Hoppa till huvudinnehåll

Ekenäschaufför har kört taxi i nästan 40 år: Allt var bättre förr

man bakom ratten i profil
Krister Westerlund har kört taxi i närmare 40 år. man bakom ratten i profil Bild: Monica Slotte / Yle taxibilar,taxichaufförer,taxitrafik,Raseborg,taxichauffören Krister Westerlund

Raseborgaren Krister Westerlund har kört taxi i närmare 40 år. Han tycker att servicen fungerar dåligt efter den nya lagen och saknar sina stamkunder.

- Jag upplever nog att det här taxijobbet bara blir sämre, kommenterar Westerlund förändringen.

Fakta om den nya taxilagen

  • Riksdagen godkände den 19.4.2017 med rösterna 100 för, 50 mot, 49 var frånvarande.
  • Lagen trädde i kraft 1.7.2018.
  • Taxikvoterna och taxaförordningen samt stationsplats-, jour- och körförpliktelserna slopades.
  • Kurs- och examenskravet för taxiföretagare slopades.
  • Taxitrafiktillståndet ger rätt att bedriva taxitrafik överallt på fastlandet, inte bara på ett visst område som tidigare.
  • Man kan vara självständig eller höra till en taxicentral eller ett större taxiföretag. De flesta som hör till en taxicentral är egenföretagare och har eget taxitillstånd och egen bil.
  • Hör du inte till en taxicentral måste kunderna hitta dig men du får då bestämma priset på körorna.
  • Taxicentralerna och taxiföretagen förmedlar körningar och bestämmer priserna för sina chaufförer. De bestämmer också vem som får köra för dem.

Den nya lagen om taxitrafik trädde i kraft i juli i år. Efter lagändringen har antalet taxitillstånd i hela landet ökat med 23 procent.

Det var med andra ord många som tog chansen när det blev lättare att få körtillstånd för taxi.

Dessvärre har det inte lett till att utbudet taxibilar vuxit - snarare tvärtom. Svenska Yle har tagit fram statistik och kollat hur läget ser ut på olika håll i Finland.

Kartan visar hur många taxilov det fanns per tusen invånare i kommunen i september 2018. Ju mörkare färg desto fler taxilov. Du kan välja kommun i listan så får du se vilket läget är just där och hur situationen har förändrats efter att den nya lagen trädde i kraft.

I Västnyland har det på vissa håll blivit så gott som omöjligt att få tag på en taxi.

Fler tillstånd garanterar inte bil

Krister Westerlund som kör taxi i Ekenäs beklagar att många kunder får vänta förgäves på en bil. Samtidigt är han tveksam till att så många skaffar sig taxilov utan att riktigt veta vad de ger sig in på.

Man visste var de hade sin hemnyckel och man hjälpte dem med att sätta på strömmen då de skulle till sommarstugan. Nu får man inte ge den servicen mera. Nu ska de visa åt 25-30 chaufförer var de har nyckeln― Taxichaufför Krister Westerlund

Flera tillstånd betyder alltså inte att det alltid går att få tag på en taxi.

Ökning i tillstånd och bilar

I hela landet sköt både antalet tillstånd och antalet registrerade taxibilar i höjden efter lagändringen.

Taxilov och taxibilar 2017-2018
Taxilov och taxibilar 2017-2018

I juni i år fanns det över 10 000 registrerade taxibilar, i september ungefär 11 000.

Taxitillstånden har ökat ännu mer, från knappa 9 500, när antalet ännu var begränsat, till 11 678 i september.

I Svenskfinland ökade tillstånden procentuellt mest i Esbo, Larsmo, Vanda, Helsingfors och Kyrkslätt.

I nio kommuner minskade antalet. Till dem hör Pyttis och Lappträsk.

Här ökade antalet lov mest

KommunAntal lov juni 2018Antal lov september 2018Procentuell förändring
Luhango24100%
Nakkila510100%
Sastmola91678%
Borgnäs71271%
Utsjoki91567%
Enare386263%
Enontekis152460%
Esbo och Grankulla37860460%
Karlö2350%
Larsmo4650%

En del innehavare av ett nytt taxitillstånd har tidigare kört som så kallad dräng, alltså varit anställd av en företagare som har tillstånd. Andra förvarar tillståndet i skrivbordslådan ifall det skulle komma till nytta i något skede. Det är i kraft i tio år.

I Raseborg kör bara dryga 60 procent av de som har tillstånd taxi på heltid.

Eftersom man nu får köra var och när man vill har det blivit lönsammare att köra i städer där avstånden är korta och det finns mycket kunder.

I glesbygden har det däremot blivit svårare att livnära sig på att köra taxi.

Snart 40 år bakom ratten

Taxichauffören Krister Westerlund har kört i 38 år. Han tycker inte att reformen har fört något gott med sig.

- Det har inte blivit bättre. Det var bäst på den tiden då man använde papper och penna och telefoner. Man ringde och fick direkt kontakt med kunderna, konstaterar han.

Vad är det du tycker är besvärligt nu då?

- Kunderna får inga bilar, det är det som är jobbigt. Körningarna har försvunnit. Men så här har de velat ha det och då är det bara att hänga med om man ska fortsätta, annars är det bara att sluta.

Hur fungerar det i dag för dig då?

