Hoppa till huvudinnehåll

Trumps strafftullar kan få Kinas privatföretag att flytta till billigare länder – nu går det till och med rykten om att hela den privata sektorn ska förstatligas

En person jobbar med telefoner.
USA har importerat allt mer elektronik från Kina under de senaste åren. Nu ser exportörerna dystert på framtiden. En person jobbar med telefoner. Bild: Yle/Björn Ådahl Kina,elektronik

Frontalattacker från två håll riktas nu mot otaliga kinesiska privatföretag. Ovanligt många har gått i konkurs i år, och företagarna befarar att deras situation försämras betydligt i fortsättningen.

Det är i första hand de privata företagen som tar skada av det pågående handelskriget mellan Kina och USA. Företagarna är också rädda för att det styrande kommunistpartiet vänder dem ryggen.

– Våra kostnader har ökat kraftigt, men vi kan inte begära högre priser av våra kunder. I så fall börjar de köpa från länder där det är billigare att producera än här, säger en skotillverkare i Kinas viktigaste industriområde, Pärlflodsdeltat norr om Hongkong.

Hopplöst läge, fabriker stängs

Skotillverkaren och tusentals andra exportörer kan knappast klara sig ifall USA verkställer sitt hot om att snart höja tullarna på en lång rad produkter från 10 till 25 procent. Majoriteten av exportörerna har alltid haft små vinstmarginaler, och de är beroende av att kunna sälja sina produkter på stora marknader såsom USA.

Också de nuvarande tullarna på tio procent har fått fler och fler företagare att överväga att flytta sin produktion till andra länder i regionen. Redan innan tullarna infördes tidigare i år hade de allt högre produktionskostnaderna tvingat hundratals företag att stänga sina fabriker i synnerhet i det utvecklade och förhållandevis dyra Pärlflodsdeltat.

En person poserar framför en tavla med hästar.
Gallerister såsom Wang Dong har sålt stora mängder oljemålningar till USA. De nya tullarna har redan haft en negativ inverkan på deras omsättning. En person poserar framför en tavla med hästar. Bild: Yle/Björn Ådahl Kina,gallerist

President Donald Trump har dessutom meddelat att han är redo att införa tullar på 25 procent på all export från Kina. För den privata sektorn är det en mardrömslik tanke.

Den privata sektorn är Kinas ekonomiska motor

Utvecklingen bådar inte gott för Kina. Den privata sektorn står för mer än hälften av landets bruttonationalprodukt, och största delen av produktutvecklingen görs av privata företag.

I städerna sysselsätter privatföretagen hela 80 procent av de arbetsföra invånarna. Under de senaste åren har flertalet av de nya arbetsplatserna skapats inom den privata sektorn.

Personer tar tupplur på jobbet.
Många privatföretag måste driva sin personal hårt för att kunna gå med vinst. Det är vanligt att kontorsarbetare använder en stor del av sina lunchpauser till att ta en tupplur. Personer tar tupplur på jobbet. Bild: Yle/Björn Ådahl kontor,sömn

Samtidigt kämpar en växande andel av privatföretagen med ekonomiska problem. Deras situation försvåras av att de statsägda bankerna i regel är ovilliga att bevilja dem lån.

Hårresande rykten

Kommunistpartiet har gjort det klart att det prioriterar de ökänt ineffektiva statsbolagen framför den privata sektorn. Företagarna har redan ett tag klagat på att det är svårt att fungera i och med att den privata sektorns framtida status är oklar.

– Vad vi verkligen inte behöver är att partiet förändrar spelreglerna. I så fall går våra investeringar upp i rök, säger en annan företagare i Pärlflodsdeltat.

Den privata sektorn oroas också av att statsbolag i år har tillåtits att överta flera börsnoterade privatföretag. Det ryktas till och med om att staten ämnar lägga beslag på hela den privata sektorn.

Vad vi verkligen inte behöver är att partiet förändrar spelreglerna. I så fall går våra investeringar upp i rök― Företagare i Pärlflodsdeltat

Trump avgör

Presidenten Xi Jinping är medveten om att företagarna är oroade. Han har personligen försäkrat att de får fortsätta att fungera som förr.

– Den privata sektorn har haft en outplånlig positiv inverkan på den ekonomiska utvecklingen. Det är fel att försöka försvaga den privata ekonomin, konstaterade Xi nyligen i ett utlåtande som offentliggjordes av den officiella nyhetsbyrån Xinhua.

Xi har ändå inte lyckats lugna företagarna. De är medvetna om att han också kraftfullt har slagit fast att statsbolagen måste spela en nyckelroll i det framtida Kina.

Företagarna hoppas nu att Xi ska få ett slut på handelskriget innan USA ytterligare höjer tullarna. I så fall måste Xi få Trump att med ens ändra sin linje, och det anses vara en närmast omöjlig uppgift.

Rentvådda fiender

  • När det socialistiska Kinas fader Mao Zedong var vid makten 1949-76 klassificerades privatföretagarna som klassfiender. De förföljdes och tiotusentals dödades.
  • Efter Maos död år 1976 förändrades kommunistpartiets inställning till den privata sektorn. Det blev tillåtet att grunda privata företag, men länge var spelreglerna oklara, och staten kunde när som helst ta över dem.
  • Den privata sektorn blev ändå snabbt ekonomiskt allt viktigare. År 2001 hade den vuxit så mycket att partiet ansåg att det var nödvändigt att låta privatföretagarna ansöka om medlemskap.
  • Efter det har den privata sektorn spelat en nyckelroll i den ekonomiska utvecklingen. Otaliga företagare har blivit stormrika, och i fjol fick Kina i medeltal två nya miljardärer varje vecka.
  • Flertalet av privatföretagen är ändå små eller medelstora. Konkurrensen är stenhård, så ägarna måste slita hårt för att få verksamheten att bli lönsam.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes