Hoppa till huvudinnehåll

Analys: Helsingfors, Esbo och Vanda konkurrerar inte om barnträdgårdslärarna med sina löner - finns det fortfarande en lönekartell?

Analyslogga med ett porträtt på Lukas Rusk till vänster. I bakgrunden ett barn med ryggen mot kameran, mot en mörk bakgrund
Analyslogga med ett porträtt på Lukas Rusk till vänster. I bakgrunden ett barn med ryggen mot kameran, mot en mörk bakgrund Bild: Yle daghem,analys

Barnträdgårdslärarnas löner i Helsingfors, Esbo och Vanda ligger strax ovanför miniminivån. I våras medgav tjänstemän att städerna har ett informellt avtal om att inte konkurrera om lönerna - vilket de sedan snabbt dementerade. Nu höjer städerna lönerna nästan exakt lika mycket, vilket tyder på att avtalet ännu existerar.

En barnträdgårdslärare får i dag 2 393 euro i månadslön i Helsingfors, 2 410 euro i Esbo och 2 380 euro i Vanda.

Vare sig du tycker det är för lite eller inte så är det tusen euro mindre än genomsnittslönen för personer med en lägre högskoleutbildning. Den ligger på 3 500 euro.

Många barnträdgårdslärare tycker att lönen är för låg. Nästan hälften av de som svarat på Svenska Yles personalenkät om daghemmen i Helsingfors skriver att lönen är för låg.

- Lönen är liten och motiverar inte alls. Min man har ett riktigt jobb med riktig lön vilket möjliggör hem och ekonomisk trygghet för vår familj. Jämfört med det känns mitt jobb som en slitsam och krävande hobby, skriver en person i sitt enkätsvar.

Drygt två femtedelar skriver också att de inte tror sig jobba kvar på samma daghem om fem år.

Visualisering av svaren på daghemsenkät.
Visualisering av svaren på daghemsenkät. illustration

Samtidigt råder det en skriande brist på daghemspersonal i Helsingfors. Det medger ledningen, det säger personalen i Yles daghemsenkät och föräldrarna i en enkät som de kunde fylla i i samband med våra artiklar.

Situationen är inte bättre i Esbo eller Vanda.

Vad ska man göra då personalen vill ha högre lön och staden vill ha mer personal?

Enligt marknadsekonomins principer så höjer man lönerna tills så många barnträdgårdslärare vill jobba i staden som staden behöver.

Vi löser inte personalbristen genom att konkurrera med lönerna. Personalen dyker inte upp från ingenstans bara för att lönerna är högre― Vanda stads personaldirektör Kirsi-Marja Lievonen

Endast tiotals euros skillnad mellan städerna

I våras medgav tjänstemän i Esbo och Vanda att städerna tillsammans med Helsingfors ingått ett gentlemannaavtal om att inte konkurrera med barnträdgårdslärarnas löner.

Ett sånt avtal är per definition en kartell.

En kartell är då aktörer på en marknad slår ihop sig och väljer att köpa eller sälja något till ett gemensamt pris som gynnar dem.

I det här fallet kunde städerna tillsammans bestämma en låg lönenivå och spara in på sina kostnader. Personalens makt över sin egen lön minskade - om Helsingfors löner är för låga flyttar du inte till Vanda om lönen är den samma där.

Lönerna är i dag lite högre än de var när städerna medgav att det fanns en kartell. Lönerna är inte exakt lika stora städerna emellan men skillnaderna är endast tiotals euro.

Löneförhöjningen som nu utlovas känns som en ynklig ersättning för det enormt viktiga jobb vi gör― Barnträdgrådslärare i Helsingfors

När personalen inte kan flytta mellan Helsingfors, Esbo och Vanda i jakt på en högre lön flyttar de annanstans. De flyttar kanske till Grankulla, där lönen länge varit högre än i de andra städerna och fortfarande är något högre från och med nästa år.

Några flyttar till och med till Sverige.

Karteller skadar samhället eftersom marknaden inte fungerar så effektivt som den kunde. Därför är de också olagliga.

Visst, städerna sparar in på personalkostnader, men barnträdgårdslärarna har svårt att få ekonomin att gå ihop när levnadskostnaderna dessutom är höga i regionen. Underbemanningen påverkar säkert också daghemsbarnens utveckling.

I det långa loppet kan det komma att kosta mycket för samhället.

Lönerna höjs, men fortfarande ingen konkurrens

Diskuterar vi scenariot med städernas tjänstemän säger de att det inte finns något problem - väldigt snabbt efter att de medgav att det fanns ett avtal så sade de nämligen att de aldrig sagt så. Som för att bevisa att det inte var endast prat så höjde både Helsingfors, Esbo och Vanda barnträdgårdslärarnas löner.

Efter årsskiftet kommer en barnträdgårdslärare i Helsingfors att få 2 568 euro, i Esbo 2 585 euro och i Vanda 2 525 euro i månaden.

Lönerna är fortfarande rejält under medeltalet. Personalen skriver i sina svar på vår enkät att de tycker att förhöjningen är liten.

- Löneförhöjningen som nu utlovas känns som en ynklig ersättning för det enormt viktiga jobb vi gör, skriver en person.

Dessutom är lönerna nästan exakt lika stora när man jämför dem sinsemellan. Kommer en barnträdgårdslärare att flytta till en annan kommun för att få knappt sextio euro mer i lön? Svaret är oftast nej - så det finns fortfarande ingen lönekonkurrens.

Grafik över hur barnträdgårdslärarnas löner utvecklats i huvudstadsregionen under 2017.
Grafik över hur barnträdgårdslärarnas löner utvecklats i huvudstadsregionen under 2017. Grafik,Helsingforsregionen,löner,barnträdgårdslärare

En av städerna kunde nu enkelt lösa sin personalbrist - de kunde höja lönerna så mycket att de andra städernas barnträdgårdslärare hellre jobbar för dem.

- Även andra saker påverkar vår konkurrenskraft, t.ex. ledarskap, arbetsgemenskap och förmåner, säger Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostran och utbildning vid Helsingfors stad.

- Lönerna är liknande eftersom det handlar om mycket liknande uppgifter. Städerna har bedömt hur krävande uppgiften är utgående från kollektivavtalet, och de här bedömningarna har också varit väldigt liknande, säger Kimmo Sarekoski, Esbo stads personaldirektör.

- Vi löser inte personalbristen genom att konkurrera med lönerna. Personalen dyker inte upp från ingenstans bara för att lönerna är högre, säger Kirsi-Marja Lievonen, Vanda stads personaldirektör.

Trots att de säger att det inte finns någon lönekartell så vill Helsingfors, Esbo och Vanda fortfarande inte konkurrera med lönerna.

Kartell eller ej så är det barnträdgårdslärarna och daghemsbarnen som får bita i det sura äpplet.

Personalkris i Helsingfors daghem