- Man kör sina turer här och försöker hålla nattjouren. Men på vardagskvällarna är det synd om de där två, tre personerna som ska åka. Ibland får de inte taxi och ibland får de.

- Förr visste man att de fick. Då var det jour 24 timmar i dygnet, 7 dagar i veckan och allt fungerade perfekt. Men nu är det så här.

Finns det någonting som är bättre i dag?

- Det kan nog hända, men det har jag inte hittat. Tyvärr.

man vid bord på cafe
Krister Westerlund ser inte att reformen ger några fördelar i Raseborg. man vid bord på cafe Bild: Monica Slotte / Yle taxibilar,taxichaufförer,taxitrafik,Raseborg,taxichauffören Krister Westerlund

Men förstår du dem som säger att det kanske finns mera möjligheter i dag?

- Jag tror att de möjligheterna finns mera innanför Ring tre. För oss här så har det nog bara blivit sämre. Det finns inga körningar mera. Det finns inga Karisbilar eller Hangöbilar eller Ekenäsbilar utan det är Lähitaksi. Och inom Lähitaksi är alla likvärdiga.

- Om man får en beställning till Helsingfors så får man stanna där och köra resten av dygnet, om man vill. Det går inte heller att ha jour. Och det märks här på orten.

- Man betalar sin hyra till Lähitaksi för utrustning och apparatur och så kör man. Hittills har det inte riktigt fungerat som det borde och det har gått tre månader. Man har provat ringa och säga hur det är, men ingenting har förändrats.

"De flesta vet inte vad de gett sig in på"

Om man ser på inkomsterna, är det någon skillnad jämfört med tidigare?

- Pålägg på brödet har man nu också så inte vet jag om det är så hemskt stor skillnad. Det att Fpa-körningarna är nedbantade med 30 procent är nog den största skillnaden. Det andra är ungefär som det har varit.

- Men körningarna är koncentrerade och för att man ska kunna vara med så måste man vara med i något bolag. Färdtjänsten här i Raseborg hör till Lähitaksi.

Hur ser du på det att det nu är så pass lätt att få ett tillstånd? Har det någon betydelse för yrkeskunskapen i branschen?

- Om det är lätt att få är en sak, men att komma med och fortsätta en annan. Jag tror nog att 99 procent märker efter några månader vad de har gett sig in på, vad det handlar om.

- Det är inte bara att sätta i nyckeln, låta kunden stiga in och köra i väg. Det är så mycket annat. Det syns nog på vägen sedan.

Vart kör du mest och vilken typ av körningar?

- Det är färdtjänst och Fpa och på veckosluten lite beställningar från krogar på nätterna. De som bara hoppar in i en taxi och betalar resan själv, de är ganska få i dag.

Man beställer en taxi på morgonen, men för säkerhets skull så säger man åt gubben att han ska vara redo med en bil. Det är nog katastrof― Krister Westerlund, taxichaufför

Kan du berätta om din relation till kunderna? Du har ju kört i närmare 40 år.

- I dag har man inga stamkunder på det viset utan allt är bortstyrt. Inom färdtjänsten hade man människor som litade på en till 100 procent.

Raseborg upphandlade år 2018 om färdtjänst och då fick alla chaufförer ansöka om lov att köra. För att köra färdtjänst måste man höra till Lähitaksi eftersom beställningarna går via deras central. Det betyder också att färdtjänstens kunder inte längre kan vara i direkt kontakt med en bekant chaufför.

Taxiskylt på en taxibil.
Förr hade chaufförerna stamkunder. Taxiskylt på en taxibil. Bild: Yle/Marica Hildén västnyland

Förr hade chaufförerna sina stamkunder och kände till deras behov och rutiner.

- Man visste var de hade sin hemnyckel och man hjälpte dem med att sätta på strömmen då de skulle till sommarstugan. Nu får man inte ge den servicen mera. Nu ska de visa 25-30 chaufförer var de har nyckeln.

Finns det områden där det är svårt att få taxi?

- Ska kunden åka från Tenala till Bromarv så måste Ekenästaxin köra med taxametern stängd ända till Tenala. Och så får man ta betalt bara från Tenala till Bromarv. Det är inte så roligt att ta sådana beställningar. Den som jobbar vill ha något för det också.

Du sade att kunder har sagt att de måste ha en reservplan, om taxin inte kommer?

- Kunderna beställer en taxi på morgonen, men för säkerhets skull så säger de åt gubben att han ska vara redo med en bil. Det är nog en katastrof, inte ska det vara så.

- Så har det aldrig varit tidigare. Det är inte bara en och två som talat om det. Det här är taxi i dag, tyvärr.

Taxi i Raseborg

Enligt uppgifter från Trafiksäkerhetsverket Trafi fanns det i september 2018 61 taxitillstånd i Raseborg. De innehas av 47 personer eller företag.
För att få en bild av taxisituationen i Raseborg ringde vi upp alla som har tillstånd i kommunen för att höra hur de ser på den nya lagen och hur och var de kör.

Vi fick svar av 40 personer eller företag

Statistik på taxilov i Raseborg
Statistik på taxilov i Raseborg Bild: Miro Johansson Raseborg,taxibilar

Artikeln är en del av Svenska Yles granskning av taxiservicen efter lagändringen.