Hoppa till huvudinnehåll

Kvinnliga politiker har väckt flest fullmäktigemotioner i Borgå under det senaste året

fullmäktige salen i borgå stadshus
Fullmäktigesalen i Borgå stadshus (arkivbild). fullmäktige salen i borgå stadshus Bild: Yle/Robin Halttunen Borgå,stadsfullmäktige,fullmäktige salen i borgåstadshus

Sedan den första september 2017 till den sista augusti 2018 har Borgå stad tagit emot 36 stycken fullmäktigemotioner. De dominerande ämnena är stadsutveckling, bildning samt social- och hälsovård. SDP-politikern Anette Karlsson har varit den aktivaste motionsväckaren.

– Mängden fullmäktigemotioner är troligtvis ungefär den samma som under tidigare år, kommenterar Borgås tillförordnande förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri.

Antalet motioner, menar han, sticker ut i jämförelse med andra kommuner.

– Jag har förstått att Borgå hör till de kommuner som får in flest motioner.

Det här, säger Lenkkeri, beror antagligen främst på den politiska kulturen i Borgå.

– Fullmäktigeledamöterna och fullmäktigegrupperna är vana vid att föra politik på det här sättet och märker också att motionerna ger resultat. Vi har en välfungerande behandlingsprocess, vilket gör det gynnsamt att väcka motioner i Borgå.

Så här kom den här artikeln till

Den här artikeln bygger på material från en databas för fullmäktigemotioner som Borgå stad nyligen öppnat. Det oberverade materialet består av varje fullmäktigemotion som väckts under tidsperioden 1.9.2017–31.8.2018. Vi har tagit fasta på hur många motioner som väckts, hur många av de väckta motionerna som besvarats samt hur många av de besvarade motionerna som godkänts. Antalet väckta, besvarade och godkända motioner har också undersökts utgående från fullmäktigeledamot, parti, kön och ämne. Efter att ha sammanställt resultatet ringde vi Borgås tillförordnande förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri, som ombads kommentera resultatet. Därefter ansåg vi det också rimligt att be fullmäktigeledamot Anette Karlsson om en kommentar, eftersom hon väckt flest motioner under den behandlade tidsperioden.

Denna redogörelse är ett led i kampanjen kring Ansvarsfull journalistik.

Av de 36 motioner som har väckts av fullmäktigeledamöter i Borgå är 17 hittills (2.11.2018) besvarade. 19 är fortfarande under beredning.

Lenkkeri kan inte peka på någon gemensam orsak till varför 19 motioner ännu är obesvarade. Orsakerna varierar, säger han och medger att staden i vissa fall kunde påskynda behandlingsprocessen.

– Vi borde nog kunna besvara varje motion inom max ett år. Det här har vi ännu inte lyckats uppnå.

Enligt paragraf 71 i förvaltningsstadgan har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka skriftliga motioner i ärenden som gäller stadens verksamhet eller förvaltning.

Att ledamöterna eller fullmäktigegrupperna i sina motioner inte skulle hålla sig inom ramen för vad en motion får handla om, menar Lenkkeri, är sällsynt.

– Under det senaste året har det i alla fall inte väckts någon sådan motion. Fullmäktigeledamöterna känner nog bra till vad de får väcka en motion om.

Anette Karlsson, ledamot i Borgå stadsstyrelse
SDP-politikern Anette Karlsson har väckt flest motioner i Borgå under det gågna året (arkivbild). Anette Karlsson, ledamot i Borgå stadsstyrelse Bild: Yle/ Stefan Paavola Borgå,Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP),anette karlsson

De ämnen som varit dominerande i fullmäktigemotionerna under det gågna året är stadsutveckling, bildning samt social- och hälsovård. 13 motioner tangerar stadsutveckling, elva bildning och nio social- och hälsovård.

– Det låter ganska välbalanserat, kommenterar Lenkkeri. De här tre ämnena hör till kommunernas mest centrala områden och nästan alla kommuninvånare har egna erfarenheter av dem.

I sammanlagt åtta av de 17 behandlade motionerna har Borgå stadsstyrelse beslutat vidta åtgärder för att förverkliga förslagen.

Anette Karlsson har väckt flest motioner

SDP-politikern Anette Karlsson är den enskilda fullmäktigeledamot som väckt flest motioner i Borgå under det gågna året.

– Det är viktigt att påverka och jag ser motionerna som ett bra sätt att göra det på, säger Karlsson.

Under det gågna året har hon väckt sammanlagt sex fullmäktigemotioner. Av dem har hittills hälften besvarats.

Behandlingsprocessen för motionerna överlag tycker Karlsson att borde påskyndas.

– En del motioner går jättesnabbt framåt och andra står stilla länge. Vi behöver klara ramar för när en motion senast ska bli besvarad.

De motioner som Karlsson väckt under det senaste året har främst handlat om bildning samt social- och hälsovård.

– De här är frågor som ligger nära mitt hjärta, säger Karlsson som själv är utbildad socionom.

Fullmäktigemotioner per ledamot
FullmäktigeledamotAntal motionerBehandlade motionerGodkända motioner
Anette Karlsson (SDP)632
Kevin Servin (Sannf)500
Sirpa Hanska (Gröna/obunden)310
Mikaela Nylander (SFP)322
Mika Varpio (Gröna/obunden)211
Jamil Jamal (C)220
Marianne Korpi (SDP)210
Millariikka Rytkönen (SDP)111
Joonas Dachinger (VF)110
Anne Korhonen (C)100
Nea Hjelt (Saml)111
Pete Lattu (Gröna)100
Tuuli Hirvilammi (Gröna)100
Outi Lankia (C)110
Jere Riikonen (KD)100
Tapani Eskola (SDP)111
Björn Sundqvist (SFP)111
Pasi Siltakorpi (Gröna/obunden)100
Bodil Lund (SFP)100

Kvinnliga politiker mera aktiva

Det är de kvinnliga politikerna som dominerat motionsväckandet i Borgå under det senaste året.

Trots att bara cirka en av tre fullmäktigeledamöter i Borgå är kvinnor står de ändå för merparten av motionerna. 19 fullmäktigemotioner har väckts av kvinnor, 14 av män.

Det här ser fullmäktigeledamot Anette Karlsson som en positiv sak. De kvinnliga ledamöternas aktivitet, tror hon, kan delvis väga upp det faktum att fullmäktige består av färre kvinnor än män.

– Det kanske bidrar till en större balans i fullmäktige, säger Karlsson.

De kvinnliga ledamöterna har främst väckt motioner som berör social- och hälsovård. Bildning och stadsutveckling har också varit ofta förekommande ämnen.

De manliga ledamöternas motioner handlar i sin tur främst om stadsplanering. Bildning har också varit ett ofta förekommande ämne. Social- och hälsovård har däremot endast dykt upp i en av de manliga fullmäktigeledamöternas motioner.

SDP står för största delen av motionerna

SDP är det parti som står för största delen av det gågna årets motioner. Elva motioner har väckts av SDP-politiker.

De gröna kommer på andra plats med åtta motioner, följt av SFP och Sannfinländarna, som väckt fem motioner vardera.

Centern står för fyra motioner, Samlingspartiet och Kristdemokraterna för två vardera. Vänsterförbundet har endast väckt en motion under det gågna året.

Förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri tycker i sig inte att antalet motioner per parti är så viktigt.

– Antalet motioner per parti beror mestadels på varje ledamots egna aktivitet, säger han.

Fullmäktigemotioner per parti
PartiAntal motionerBehandlade motionerGodkända motioner
SDP1174
Gröna821
SFP543
Sannf500
C430
Saml222
KD211
VF110