Hoppa till huvudinnehåll

Livligare förhandsröstning i församlingsvalet än tidigare på många håll, men i Ekenäs och Vasa är förhandsväljarna färre

Ekenäs församlingshem
I vissa orter har invånarna varit ivriga på att förhandsrösta i församlingsvalet – på andra håll tvärtom. Ekenäs församlingshem Bild: YLE / Pia Santonen kors,Raseborg,Ekenäs

I går, tisdag, inleddes församlingsvalets förhandsröstning. Jämfört med förra församlingsvalet är man på flera håll i Finland mer aktiv med att förhandsrösta i år.

Förhandsröstningen i församlingsvalet är igång och bland annat i huvudstadsregionen har man förhandsröstat mer livligt i år än i församlingsvalet för fyra år sedan.

På somliga håll är förhandsväljarna ändå färre – bland annat i Ekenäs och i Vasa är antalet personer som gått till valurnorna färre än i det förra församlingsvalet.

Ivriga väljare i Helsingfors

Hittills har det i Helsingfors avgetts 3 460 förhandsröster, vilket är en betydlig ökning jämfört med tidigare val. För fyra år sedan var antalet förhandsröster 2 760.

I Esbo, Vanda och Uleåborg överskred också antalet förhandsröster under första dagen noteringen från förhandsröstningen år 2014.

I Esbo har 2 038 personer röstat i valet hittills. År 2014 var motsvarande siffra 1 932. I Vanda har 1 107 personer röstat (2014: 866) och i Uleåborg har 1 571 personer röstat – för fyra år sedan förhandsröstade 1 480 personer.

Läs mera:

Petrus församling sticker ut i äktenskapsfrågan också i jämförelse med finskspråkiga församlingar - Kyrkoherden: "Märkligt att det här är den enda intressanta frågan"

Stödet för att kyrkan ska viga samkönade par är en aning högre bland kandidater vid de svenskspråkiga än vid de finskspråkiga församlingarna i huvudstadsregionen. Däremot finns det ingen församling där stödet är lika lågt som vid svenskspråkiga Petrus församling. Det här visar svar i valkompassen inför församlingsvalet.

Läs mera:

"Bibelundervisningen har gått hem, äktenskapet är mellan man och kvinna" - församlingsvalskandidater i Petrus församling sticker ut i jämförelse

Majoriteten av de kandidater som ställer upp i församlingsvalet i huvudstadsregionen anser att kyrkan också ska viga samkönade par till äktenskap. Det här visar svar i församlingsvalets valkompass. Petrus församling i Helsingfors skiljer sig däremot klart från alla andra svenskspråkiga församlingar i huvudstadsregionen. Där vill bara 22 procent att kyrkan viger samkönade par.

Ökat antal förhandsväljare också i Åboland

Det är inte bara i huvudstadsregionen som personer varit mer ivriga med förhandsröstandet i församlingsvalet. Också i den kyrkliga samfälligheten i Åbo och S:t Karins röstade aningen fler personer.

I går röstade 1 919 personer i församlingsvalet. Motsvarande siffra år 2014 var 1 906 personer.

– Det är intressant att också antalet kandidater under 30 år är fler än vid församlingsvalet 2014, säger församlingsvalets kampanjchef Hanna Piira i ett pressmeddelande.

I Borgå svenska domkyrkoförsamling var antalet förhandsröster på samma nivå som för fyra år sedan.

− I församlingen använde 231 personer eller 2,2 % sin rösträtt under förhandsröstningens första dag, säger domprosten Mats Lindgård i Borgå.

Läs mera:

”Om det är 15 procent som röstar ger man dem alldeles för stor makt” - Kyrkoherdar vill se större valdeltagande i församlingsvalet

Församlingsvalen har en tid kämpat med lågt valdeltagande. Besluten är stora men få tar tillfället i akt att påverka den framtida kyrkan.

Läs mera:

Flertalet kandidater i församlingsvalet vill bevara Svenska församlingshemmet i Borgå - men räcker det till?

Majoriteten av de svenska kandidaterna i församlingsvalet i Borgå vill bevara Svenska församlingshemmet. Men räcker ekonomin och viljan till eller blir det ett nybygge i Näse?

Färre röster i inre Finland, Vasa och Ekenäs

På somliga håll har antalet förhandsväljare minskat.

I Tammerfors, Kuopio, Tavastehus, Jyväskylä och Joensuu har röstningsaktiviteten under första dagen inte nått samma nivå som vid förra församlingsvalet.

I Tammerfors avgavs 1 789 röster (2014: 1 952), i Kuopio röstade 776 personer (2014: 850), i Tavastehus-Vanaja församling avgavs 589 röster (2014: 661), i Jyväskylä 1 505 röster (2014: 1 799) och i Joensuu röstade 486 personer (2014: 491).

I Vasa och i Ekenäs har antalet förhandsväljare minskat mer kraftigt.

I Vasa svenska församling förhandsröstade 93 av församlingens egna medlemmar. Det är över hälften färre än vid valet 2014.

− Vid senaste val hade vi 194 personer som röstade under första dagen, men då hade vi ett valjippo på torget som säkert ökade valdeltagandet, kommenterar informatör Johanna Backholm i Vasa kyrkliga samfällighet i ett pressmeddelande.

Församlingsinformatören Yvonne Lindström i Ekenäs berättar att 110 personer röstade på måndagen. Vid förra valet röstade 132 personer första dagen.

– Förutom pastorskansliet hade vi den här gången röstning tre timmar i en affär. De övriga dagarna har vi flera röstningsmöjligheter, säger Lindström.

Läs mera:

Förhandsröstningen i församlingsvalet inleddes – i Kristinestad behövs fortfarande kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige

På tisdagen inleddes förhandsröstningen i församlingsvalet. I Kristinestads svenska församling ordnas valet av församlingsråd som normalt men valet av gemensamma kyrkofullmäktige skjuts upp på grund av brist på kandidater.

Läs mera:

Oklart hur det blir med församlingsvalet i Kristinestad – kandidaterna är alltför få

Kandidatnomineringen i församlingsvalet har avslutats. På flera håll verkar kandidaterna vara färre nu än vid förra valet för fyra år sedan.

Läs mera:

Församlingsvalet i Hangö svenska blev ingen rysare - resultatet klart på förhand

Spänningen och valfebern uteblev i församlingsvalet i Hangö svenska församling. Resultatet är klart redan nu eftersom antalet kandidater precis räckte till för att fylla platserna förtroendeorganen.

Förhandsröstning ännu några dagar

Det går ännu att förhandsrösta i församlingsvalet. Förhandsröstningen pågår till lördag, alltså 10 november.

Det finns över 2 500 förhandsröstningsställen runtom i landet. Information om röstningsställen och kandidaterna finns på församlingarnas webbplatser, i tidningsannonser eller församlingsvalets webbplats.

Under förhandsröstningsveckan kan man rösta på vilket förhandsröstningsställe som helst i hela landet.

Medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan som fyller 16 år senast på valdagen (18.11) har rösträtt i församlingsvalet.