Hoppa till huvudinnehåll

Kronoby satsar på skolor – men tvingas låna för att betala av gamla lån

Kronoby
Arkivbild. Kronoby Bild: Nathalie Lindvall kronoby kommun

Statsandelarna till Kronoby kommun minskar med flera miljoner de närmaste åren. Men samtidigt satsar kommunen på att renovera och bygga nytt för skolbarnen.

Enligt kommundirektör Malin Brännkärr tillåts inga stora utsvävningar i nästa års budget.

- Men den här budgeten handlar ändå inte om nya nedskärningar. Vi genomför skolstängningar som tagits beslut om tidigare men vi går mot en ekonomi i balans, säger Brännkärr.

Nedervetil skola största investeringen

Kommunstyrelsens förslag till budget för 2019 utgår från en oförändrad skattesats på 22 procent.

- Det är förstås en hög procent och på sikt hoppas vi på en mer konkurrenskraftig nivå.

Bland investeringarna de kommande åren är skolbygget i Nedervetil den största satsningen. Fem miljoner reserveras för bygget.

- Kommunen bygger en ny skola för första gången på kanske 40 år, den här budgeten är en satsning på barn och unga, säger Brännkärr.

Nedervetil skola
Nedervetil får ny skola. Nedervetil skola Bild: Nathalie Lindvall Nedervetil,lågstadium

Också ett nybygge eller en stor renovering av Terjärv skola finns med i form av planeringspengar för 2021. Planen är också att en renovering av Näckrosens daghem i Terjärv kommer igång de närmaste åren.

Ett orosmoment är att statsandelarna krymper med över två miljoner från dagens 16 till knappt 14 miljoner till år 2021. Kommunen tvingas också långa betydligt mer än man investerar.

- Det är oroande att vi lånar till amorteringar och räntor på gamla lån.

Nästa år investerar kommunen ungefär 3,5 miljoner och tar samtidigt lån på 5,5 miljoner.

Konstgräsplan för damligan

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget om en konstgräsplan i anslutning till idrottscentrum i Kronoby centrum. Inga beslut har ännu fattats men tanken är att planen blir av ganska snabbt.

- Vi utreder vidare och målet är att bygga 2019.

Senast om ett år ska planen vara klar, inte minst med tanke på fotbollslaget Myrans behov.

- Planen ska fylla kraven för damligan och herrarnas division ett. IK Myran ska kunna spela sina hemmamatcher i Kronoby också då gräset i Nedervetil inte är i skick.

Enligt Brännkärr kan en konstgräsplan kosta kring 250 000 euro.

Finsk skola till kommunen?

Kronoby kommer nästa år också att utreda möjligheten att starta en finskspråkig skola i kommunen. I dag finns 39 finskspråkiga elever som bor i Kronoby men går i skola i Kaustby eller Karleby.

- Men det är knappast fråga om att bygga en skola för årskurs 1-9. Kanske med årskurs 1-6 eller förskola och årskurs 1 och 2 nämner Brännkärr som exempel.

Utredningen görs eftersom kommunen i sin strategi 2025 har en vision om en finsk skola eller en språkbadsenhet i kommunen.

- Ett problem är avstånden, Terjärv är nära Kaustby och Nedervetil och Kronoby är nära Karleby.

Var en finskspråkig skola skulle placeras för att locka elever från hela kommunen är alltså ett frågetecken.

Finsk skola lockar nya invånare?

Också finskspråkiga föräldrar ska få säga sin åsikt i frågan. Tidigare enkäter har visat att de i hög grad är nöjda med nuläget.

- Men när vi rör oss på mässor är det klart folk frågar om det finns finska daghem och skolor här. Att det inte finns en finskspråkig skola kanske hindrar inflyttning i dag och eventuellt kommer fler om det finns en sådan skola.

I dag finns tvåspråkiga daghem i alla tre kommundelar.

- De är också populära bland svenskspråkiga som vill att barnen lär sig finska, säger Brännkärr.

Staten betalar i dag omkring 250 000 euro åt Karleby och Kaustby för de elever som går där. Det är pengar som Kronoby såklart får om kommunen startar en finskspråkig skola.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten