Hoppa till huvudinnehåll

Fastän mamma inte är svenskspråkig blir barnet oftare det - därför ökar nu antalet svenskspråkiga i Helsingfors

Mamma håller baby mot sitt bröst.
Enligt Helsingfors stads prognos ökar antalet svenskspråkiga på Busholmen från 2018 till 2030 med närmare 500 personer. Andelen väntas ändå minska. Mamma håller baby mot sitt bröst. babyer,Mamma,småbarn,spädbarn,nyfödda,föräldrar,föräldraskap,familjer,trygghet,baby

Antalet svenskspråkiga fortsätter att öka i Helsingfors. Det här enligt en färsk rapport från stadens faktacentral. Enligt rapporten ökar antalet svenskspråkiga mest på Busholmen och i Fiskehamnen medan antalet minskar i Ulrikasborg och Brunnsparken.

Enligt rapporten väntas antalet nyfödda överstiga antalet avlidna och växa med omkring 100 till 200 personer per år om utvecklingen fortsätter som hittills.

Antalet svenskspråkiga barn ökar genom att barnen i familjer där mamman har annat modersmål än svenska ofta registreras som svenskspråkiga. 40 procent av barn i Helsingfors som registrerats som svenskspråkiga har en mamma med annat modersmål än svenska. Andelen har vuxit under 2010-talet.

- Om pappan är svenskspråkig och mamman finskspråkig registreras barnet ofta som svenskspråkigt, säger Pekka Vuori vid Helsingfors stads faktacentral.

Svenskspråkiga antas öka mest på Busholmen och i Fiskehamnen

- Uppgifter i befolkningsregistret berättar vilket språk en mamma har och dessutom finns uppgifter om barnets modersmål. Utgående från det syns den här trenden, säger Vuori som inte kan säga vad som ligger bakom trenden att allt oftare registrera barnet som svenskspråkigt.

År 2030 väntas antalet svenskspråkiga i Helsingfors vara över 38 000, vilket är 2 000 fler än i dag. År 2050 väntas antalet vara omkring 42 000.

Rapporten visar också var i Helsingfors de svenskspråkiga väntas bosätta sig år 2030. Busholmen och Fiskehamnen, där det nu byggs stora bostadsområden, antas locka många svenskspråkiga. Ökningen i de här två områdena står för närmare hälften av den väntande totala ökningen på 2 000 personer.

- Antalet svenskspråkiga antas öka i Fiskehamnen eftersom det i närheten, på Arabistranden, finns svenskspråkiga skolor, säger Vuori.

Andelen svenskspråkiga antas minska

I andra områden väntas svenskspråkiga minska en aning fram till år 2030. En minskning väntas ske till exempel i Ulrikasborg.

- När de här prognoserna görs upp används statistik om flyttningsrörelser och dödligheten i ett område. Men det finns naturligtvis flera osäkerhetsmoment, säger Vuori.

Allmänt visar statistiken att andelen svenskspråkiga i centrum är högre än andelen i förorterna.

Trots att antalet svenskspråkiga väntas öka förutspås andelen ändå minska eftersom finskspråkiga och personer med annat modersmål väntas öka snabbare.

2018 är andelen 5,65 procent medan andelen 2030 beräknas vara 5,23 procent.

Befolkningen i hela Helsingfors väntas öka från 643 000 år 2018 till 733 000 år 2030.