Hoppa till huvudinnehåll

Kampen om broarna tillspetsas i Åbo: ska privatbilarna bort från Dombron och Aurabron?

Vy över Aurabron, kvinna går över bron och en bil kör över bron.
Ska bilarna bort från Aurabron i framtiden? Frågan delar åsikter. Vy över Aurabron, kvinna går över bron och en bil kör över bron. Bild: Yle / Philip Stenkula Åbo,auraån

Ska Aurabron och Dombron i Åbo fredas från privatbilar i framtiden?

Det hör till frågorna som kraftigt delar åsikter bland Åbopolitikerna just nu.

I stadens vision för år 2029 föreslås att broarna ska vigas för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

Målsättningen ingår också i den så kallade centrumplanen för staden.

Dombron speglas i Aura å i Åbo.
Dombron i Åbo. Dombron speglas i Aura å i Åbo. Bild: Yle/Linus Hoffman Aura å,floder, åar och älvar,Åbo,åar

Men när frågan behandlas av stadsmiljönämnden den 25 november så röstades förslaget ned med rösterna 8-5.

Samlingspartiets Olli A.Manni föreslog att biltrafiken också i fortsättningen ska tillåttas på broarna och fick stöd av SDP, Sannfinländarna och Centern.

De gröna: ett bilfritt centrum en viktig målsättning

De gröna och Vänsterförbundet röstade för beredningens förslag, det vill säga för att biltrafiken på båda broarna ska upphöra från och med år 2029.

När frågan nu ska tas upp i stadsstyrelsen, verkar skiljelinjerna mellan partierna fortfarande vara intakta.

För De gröna har ett bilfriare centrum varit en viktig målsättning redan länge.

Två cyklister vid en röd cykelled.
Två cyklister vid en röd cykelled. Bild: Marie Söderman / Yle gång- och cykelbanor,cyklister,Åbo,kaskisgatan

-Motståndet från av de övriga partierna tyder på att man inte tar stadens klimatmål på allvar, menar gruppordförande Niina Ratilainen.

- Vi var väldigt besvikna över omröstningen i nämnden. På våren godkände alla partier stadens ambitiösa klimatmål, men redan nu börjar man backa.

På frågan om hur stor betydelse för Åbos totala koldioxidutsläpp privatbilismen på två broar har, vill Ratilainen inte ge ett direkt svar.

- Trafikutsläppen utgör en stor del av stadens utsläpp.

SDP: en knepig fråga

För Socialdemokraterna är bilfriheten på broarna en knepig fråga.

Trots att partiet röstade för fortsatt biltrafik i stadsmiljönämnden medger gruppordförande Piia Elo att det finns varierande åsikter i de egna leden och att det ännu är oklart hur man röstar i stadsstyrelsen.

Parkeringsgrottan Louhi i Åbo hösten 2015
Parkeringsgrottan Louhi i Åbo hösten 2015 Bild: Yle/ Nora Engström underjordisk parkering

- Vi har diskuterat frågan internt. Det finns olika synpunkter.

Elo anser också att man går för hastigt fram med frågan.

- Vi kunde åtminstone vänta på att få utlåtanden på både generalplanen för 2029 och centrumplanen innan vi tar de politiska besluten.

Samlingspartiet: Dombron behövs för biltrafiken till torgparkeringen

Inom Samlingspartiet anser man att Dombron behövs för att trygga biltrafiken till och från torgparkeringen i framtiden.

Enligt partiet finns det utrymme för både privatbilar och kollektivtrafik på bron också i framtiden, när staden inom de kommande åren planerar att investera stort i antingen spårvagnar eller så kallade superbussar.

- Nog finns det plats för både en spårvagns- eller superbusslinje och körfält för biltrafik på bron, säger stadsstyrelsens ordförande Lauri Kattelus (Saml).

fortkörning
fortkörning Bild: Yle/Amanda Bieber fartdåre

- Se på Helsingfors, där samsar spårvagnar och bilar på samma gator.

Niina Ratilainen ser ingen möjlighet att i framtiden ha en bro för både kollektivtrafik och privatbilism.

- I så fall borde man göra bron bredare, och det går knappast, säger Ratilainen.

- Problemet med spårvagnstrafiken i Helsingfors är att den på många håll inte är tillräckligt smidig och snabb.

Siktet är inställt på 2029 - biltrafiken på Dombron och Aurabron fortsätter ännu i flera år

Stadsstyrelsen i Åbo kommer på måndagen att behandla stadens nya generalplan med siktet inställt på år 2029.

I samband med den behandlingen kommer också bilfriheten på broarna att tas upp.

Om partiernas ståndpunkter i frågan förblir samma som i stadsmiljönämnden, kommer biltrafiken på broarna att få grönt ljus också i styrelsen, eftersom De gröna och Vänsterförbundet innehar endast 5 av 14 platser i stadsstyrelsen.

buss
buss Bild: Yle/Philip Stenkula bussar,Åbo

I vilket fall som helst kommer biltrafiken på både Aurabron och Dombron att fortsätta i minst ett årtionde fram till åtminstone år 2029 då den nya centrumplanen planeras träda i kraft.

Det har emellertid kommit förslag på att införa kortare experiment redan inom de närmaste åren, där broarna helt eller delvis kunde stängas för privatbilar under en begränsad tid.

Efter att stadsstyrelsen godkänt centrumplanen kommer frågan att gå på utlåtanderunda, varefter stadsfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Det sker med stor sannolikhet tidigast nästa vår.