Hoppa till huvudinnehåll

Det blir knappast några flytande hus - politiker rädda att muddring skulle skada Kyrkfjärden

Båtar ligger förtöjda vid en brygga. Solen skiner och havet ligger stilla.
Kyrkfjärden kunde ta skada av muddringen. Båtar ligger förtöjda vid en brygga. Solen skiner och havet ligger stilla. Bild: Veronica Montén / Yle Ingå,sommar,solen,Kyrkfjärden (sund i Finland, Egentliga Finland, lat 60,28, long 22,32),båtar

Flytande hus var en del av planerna som arkitekterna tog fram för området Ingåstrand. Men nu ser det inte ut att bli några sådana hus eftersom det skulle kräva muddring. Muddringen skulle skada Kyrkfjärden anser politiker i Ingå.

En hel hektar vattenområde borde muddras till ett djup på minst två meter. Det handlar om 20 000 kubikmeter lera.

Sådana arbeten skulle skada Kyrkfjärdens naturvärden.

Miljöchefen i Ingå Patrik Skult tror inte att sådana muddringar någonsin kan beviljas "tillstånd enligt vattenlagen", som det heter.

Ordföranden för byggnads- och miljönämnden Peter Siggberg (SFP) är inne på samma linje efter nämndens möte i tisdags (30.10).

- Jag tror inte att det blir några flytande hus. Jag tror att det faller, konstaterar Siggberg.

Skiss över flera hus byggda på en flytande brygga.
Så såg visionen ut för de flytande husen. Skiss över flera hus byggda på en flytande brygga. Bild: Ingå kommun Ingå Kommun,oihonna

Orsaken är Kyrkfjärdens vattentillstånd och fjärdens naturvärden.

Det finns bland annat kransalgsängar i Kyrkfjärden. De får inte skadas. Därför får man inte muddra.

"Ingås viktigaste visitkort"

Kvarteret för flytande hus är i planförslaget för Ingåstrand inritat norr om vågbrytaren.

Motionen för att rädda Kyrkfjärden blev en långkörare

Nämnden tog i tisdags inte direkt ställning till Ingåstrand-planerna utan behandlade en två år gammal motion för att rädda Kyrkfjärden. Fjärden kallas ett av Ingås viktigaste visitkort.

Fjärden mår inte allt för bra och nio politiker med Lassi Koikkalainen (Grön) i spetsen föreslog 2016 att kommunen gör något konkret för att förbättra vattenområdets ekologiska tillstånd.

Frågan har stötts och blötts ett antal gånger sedan dess.

Kunde bli bättre

Enligt utredningar är Kyrkfjärdens ekologiska status försvarlig men den kunde bli tillfredsställande eller till och med god om närsalthalterna minskar med 20 procent. Det i sin tur förutsätter omfattande vattenskyddsåtgärder på Ingå ås och Sjöängsbäckens avrinningsområden, skriver Skult i sin beredning till nämnden.

"Muddringar i hamnen och en utvidgning av hamnen norrut utgör ett hot mot de värdefulla kranslagsängarna i Kyrkfjärdens norra del. Ingå å hämtar årligen en stor mängd fast substans som sedimenterar i åmynningen, i småbåtshamnen och förorsakar ett återkommande behov av muddring," skriver miljöchefen.

Nämndordföranden Peter Siggberg berättar att kommunen har tvingats muddra vart femte år.

WWF kan finansiera och förverkliga hjälpåtgärder

Ett sätt att hindra jordmassor från att rinna ut är att anlägga så kallade våtmarker eller sedimenteringsbassänger.

Världsnaturfonden WWF startade i somras ett pilotprojekt för att stävja jordbrukets näringsutsläpp i Ingå ås och Sjundeå ås avrinningsområden.

WWF kan finansiera och i samarbete med markägarna förverkliga sådana åtgärder som kan hjälpa. Det kan handla om anläggande av bassänger, våtmarker för naturenlig dikning, strukturkalkning, gipsbehandling och fånggrödor. WWF önskar att markägarna tar kontakt med konkreta förslag.

Vill veta mera

Kommunen har enligt Peter Siggberg än så länge ingen roll i projektet utan avvaktar.

Men bönderna är engagerade och vill veta mera.

- Folk är intresserade. Jordbrukarna runt ån ringer och frågar hur det ska gå till, säger Siggberg som själv ska sitta med i projektets styrgrupp.

Han tror att kommunen kunde bidra med det man eventuellt i framtiden sparar in på muddringar.

Miljöchefen har föreslagit att kommunen i framtiden kunde reservera pengar för att ge bidrag till markägare för tömning av slam från sedimenteringsbassänger. WWF har nämligen inte några pengar för det som händer efter att man till exempel anlagt sedimenteringsbassänger.

"Smutsar ner Kyrkfjärden otroligt"

Siggberg ser det hela som positivt och konstruktivt och han understryker att allt sker frivilligt.

Att jord rinner ut i ån är ett stort problem, medger han, själv också jordbrukare.

- Det smutsar ner Kyrkfjärden otroligt. 2017 när det regnade mycket såg man hur vattnet var alldeles grått långt ut när man åkte med båt, minns Siggberg.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland