Hoppa till huvudinnehåll

Lugnet före stormen i Sjundeå – alla pengar behövs för skolcampuset

Man i vit kragskjorta framför byggarbetsplats på stor grusplan med stängsel omkring. Mannen pekar mot arbetsplatsen.
En stor del av tekniska direktörens tid har gått åt till att planera skolfastigheterna i Sjundeå. Bilden är tagen i juli i år. Man i vit kragskjorta framför byggarbetsplats på stor grusplan med stängsel omkring. Mannen pekar mot arbetsplatsen. Bild: Nicole Hjelt / Yle Sjundeå,Barack,teknisk chef

I Sjundeå håller man andan inför den stora investering som det nya skolcampuset kommer att innebära. Campusbyggnaden syns inte mycket i nästa års budgetförslag, men har varit ständigt närvarande i budgetarbetet.

- Skolcampuset är som ett stort orosmoln som hänger över mig hela tiden, säger Sjundeås tekniska direktör Markus Moisio.

Eftersom skolorna i Sjundeå har drabbats av fuktproblem har kommunfullmäktige beslutat att satsa på ett bildningscampus i kommunens centrum.

För tillfället finns det inget beslut om hur bildningscampuset i Sjundeå centrum ska se ut eller hur det förverkligas.

Största investeringen är nya vattenrör

Tekniska sektorn har tagit fram sju olika alternativ till skolcampus. De beräknas kosta mellan 19 och 29 miljoner euro.

För en liten kommun som Sjundeå med drygt 6 000 invånare är det i vilket fall som helst en gigantisk investering.

Men i budgetförslaget för år 2019 syns inte mycket av den här investeringen. Enligt förslaget skulle kommunen investera totalt 3,2 miljoner euro nästa år.

Den största enskilda investeringen på 800 000 euro går till att bygga en vatten- och avloppslinje från Marsudden till Pickala.

- Man kan säga att det är lugnet före stormen. Jag är lite rädd för framtiden och hur pengarna ska räcka till de vanliga investeringarna i Sjundeå, säger Markus Moisio.

Som exempel nämner han vatten- och avloppsverket i Störsvik som kräver kontinuerliga investeringar och måste byggas till.

Andra frågor som hänger i luften är vad som ska hända med kommunhuset och med hälsocentralen, säger han.

Budgetförslaget för år 2019 i Sjundeå

Verksamhetsintäkter

De externa verksamhetsintäkterna för år 2019 beräknas uppgå till ca 9,6 miljoner euro. Det är ca 1,4 miljoner euro högre än i budgetprognosen för år 2018.

Verksamhetsutgifter

De externa verksamhetsutgifterna år 2019 beräknas uppgå till ca 40,9 miljoner euro. De beräknas stiga med ca 1,8 miljoner euro jämfört med budgetprognosen för år 2018.

Verksamhetsutgifterna belastas särskilt av kostnaderna för de tillfälliga lokalerna som används på grund av problemen med inomhusluften.

Största delen av verksamhetsutgifterna år 2019, ca 21,5 miljoner euro, uppstår av köp av tjänster.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget för år 2019 är ca -31,3 miljoner euro. Det är ca 0,4 miljoner euro högre än i budgetprognosen för år 2018.

Räkenskapsperiodens resultat

Underskottet för räkenskapsperioden för år 2019 uppskattas bli -65 280 euro.

Det kumulativa överskottet i balansen uppskattas vara ca 1,6 miljoner euro i slutet av år 2019.

Investeringar

Nettoinvesteringarna år 2019 uppgår till ca 3,2 miljoner euro.

Uppgifterna är ett sammandrag från Sjundeå kommuns pressmeddelande

Bra budgetförslag trots att mycket föll bort

Tillsammans med sina kollegor på tekniska kansliet har Markus Moisio funderat på vilka investeringar som är nödvändiga och vilka som kan vänta till kommande år.

För tillfället gör Sjundeå en noggrannare investerings- och åtgärdsplan för alla kommunens fastigheter och kollar vilka investeringar som är riktigt nödvändiga.

- På det här sättet vill vi undvika överraskningar, konstaterar Moisio.

Eftersom det inte finns något beslut om skolcampuset har det varit rätt svårt att lägga upp budgeten för nästa år, säger Markus Moisio.

- Jag skulle helst se framåt fyra till fem år.

Samtidigt är han nöjd med det budgetförslag som kommunens tjänstemän har arbetat fram.

- Jag är nöjd med det fast det är flera saker som vi har varit tvungna att lämna bort eller skjuta framåt.

Kan bli aktuellt att höja kommunalskatten

Sjundeås verksamhetsutgifter år 2019 beräknas vara runt 40,9 miljoner euro. Det är ungefär 1,8 miljoner euro mer än för år 2018.

Verksamhetsutgifterna belastas särskilt av kostnaderna för de tillfälliga lokalerna som används på grund av problemen med inomhusluften i skolorna.

Blågrå träbarack på grusplan.
Eleverna i Aleksis Kiven koulu i Sjundeå undervisas i tillfälliga loklaer i väntan på en ny byggnad. Blågrå träbarack på grusplan. Bild: Nicole Hjelt / Yle Sjundeå,Barack,aleksis kiven koulu

Summan för de tillfälliga lokalerna ligger på 1,4 miljoner euro för år 2019. Sedan sjunker den till runt 1 miljon.

- Vi har tänkt ha de tillfälliga lokalerna i tre år, sedan ska det nya bildningscampuset vara färdigt, säger kommundirektör Juha-Pekka Isotupa.

Han hade hoppats att bildningscampuset skulle landa på 15 miljoner euro, men det ser inte ut att bli så.

Om det blir dyrare än 20 miljoner euro finns det en risk att skattesatsen måste höjas, säger Juha-Pekka Isotupa.

- Men det tycker våra beslutsfattare inte om, så vi måste hitta lösningar för att sänka priset.

I budgetförslaget för år 2019 är skattesatsen den samma som i år.

De tillfälliga lokalerna äter upp överskottet

När budgetförslaget för år 2019 har arbetats fram har tjänstemännen räknat med en långsam befolkningstillväxt i Sjundeå. Det har samlats ett överskott i kommunens balans från tidigare år.

Bortsett från skolbyggnaderna och deras problem med inomhusluften ser situationen i Sjundeå rätt bra ut, säger Juha-Pekka Isotupa.

- Vi har ett överskott. Om alla byggnader var friska skulle vi kunna göra en miljon plus varje år.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland