Hoppa till huvudinnehåll

Stora sparkrav för hälsovården i Kimitoön – Dalsbruks hälsostation kan stänga

Dalsbruk hälsostation som är en rödbrun tegelbyggnad.
Arkivbild på Dalsbruks hälsostation. Dalsbruk hälsostation som är en rödbrun tegelbyggnad. Bild: Amanda Vikman/YLE hälsostationer,Dalsbruks hälsostation

Social- och hälsovården står inför stora sparkrav i Kimitoöns kommun.

Omsorgsnämnden behandlade budgetramarna för 2019 på sitt möte på torsdagen och kom överens om nedskärningar på över 800 000 euro från det ursprungliga nedskärningsbehovet på 1,6 miljoner euro.

Bland annat godkände nämnden inte de föreslagna personalökningarna som tjänstemännena hade föreslagit.

Lääkäri ja potilas
Lääkäri ja potilas Bild: Derrick Frilund / Yle läkare,hälsocentraler,hälsostationer,socialsektorn,social- och hälsovårdsområden,social- och hälsovårdstjänster,social- och hälsovårdsreformen (sote),självbetjäning,hälsovård,blodprovstagning,sjukhushygien,medical glove

Planerna på det nya familjecentret skjuts också upp och kommer att få en mycket mindre summa pengar än vad kommunen från början tänkte sig.

Dalsbruks hälsostation kan stänga

Trots att man nu skär ner, så finns det fortfarande underskott på 800 000 euro i budgetramarna för nästa år.

De här pengarna ska sparas under nästa år då man kommit överens om ett åtgärdsprogram, som behandlas i januari.

Äldre person sitter i en rullstol som en vårdare skuffar fram.
Äldre person sitter i en rullstol som en vårdare skuffar fram. Bild: Mostphotos/ Arne Trautmann äldreomsorg,åldringar,äldre,rullstolar,vårdare,hemvårdare,närvårdare,sjukvård,social- och hälsovårdstjänster,hälsovård,sjukskötare,vård,Åldrande,ålderdomshem,ålderdom,åldringsvård

I det här åtgärdsprogrammet finns bland annat alternativet att stänga Dalsbruks hälsostation. Istället skulle hälsostationen ersättas med en närservicepunkt som erbjuder tjänster under vissa tider.

Då kan invånarna träffa en läkare antingen på ort och ställe eller på distans. Sjukskötartjänster, rådgivning och laboratorietjänster skulle också erbjudas på närservicestället.

Nedskärningar inom äldreomsorgen

I åtgärdsprogrammet finns också en minskning av antalet vårdplatser på äldreboendet Hannahemmet i Dragsfjärd. På det sättet kan kommunen minska på personalkostnaderna.

Hanna-hemmet i Dragsfjärd
Hannahemmet. Hanna-hemmet i Dragsfjärd Bild: Yle/Monica Forssell hannahemmet

Kommunen överväger också att stänga Silverbackens äldreboende i Västanfjärd och ersätta platserna med platser på privata boenden eller med servicesedlar.

Meningen är också att utreda möjligheten att flytta äldreboendet Almahemmets verksamhet i Kimito till andra fastigheter. I praktiken skulle verksamheten flyttas till de privata vårdbolag som har etablerat sig i Kimito.

Låg byggnad med staket.
Almahemmet. Låg byggnad med staket. Bild: Yle/Monica Forssell Äldreomsorg,almahemmet

Meningen är att vända på alla stenar för att spara pengar, säger nämndens ordförande Niklas Guseff (SFP).

Han hoppas och tror ändå att inte alla sparförslag behöver genomföras och att kommunen inte exempelvis är tvungen att stänga Silverbacken.

Listan med åtgärder behandlas igen efter årsskiftet. I mitten av januari behandlas de föreslagna sparåtgärderna i omsorgsnämnden på nytt.

Läs också