Hoppa till huvudinnehåll

”Kulturskandal om byggnaden får förfalla” – Vandabor uppmanar staden att renovera 1800-talshus i Ingå

Sven-Erik Nylund.
Vandabon Sven-Erik Nylund har sommarstuga nära Bjurs och tycker det är hemskt att följa med hur huvudbyggnaden fått förfalla. Sven-Erik Nylund. Bild: Yle / Hanna Othman porträtt,Sven-Erik Nylund

För 36 år sedan köpte Vanda stad gården Bjurs i Ingå. Sedan dess har huvudbyggnaden från slutet av 1800-talet fått förfalla.

Vanda stad äger sedan år 1982 gården Bjurs på Orslandet i Barösund i Ingå. Planen var ursprungligen att använda området som fritids- och rekreationsområde för Vandaborna.

Vanda stad köpte gården för åtta miljoner mark och byggde upp ett campingområde på platsen. Men på tomten finns också en gammal, fin huvudbyggnad i två våningar som endast fått fungera som förråd sedan köpet.

Det är just det här husets förfall som en del Vandabor kallar kulturskandal.

Föreningen Vanda svenska socialdemokrater har lämnat in en skrivelse till stadsstyrelsen eftersom de tycker att staden också utanför kommungränserna ska visa upp en kulturvänlig fasad och respektera Ingåbygdens historia.

Huvudbyggnaden på Bjurs i Ingå.
Karaktärshuset på Bjurs. Huvudbyggnaden på Bjurs i Ingå. Bild: Sven-Erik Nylund Ingå,bjurs

Sjökapten Sven-Erik Nylund från Vanda är en av dem som skrivit under skrivelsen. Han berättar att det funnits många olika planer för Bjurs under årens lopp, men att de alltid fallit i glömska under lågkonjunkturerna.

- Det verkar som att Vanda stad glömt bort Bjurs. Gården som sådan hör till skärgårdskulturen. Staden som ägare borde se till att huset hålls i skick, säger Nylund.

I somras kunde Nylund ta en titt inne i huset och kunde till sin glädje konstatera att fast huset ser bedrövligt ut på utsidan så verkar insidan vara i ganska gott skick.

- Tak och golv ser bra ut på insidan. Men ytterväggarna har inte målats sedan Vanda köpte huset, och jag vet inte i vilket skick taket verkligen är, säger Nylund.

Huvudbyggnaden på Bjurs i Ingå.
Ytterväggarna och fönsterkarmarna ser ut att vara i dåligt skick. Huvudbyggnaden på Bjurs i Ingå. Bild: Sven-Erik Nylund Ingå,bjurs

Vanda stads lokalitetschef Pasi Salo säger att han själv besökte Bjurs för fem år sedan och att inget hänt där på länge.

Värmen i huset har varit på så att insidan ska hållas i skick och vad han vet är yttertaket ännu intakt.

Staden har för fem år sedan överlåtit campingområdet till föreningen Bjursin Vaunuilijat som nu tar hand om skötseln av gården.

Men de tyckte huvudbyggnaden skulle ha krävt för mycket jobb från deras sida så då hyreskontraktet skrevs lämnades huvudbyggnaden utanför.

Pasi Salo säger att en av orsakerna till att ingenting gjorts åt huset är att man först behöver en klar plan för vad den ska användas till innan det lönar sig att sätta pengar på det.

"Det finns inga planer för huset"

Vad som kommer att hända med huset beror på nästa års budget.

- Fast egentligen finns det inga planer alls för Bjurs. Det skulle kräva att någon åker ut till Ingå och gör en grundlig kalkyl över vad som behöver göras. På rak arm vet jag att huset borde målas på utsidan och man borde möjligtvis ta en titt på fönstren, säger Salo.

Pasi Salo erkänner att man prioriterar byggnader inom Vandas kommungränser. Staden har nästan 800 byggnader som måste hållas i skick.

Förutom Bjurs äger Vanda stad också en del andra områden utanför kommungränsen.

I Vichtis finns liksom i Ingå ett campingområde, men där sköter hyresgästen om både mark och hus. I Heinola äger staden en lägergård som används flitigt av ungdomstjänsterna och föreningar.

Inne i huvudbyggnaden på Bjurs i Ingå.
Det gamla köket på Bjurs står tomt. Inne i huvudbyggnaden på Bjurs i Ingå. Bild: Sven-Erik Nylund Ingå,bjurs

Förr har staden ägt fler områden, men de har sålts bort.

Enligt lokalitetschef Pasi Salo har man ändå inte aktivt försökt sälja bort campingområdena i Ingå och Vichtis eftersom staden inte skulle få sådana pengar för dem att det skulle vara värt det.

Pasi Salo förstår de Vandabor som vill kämpa för Bjurs.

- Visst skulle det vara fint om vi kunde ta bättre hand om de här gamla värdefulla husen. I verkligheten blir ändå kulturvärdet ofta sekundärt då vi också måste sköta om kommuninvånarnas basservice, säger Salo.

Bjurs, Orslandet, Ingå