Hoppa till huvudinnehåll

Lappträsk är beroende av statsandelar - men landskaps- och vårdreformen kan förändra allt

Lappträsks kommunvapen och pengar
Lappträsks kommunvapen och pengar Bild: YLE/Linda Söderlund lappträsk

Utan statsandelar skulle Lappträsk höra till de kommuner som har lägst inkomster per invånare i hela landet. 44 procent av kommunens budget kommer från staten.

Lappträsk får in minst inkomstskatt av alla kommuner i östra Nyland. I fjol var skatten per invånare i medeltal 3 197 euro. Statsandelen per invånare var 2 513 euro, eller 44,01 procent av kommunens totala budget.

Hus bakom gröna kvistar
Kommunhuset i Lappträsk. Hus bakom gröna kvistar Bild: Yle/Fredrika Sundén Lappträsk,kommunkansliet i lappträsk

Utan statsandelarna skulle kommunen höra till de som har lägst inkomster per invånare i landskapet och hela landet, men med statsandelarna stiger kommunens inkomster rejält.

- Vi har redan flera gånger toppat listorna på att vi har låga skatteinkomster och de som bor i kommunen är lågavlönade. Vår åldersstruktur är en utmaning som vi haft redan i många år, säger kommunstyrelsens ordförande Christoffer Hällfors (SFP).

Hällfors förklarar att Lappträsk får in mer statsandelar på basis av kommunens åldersstruktur, eftersom kommunen är i behov av mer service. Den service kommunen erbjuder finansieras av statsandelar.

Enligt Hällfors ser ekonomin bra ut och statsandelarna har så att säga en färdig räkning eller adress i andra ändan.

Statsandelarna kan inte användas till utveckling utan går till utgifter inom bland annat social- och hälsovård och utbildning.

Christoffer Hällfors
Christoffer Hällfors. Christoffer Hällfors Bild: Yle/Fredrika Sundén Svenska folkpartiet i Finland,Kommunalvalet 2017,christoffer hällfors

Kommunens ekonomiplanerare Christina Bosas är inne på samma linje som Hällfors. Hon ser inga motsättningar i att kommunen är mest beroende av statsandelar av kommunerna i östra Nyland.

Bosas ser att ekonomin för tillfället är i bra balans mellan skatteintäkter och statsandelar med tanke på sysselsättningen och åldersstrukturen i kommunen.

- Vår uppgift är att med statsandelarna upprätthålla den service som lagen kräver och se till att vi har en hög standard på tjänsterna, säger Bosas.

Men är den höga andelen statsandelar i förhållande till skatteintäkter en hållbar ekvation i längden?

- Jag skulle säga att den är hållbar på det sättet att våra skatteintäkter fortfarande är högre än statsandelarna. På det sättet ser jag inte ett problem med det fastän vi har haft en lite svår sits med ekonomin de senaste åren. Men som det nu ser ut så håller vi försiktigt på att vända, säger Christoffer Hällfors.

Fullmäktigeledamot Timo Virtala (Grön) är inte lika övertygad om kommunens stora beroende av statsandelar.

- Att vara beroende av staten är riskabelt för det är någon annan som fattar besluten. Om staten fattar beslut om att drastiskt skära ner statsandelarna så blir det stora problem för oss. Framtiden är inte i våra händer. Det är det största problemet, säger Virtala.

Timo Virtala på Lovisa torg
Timo Virtala. Timo Virtala på Lovisa torg Bild: Yle/Fredrika Sundén timo virtala

Virtala önskar en förändring och ser att skatteintäkterna borde öka genom till exempel bättre sysselsättning och flera unga invånare till Lappträsk.

- Det är klart att vi vill se en förändring. Statsandelarna i hela Finland är i medeltal 20 procent och en ideal situation skulle vara närmare 20 procent också i Lappträsk. Men situationen är nu som den är och vi behöver hjälp från staten. Men målet är att det skulle vara mindre, säger Virtala.

Vårdreformen förändrar ekonomin

Timo Virtala tror att en eventuell landskaps- och vårdreform kan få märkbara följder för ekonomin i Lappträsk.

