Hoppa till huvudinnehåll

Forskning: Att låta operera blindtarmen tidigt i livet kan minska risken att insjukna i Parkinsons sjukdom

Illustration på blindtarmen.
Illustration på blindtarmen. Bild: Lumination blindtarm

Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom som cirka 14 000 finländare har. Hur sjukdomen uppstår är oklart, men en svensk-amerikansk forskargrupp har nu med hjälp av stora mängder data kunnat styrka bevisen för att blindtarmen har en viktig roll i utvecklandet av sjukdomen.

– Parkinsons sjukdom är tack och lov en ganska ovanlig sjukdom, men vad vi kan se är att den är ännu mer ovanlig hos de som har gjort en blindtarmsoperation jämfört med de som inte har gjort en blindtarmsoperation, säger Daniel Lindqvist, läkare och forskare vid Lunds universitet.

Att genomgå en blindtarmsoperation tidigt i livet verkar kunna minska risken att insjukna i Parkinsons sjukdom med upp till 25 procent, enligt studien.

Dessutom fördröjde en sådan här tidig operation också sjukdomen med i medeltal 3,6 år hos de patienter som insjuknade.

Det är ändå inte en bra idé att operera bort en del av blindtarmen i förebyggande syfte― Daniel Lindqvist, forskare, Lunds universitet

De här slutsatserna har forskargruppen kunnat dra genom att analysera 1,7 miljoner patientuppgifter från det svenska patientregistret. Man har också kunnat bekräfta resultaten hos en oberoende grupp Parkinsonpatienter från USA.

Förekomsten av Parkinsons sjukdom hos de som hade fått blindtarmen opererad var 1,1 fall per tusen individer, jämfört med 1,4 fall per tusen individer hos de som inte hade opererats.

Lindqvist säger ändå att man ändå inte borde dra slutsatsen att det är en bra idé att operera bort en del av blindtarmen i förebyggande syfte.

– För det första vet vi inte vem som eventuellt skulle ha nytta av det här. Det finns en risk med kirurgi och blindtarmen skulle i så fall behöva opereras flera årtionden före Parkinson debuterar och man skulle gå ut med den här strategin så skulle man ju göra extremt många operationer i onödan.

Daniel Lindqvist
Forskaren Daniel Lindqvist vid Lunds universitet. Daniel Lindqvist Bild: Yle/Niklas Fagerström porträtt

Forskargruppen drar i stället en annan slutsats av sina färska forskningsresultat.

– Huvudslutsatsen är att det här ytterligare stärker hypotesen att tarmen och kanske i synnerhet blindtarmen på något sätt är involverad i utvecklingen av Parkinsons sjukdom, fortsätter han.

Blindtarmen kan verka som en reservoar för proteinet alfasynuklein som kan göra mycket skada när det förekommer i klumpar i hjärnan, och skadar nervceller där, vilket sker hos de som har Parkinsons sjukdom.

Samtidigt är det enligt forskargruppen vanligt att friska individer har det aktuella proteinet i blindtarmen.

Nilotinib-medicin
En äldre Parkinson-medicin som kan hjälpa till med att bromsa sjukdomsförloppet. Nilotinib-medicin Bild: Georgetown University nilotinib

Lindqvist tillägger att den aktuella forskningen däremot kan ge viktig tilläggsinfo inför utvecklandet av nya läkemedel mot Parkinsons sjukdom.

– Vi hoppas att man kommer att kunna använda resultaten i framtida studier för att till exempel testa läkemedel som kan påverka det här proteinet på något sätt, eller påverka transporten eller ansamlingen av det här proteinet i tarmen, för att på något sätt minska risken för Parkinsons sjukdom i framtiden, säger han.

Den aktuella forskningen presenteras i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Science Translational Medicine.

Uppdaterad 1.11.2018 kl. 14.15: Lade till ett upplyft citat

Läs också

Nyligen publicerat - Hälsa