Hoppa till huvudinnehåll

Fallet med miljöbrott vid Talvivaara går vidare till Högsta domstolen

Talvivaaragruvan i Sotkamo.
HD beviljar besvärstillstånd i miljöbrott i Talvivaara. Talvivaaragruvan i Sotkamo. Bild: All Over Press Talvivaara,gruvdrift

Högsta domstolen (HD) har beviljat partiellt besvärstillstånd för gruvbolaget Talvivaaras tidigare verkställande direktör och styrelseordförande, Pekka Perä, och bolagets tidigare produktionschef, Lassi Lammassaari.

Besvärstillstånd har beviljats till den del där det är fråga om tolkningen av strafflagens bestämmelse om miljöförstöring.

Talvivaaras vd Pekka Perä.
Bolagets före detta verkställande direktör och styrelseordförande, Pekka Perä, har beviljats besvärstillstånd. Talvivaaras vd Pekka Perä. Bild: All Over Press Oy Talvivaara,gruvbolag,Pekka Perä,verkställande direktörer

Tolkningsfrågan är om kriteriet för miljöförstöring har uppfyllts i en situation där utsläppen av avloppsvatten från gruvan har innehållit avsevärt högre halter miljöskadliga substanser än vad bolaget uppskattat i sin ansökan om miljötillstånd, men inga exakta utsläppsgränser för ifrågavarande substanser har ställts i det beviljade miljötillståndet.

Ytterligare ett besvärstillstånd ska behandlas

HD beviljade även besvärstillstånd till Perä i en fråga som gäller förfarandet i hovrätten.

Hannu Natunen, som varit verkställande direktör och produktionsdirektör i bolaget, har också ansökt om besvärstillstånd. Högsta domstolen har ännu inte tagit ställning till hans ansökan.

I den exceptionella miljörättegången gällande gruvbolaget Talvivaara i Sotkamo i Kajanaland har händelser under perioden 2004-2013 behandlats.

Pampig dörrskyltning med lejonlogo vid Högsta domstolens ingång.
Pampig dörrskyltning med lejonlogo vid Högsta domstolens ingång. Bild: Lehtikuva Högsta domstolen,Logo,Skylt,Finlands Lejon

Efter att gruvdriften i Talvivaara inleddes visade det sig att det i avloppsvattnet från gruvan förekom miljöskadliga halter av natrium, sulfat och mangan. Rovaniemi hovrätt har ansett att miljötillståndet inte gav rätt till utsläpp ifall de faktiska utsläppen väsentligt avvek från vad sökanden uppgett när miljötillståndet söktes.

Hovrätten har dömt Perä till ett 6 månader långt villkorligt fängelsestraff för grov miljöförstöring och Lammassaari till 60 dagsböter för miljöförstöring.