- Det är en bra fråga om vi kan lita på att statsandelarna förblir höga. Allt förändras med vårdreformen. Om vårdreformen blir av kan statsandelarna rasa ner men förstås också våra utgifter. Men ekonomin förändras drastiskt, det är säkert.

Christoffer Hällfors är inte orolig inför landskaps- och vårdreformen utan inväntar riksdagens beslut.

- Det är svårt att säga eftersom inga lagar är godkända i riksdagen. Vi har fått anvisningar från Kommunförbundet att man inte ska ta det i beaktande innan lagstiftningen är godkänd.

Lappträsk har alltså inte förberett sig på reformerna i olika budgetar.

- När lagen är godkänd måste vi fundera på hur det förändras ur vår synvinkel. Det som är viktigast för Lappträskborna är att det finns närservice i framtiden, säger Hällfors.

Bilar och hus längs väg
Kommunen önskar fler företagare och invånare. Bilar och hus längs väg Bild: Yle/Fredrika Sundén Lappträsk,lappträsk kapellby

Pyttis hör till de mindre tvåspråkiga kommunerna i Kymmenedalen. Skatteintäkterna för 2017 var 3 933 euro och statsandelarna 1 760 euro, vilket utgjorde 30,91 procent av budgeten.

För att minska beroendet av statsandelar i budgeten har kommunen till exempel utlokaliserat sin social- och hälsovård.

Kan det bli aktuellt med motsvarande beslut i Lappträsk?

- Vår social- och hälsovård ordnas nu av samarbetsområdet där Lovisa stad är värdkommun. Vår äldreomsorg sköter vi själv. Där är hemvården ett utvecklingsprojekt tillsammans med Med Group. Vi funderar också på olika alternativ för äldrevården i kommunen i framtiden, säger Christoffer Hällfors.

Vi har inte några ekonomiska problem som är omöjliga så jag ser inte fördelen med att gå ihop med större enheter för tillfället― Christoffer Hällfors

Hällfors betonar att kommunen det senaste året arbetat med att utveckla näringslivet tillsammans med en näringslivsutvecklare, men att det inte är aktuellt att privatisera basservicen.

- Jag har ingen principiell principiell åsikt om det alltid skulle vara bra eller dåligt. Upphandling eller privatiseringsalternativ måste alltid prövas från fall till fall, säger Timo Virtala.

Inte aktuellt med fusioneringar

Timo Virtala och Christoffer Hällfors är medvetna om beroendet av statsandelar och osäkerheten inför en eventuell landskaps- och vårdreform.

Men trots det tror ingendera på att diskussionen om en eventuell kommunfusion behöver väckas till liv igen.

- Vi har ett kumulativt överskott i bokslutet. Vi har inte några ekonomiska problem som är hopplösa eller omöjliga så jag ser inte fördelen med att gå ihop med några större enheter för tillfället.

Om social- och hälsovården som är Lappträsks tyngsta bit för tillfället uppgår i landskapet så innebär det att de tyngsta bitarna som blir kvar är utbildning och välmående.

- Inom de ramarna tror jag att vi klarar oss ganska bra. För tillfället klarar vi av att producera den service som kommuninvånarna vill ha som en mindre kommun, säger Hällfors.

Lappträsk kyrkoby
Lappträsk kyrkoby. Lappträsk kyrkoby Bild: Yle/Sune Bergström lappträsk kyrkoby

Timo Virtala säger att han hör till dem som senast röstade för en fusion med Lovisa, men nu har han ändrat åsikt.

- Det var ett bra beslut att förbli självständiga och just nu är det bra att vi är självständiga. Det finns ingen orsak att föreslå någon fusion, men vi får se hur det blir i framtiden, säger Virtala.

Läs mera:

Vilka kommuner står på egna ben och vilka finansieras av de andra? Se hur stora inkomster din kommun har

Grankulla förlorar mest och Korsnäs vinner mest på statsandelarna i Svenskfinland. Scrolla och se hur mycket skatt kommunerna fick in per invånare 2017 och hur mycket staten betalade.