Hoppa till huvudinnehåll

En tredjedel av fästingarna bär åtminstone på en sjukdom – Åbo universitets fästingbank en outsinlig källa till ny information

En fästing har sugit sig fast på huden
Många av fästingarna som påträffas på exempelvis sydkusten bär på flera än en sjukdom. En fästing har sugit sig fast på huden Bild: AOP fästingar,Fästingburna sjukdomar,borrelios,tbc

Fästingbanken som har skapats av Åbo universitet tillsammans med allmänhetens hjälp har gett ny kunskap om de sjukdomar som vanliga fästingar, ixodes ricinus, och taigafästingarna förorsakar.

Ungefär en tredjedel av fästingarna bär åtminstone på en sjukdomspatogen och två procent av fästingarna bär på flera sjukdomar.

Forskare söker fästingar
Fästingarna som forskarna nu kan använda sig av samlades ihop av allmänheten 2015. Forskare söker fästingar Bild: Yle/Markku Sandell fästingar,forskare,sjukdomar,Kumlingesjukan

Av de vanliga fästingarna bär 30 procent på en sjukdomspatogen och av taigafästingarna 24 procent. De vanliga fästingarna bär vanligtvis dessutom på fler sjukdomspatogener än taigafästingarna.

Forskarna lade märke till att den vanligaste sjukdomspatogenen är Borrelia Burgdorferi- bakterien som förorsakar borrelia och hittas i 17 procent av fästingarna.

Fästningarna på sydkusten bär på flest sjukdomar

De färska forskningsresultaten visar att fästingarna på sydkusten bär på flest sjukdomar men där påträffas endast de vanliga fästingarna, alltså arten Ixodes ricinus.

Nästan lika mycket sjukdomar hittas hos fästingarna i mellersta Finland men där hittas både de vanliga fästingarna samt också taigafästingar.

I de nordliga delarna av Finland ser situationen nästan likadan ut som i de mellersta delarna av landet men i norr finns främst taigafästingen.

Åbo universitet samlade med hjälp av allmänheten in över 20000 fästingar 2015. Nu vill forskarna utnyttja de här fästingarna så bra som möjligt.

Forskare studerar fästingar.
Forskarna hoppas att fästingarna ännu ska ge svar på de många frågor som finns kring fästingburna sjukdomar. Forskare studerar fästingar. Bild: ROBIN VAN LONKHUIJSEN fästingar,forskning

Redan nu har man hittat många olika bakterier som förorsakar olika sjukdomar och forskarna har fått ny kunskap om fästingarna och fästingburna sjukdomar.

Forskningen fortsätter

Forskargruppen vid Åbo universitet hoppas ännu lära sig mycket nytt om fästingarna och forskningen har bara inletts.

Den kommer att fortsätta i många år framöver och målet är finna svar på många av de frågor och frågetecken som finns kring hur fästingburna sjukdomar överförs.