelerna som väcker folks intresse.

Särskilt billigt är det ändå inte med solenergi säger Liisa Harjula och det kan ta länge innan investeringen börjar betala igen sig.

Hon hoppas att folk också skulle tänka på andra möjligheter till alternativa energikällor.

Vi borde framför allt konsumera mindre energi

Nu när klimatförändringen är så närvarande i folks medvetande borde vi enligt Liisa inte bara prata om hur och vad vi ska använda för energikällor utan också om att konsumera mindre elektricitet.

- Vi måste helt enkelt minska på den mängd energi vi använder, vare sig den är alternativt producerad eller med fossila bränslen. Finlands koldioxidavtryck är för högt, betonar Liisa Harjula.

I Finland måste vi också tänka på att man just inte kan producera solenergi under vintern och därför behöver också andra sätt att producera energi på.

Här finns det skriftliga spörsmålet (på finska)

Läs också