Hoppa till huvudinnehåll

Furubo daghem och biblioteket i Västanfjärd kan få stänga sina dörrar i Kimitoön nästa år

Flagga med Kimitoöns kommuns flagga.
Med färre byggnader och färre enheter hoppas kommunen kunna spara tillräckligt. Flagga med Kimitoöns kommuns flagga. Bild: Yle/Lotta Sundström Kimitoön (kommun),kimitoöns kommunvapen

Furubo stänger, vuxeninstitutet flyttar ut från Björkboda och ett specialgymnasium i Kimito. Stora förändringar föreslås för att uppnå sparkraven inom bildningsavdelningen.

- Vi har fått starka hälsningar från fullmäktige och kommunstyrelsen att komma innanför budgetramarna, och det vill vi göra utan att barnen och de unga drabbas, säger Hanna Guseff, ordförande för bildningsnämnden.

Den största förändringen som ligger på bordet just nu är daghemmet och förskolan Furubo i Kärra i Dragsfjärd. Nämnden föreslår att verksamheten flyttar efter skolårets slut, det vill säga till sommaren 2019.

- Tanken är att förskolebarnen från Furubo och Hulta kan flytta in i Dalsbruks skolas lokaler och att dagisbarnen samtidigt kunde flytta ihop med barnen i Hulta, säger Guseff.

Barn leker med tågbana
Dagisbarnen från Kärra i Dragsfjärd kan få flytta in med barnen i Hulta i Dalsbruk nästa år. Barn leker med tågbana Bild: Nathalie Lindvall barn (familjemedlemmar),Dagisbarn,lekar,dagmamma

De föräldrar som bor i Kärra kan ansöka om daghemsplats för sina barn i Dalsbruk eller Kimito beroende på vilket som är mer praktiskt. Familjedagvårdarna i Kärra kommer att fortsätta sin verksamhet.

Just nu är bildningen 360 000 euro över den givna budgetramen och eftersom skolåret 2018-2019 redan är planerat och klart kan inbesparingsåtgärderna inte sättas in förrän hösten 2019.

- Vi ser det som att eleverna och barnen är kärnan för kommunens framtid och vill inte bli tvungna att dra ner på personal. Därför vill man försöka minska kostnaderna genom att minska på mängden lokaler istället, säger Guseff.

Möjligen ett marint gymnasium i Kimito

Nämnde ansåg vidare att man på allvar ska börja utreda möjligheter till att göra om gymnasiet i Kimito till ett specialgymnasium med marint tema.

- Det kan betyda många positiva effekter, bland annat ett större ekonomiskt tillägg och så klart att elevunderlaget kunde bli större, säger Guseff.

Man anser att möjligheterna för gymnasiet är goda med tanke på det lokala sjölivet, närheten till stora hamnar som de i Åbo och Nådendal. Man vill också utreda möjligheten till ett samarbete med till exemepel Aboa Mare.

Hanna Guseff.
Hanna Guseff. Hanna Guseff. Bild: Yle/Lina Frisk. Novia,Hanna guseff

- Men det är en lång väg att gå. Först ska en utredning tillsammans med ministeriet göras. Förutsättningen för att ministeriet ska ge rätten till att ordna verksamheten är att gymnasiet måste ha både regional och nationell betydelse, säger Guseff.

Målet är en ekonomi i balans 2020

Andra så kallade strukturella förändringar är att man flyttar ut vuxeninstitutets verksamhet från lokalen i Björkboda. Likaså vill man diskutera hyran för på fritidsgården Banans utrymmen i Kimito.

En annan verksamhet som föreslås slå lapp på luckan är biblioteksverksamheten i Västanfjärd.

- Det här är ett mycket otacksamt arbete. Vi gör vårt yttersta för att förändringarna ska spara pengar utan att kvalitén på verksamheten lider, säger Guseff.

Med bland annat dessa förändringar hoppas man minska på ramöverskridningen för 2019 med 120 000 euro till 240 000 euro. 2020 hoppas man kunna hålla sig inom budgetramen.

Enligt Hanna Guseff har föräldrar och personal efterfrågat om mer rörlighet för barn i årskurserna 7-9.

- Om man vid sidan om alla nedskärningar kan säga något positivt också så är jag glad över att få med en målsättning kring ökad rörlighet för högstadieelever i nästa års budget. Tanken är att få högstadieeleverna att röra på sig minst 30 minuter per dag, avslutar Guseff.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland