Hoppa till huvudinnehåll

Nu övas sjöslag och kustkrig i den finländska skärgården - militärövning samlar sjöstridskrafter från 13 länder

Northern Coasts 18 är årets höjdpunkt för den finska marinen. Över 4000 personer från 13 länder deltar i den internationella övningen där Finland står värd.

Här hittar du basfakta om Northern Coasts 18

  • Northern Coasts är den tyska marinens övning i Östersjöområdet. Northern Coasts har ordnats årligen sedan år 2007, och Finland har deltagit alla år. År 2018 leder Finland övningen som pågår mellan 25.10 och 8.11. Finland har lett övningen två gånger tidigare: 2010 och 2014.
  • I övningen deltar ca 4000 personer. Deltagarna kommer från Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Holland, Kanada, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Polen och USA. Finland står för hälften av personalstyrkan, 2000 personer. 45 fartyg och över 12 luftfarkoster deltar i övningen.
  • Northern Coasts 18 genomförs i tre skeden: Under det första skedet samlas övningstrupperna i Åbo för att gå igenom de sista gemensamma övningsförberedelserna. Det andra skedet äger huvudsakligen rum på Bottenhavet och Skärgårdshavet. Under det tredje skedet opererar man på Skärgårdshavet, Norra Östersjön och Finska viken. Övningens flygverksamhet äger rum i närheten av Åbo, Tammerfors och Kuopio.
  • Målsättningen för övningen är att öva gemensamma marina och internationella operationer på enhets- och stabsnivå inom sjökrigföringens alla delområden samt att utveckla de multinationella truppernas interoperabilitet i synnerhet vid operationer i kustförhållanden.
  • Marinen rapporterar om övningen på sociala medier under hashtag #NOCO18 och #merivoimat

Källa: Marinens pressmeddelande

Tretton uniformklädda män i grönt och ljusbrunt går förbi. Kulörerna och kamouflagemönstren på rockarna skiljer sig en aning från varandra, vilket vittnar om att de inte hör till samma försvarsmakt.

Det är militärattachéer från lika många länder som anländer med buss till Syndalen i Hangö, och hälsas välkomna till Nylands Brigads övningsområde. Det duggregnar men är ovanligt varmt för årstiden, över 10 grader.

Man vill ju visa vad man kan åt resten av världen― Elev Guttesen

Ute på det gråa havet längs Finlands kust ligger 45 militärfartyg. I hamnen vid övningsområdet guppar några transportbåtar av modell Jehu, Jurmo och Uisko vid sina förtöjningslinor. Kommandorop på tyska och finska ljuder vid stranden. En radarmast roterar. Northern Coasts 18 är i full gång.

Tyska marinsoldater i Syndalen under Northern Coasts 18.
Asento! Tyska marinsoldater får dagens order innan de kliver ner i båtarna. Tyska marinsoldater i Syndalen under Northern Coasts 18. Tyskland,Syndalen,Västnyland,Heer,northern coasts 18

Tysklands mjuka sandstränder byts mot hala finländska klippor

Vid hamnen står en grupp tyska marinsoldater i terränguniform. De är grönmålade i ansiktet och hjälmarna är prydda med plymer av brunt kamouflagetyg.

Gruppchefen ger order, soldaterna drar hjälmarna över huvudet och kliver ner i Nylands Brigads transportbåtar.

Översergeant Martin och marinsoldat Jared vid den tyska marinen tycker att Northern Coasts 18 är givande.

- Terrängen vid den finska kusten skiljer sig radikalt från den tyska. Här finns mycket hala klippor, vi har bara stränder. Vi har mycket att lära oss. Om vi bemästrar den här utmanande terrängen så inhämtar vi kunskaper som vi kan ha nytta av också hemma i Tyskland, säger Jared.

Översergeant Martin och marinsoldat Jared säger att man som vanlig soldat inte märker så mycket av den internationella närvaron under Northern Coasts - I grunden är träningen samma slags soldatträning som de är vara med hemma i Tyskland.

- Men det är alltid intressant att arbeta tillsammans med andra länder, och lära sig nya saker. Den finska marinen har lärt oss mycket om förhållandena, och vi har också kunnat lära dem en del saker, säger Martin.

Militärattachéer från 13 länder anländer till Syndalen under övningen Northern Coasts 18.
Militärattachéer från de 13 länder som deltar i Northern Coasts 18 anländer till Syndalen. Militärattachéer från 13 länder anländer till Syndalen under övningen Northern Coasts 18. Bild: Yle / Sebastian Dahlström Nylands brigad,Syndalen,Västnyland

Finska marinens viktigaste övning i år

Northern Coasts är egentligen den tyska marinens koncept, men värdskapet roterar. Övningen har ordnats varje år sedan 2007. Finland har deltagit alla år, och lett övningen två gånger tidigare; 2010 och 2014.

Northern Coasts målsättning är att öva gemensamma marina och internationella operationer, både till havs och längs med kusterna.

- Grundscenariot är att vi skyddar sjötransporter och ser till att logistiken fungerar, förklarar kommendör Matti Linteri vid Nylands brigad.

Vi står vid kajen och blickar ut mot havet, där de tyska soldaterna försvinner mot horisonten.

Öppna Instagram-inlägget

4000 personer deltar i Northern Coasts 18. Deltagarna kommer förutom från Tyskland och Finland från Sverige, Danmark, Belgien, Holland, Kanada, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Polen och USA.

Att såväl länder som hör till Nato och länder som står utanför militäralliansen deltar spelar enligt kommendör Lintilä ingen större roll. Fokus ligger på samarbete.

Som värd står Finland i år för ungefär hälften av personalstyrkan, 2000 personer. Northerns Coasts är den finländska marinens viktigaste övning i år.

HMS Carlskrona i Aura å i Åbo
Det svenska fartyget HMS Carlskrona låg förtöjt vid Aura å i Åbo under övningens inledningsskede. HMS Carlskrona deltog även i Northern Coasts 2014 och den gången ingick bland annat prins Carl Philip i fartygsstaben. HMS Carlskrona i Aura å i Åbo Bild: Yle / Peter Karlberg HMS Carlskrona

"Den allmänna värnplikten är ett vinnande koncept"

Kommendör Matti Linteri framhåller att Northerns Coasts är en chans för Finland att visa upp sitt kunnande internationellt, och dessutom dra en lans för den allmänna värnplikten.

- Vi får en chans att testa vår förmåga och jämföra oss med andra länder.

Kommendör Linteri är glad över att den finländska marinen håller hög internationell klass.

- Vi kan dra slutsatsen att den allmänna värnplikten fungerar, vi har fina beväringar i det finländska systemet och vi kan vara stolta över deras kunskaper, konstaterar kommendör Linteri.

För elev Guttesen vid underofficersskolan har Northern Coasts främst handlat om att få omsätta teoretiska kunskaper i praktiken.

- Det har varit intressant. Vi har fått implementera allt som vi hittills lärt oss i klassrummet i riktiga förhållanden. Även om man som vanlig soldat inte har så mycket kontakt med de internationella deltagarna så finns det en känsla i bakhuvudet om att det här är mera "på riktigt", säger Guttesen.

- Man vill ju visa vad man kan åt resten av världen.

Tyska marinsoldater i Syndalen under Northern Coasts 18.
Kamouflagefrisyrer! Tyska soldater sitter bänkade i båtarna, redo att ge sig ut på övningsuppdrag i den västnyländska skärgården. Tyska marinsoldater i Syndalen under Northern Coasts 18. Bild: Yle / Sebastian Dahlström sjöstridskrafter,Tyskland,militär,Syndalen,northern coasts 18

Läs också