Hoppa till huvudinnehåll

Flis är framtiden när kolet ska fasas ut – första fartygslasten har nått Nådendal

Flislastning i Nådendals hamn
Den första fartygslasten med flis kommer från Klaipėda i Litauen. Lasset innehåller cirka 6 000 kubikmeter eller cirka 2 300 ton flis. Flislastning i Nådendals hamn Bild: Yle / Peter Karlberg Flis

Ända sedan det nya kombikraftverket i Nådendal togs i bruk förra året har man satsat hårt på att hela tiden utöka andelen biobränsle. På måndagen tog kraftverket ett historiskt steg i sin satsning på renare energi, då man tog emot sin första fartygsleverans med träflis.

Premiärlasten med flis kommer från Klaipėda i Litauen.

– Det här är den första fartygslasten med flis till Nådendal, på det viset är det lite av en historisk händelse, säger Bengt-Erik Rosin, vice vd för rederiet Meriaura som är rederiet som har skött premiärtransporten.

Vi ser att marknaden mer och mer går mot biobränslen i stället för fossila bränslen.― Bengt-Erik Rosin, vice vd för rederiet Meriaura.

Den ökade efterfrågan på transporter av biobränslen innebär också en bra affärsmöjlighet för rederierna.

– Vi tror på flis och på marknaden i Östersjön. Vi ser att marknaden mer och mer går mot biobränslen i stället för mer traditionella fossila bränslen. Vi har också redan satsat på tonnage som är ännu mer lämpade för flistransporter än det här fartyget som vi använder nu.

Bengt-Erik Rosin, vice vd för rederiet Meriaura
Bengt-Erik Rosin, vice vd för rederiet Meriaura. Bengt-Erik Rosin, vice vd för rederiet Meriaura Bild: Yle / Peter Karlberg rederi

För Meriauras del kommer flistransporterna att gå i Östersjön, antingen från Baltikum, Ryssland eller inom Finland.

– När vi talar om flis i den här storleksklassen handlar det om ganska korta transporter.

Mer biobränsle innebär mindre kol

Mängdmässigt handlar det första flislasset om cirka 6 000 kubikmeter eller cirka 2 300 ton flis.

– Det här biobränslet är en viktig nutida och framtida vara. Vi vill förstås också gärna vara med i utfasningen av kolet. De här flistransporterna kommer också att öka för vår del.

Flislastning i Nådendals hamn
Flislastning i Nådendals hamn Bild: Yle / Peter Karlberg Flis,Flislastning i Nådendals hamn
Flislastning i Nådendals hamn
Flislastning i Nådendals hamn Bild: Yle / Peter Karlberg Flis,Flislastning i Nådendals hamn

Biobränslet som bränns i kraftverket i Nådendal kommer mestadels från Finland, men sedan i måndags skeppas alltså också träflis dit från bland annat Baltikum.

– Alla satsningar som gör att vi kan minska på de fossila bränslena har en stor betydelse för miljön. Även så här i Nådendal.

Rederiet Meriauras fraktfartyg M/S Eeva VG vid Nådendals kraftverk.
Rederiet Meriauras fraktfartyg M/S Eeva VG drivs med hjälp av ett egentillverkat biobränsle som är gjort på rester från livsmedelsindustrin. Rederiet Meriauras fraktfartyg M/S Eeva VG vid Nådendals kraftverk. Bild: Yle / Peter Karlberg fraktfartyg,Rederiet Meriauras fraktfartyg M/S Eeva VG
Flislastning i Nådendals hamn
Flislastning i Nådendals hamn Bild: Yle / Peter Karlberg Flis

Biobränsleandelen vid kraftverket ska bli 70 procent

Den utökade flishanteringen i Nådendal är möjlig tack vare Åboregionens energiproduktions (TSE) nya transportsystem för biobränslen. Transportsystemet går från Nådendals hamn till kombikraftverkets förråd.

– Allt verkar funka bra, vilket känns bra att se. Det finns många fördelar med de här fartygstransporterna. De minskar mängden lastbilstransporter av flis och alternativet att köpa flis från Baltikum ger också oss ett bra alternativ till det finska fliset, alltså ger oss en situation där vi också kan titta på priset, säger Tapani Bastman, vd för Åbonejdens Energiproduktion.

Tapani Bastman, verkställande direktör för Åbonejdens Energiproduktion.
Tapani Bastman, vd för Åbonejdens Energiproduktion. Tapani Bastman, verkställande direktör för Åbonejdens Energiproduktion. Bild: Yle / Peter Karlberg kombikraftverk,tapani bastman

I nuläget har Åbonejdens Energiproduktion inhemska flisbeställningar på runt 1 300 000 kubikmeter och importmässigt handlar det just nu om runt 600 000 kubikmeter.

– Priset på flis kommer att stiga i och med att fler och fler vill bränna flis. Därför är den här kontakten till Baltikum viktig för oss.

Priset på flis kommer att stiga i och med att fler och fler vill bränna flis― Tapani Bastman, vd för Åbonejdens Energiproduktion.

Biobränsle

  • Förnyelsebart bränsle som bygger på utvinning av energi från levande växter
  • Till exempel flis, ved, halm, pellets, slam, etanol, hushållsavfall.

Flis

  • tillverkas av klena, hela trädstammar som huggs då en skog gallras första gången
  • av rötskadat virke
  • av grot, det vill säga trädtoppar och kvistar eller stubbar som blir över i samband med slutavverkning.

Kombikraftverket i Nådendal förser Åboregionen med fjärrvärme och el. Biobränsleandelen vid kraftverket i Nådendal är idag 50 procent, en andel som snart ska vara uppe i 70 procent.

– Långsiktigt ska det nya kraftverket ersätta det 50 år gamla kolkraftverket i Nådendal.

Kombikraftverket i Nådendal
Det nya kombikraftverket i Nådendal togs i bruk i slutet av förra året.. Kombikraftverket i Nådendal Bild: Yle / Peter Karlberg kombikraftverk,Kombikraftverket i Nådendal

HÄR HITTAR DU TV-NYTT-INSLAGET FRÅN NÅDENDAL (inslaget börjar 04:07 in på sändningen)