Hoppa till huvudinnehåll

Domstol sätter stopp för bostäder för tiotusentals invånare i Helsingfors: "Vårt tänkande var nytt och det känns som att alla parter inte var redo för det"

Tavastehusleden år 2050.
Den här visionen av Tavastehusleden blir inte verklighet i och med Högsta förvaltningsdomstolens beslut. Tavastehusleden år 2050. Bild: Stadsplaneringskontoret stadsboulevard,visioner,Helsingfors,Generalplan

Planerna på att göra om fyra centrala infartsleder till Helsingfors till stadsbulevarder får nej i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Helsingfors vill göra om lederna för att kunna bygga fler bostäder bredvid dem. Staden väntas växa med 7 000 - 8 000 invånare per år men domstolsbeslutet innebär att bostäder för tiotusentals inte kan byggas.

Torsdagens besked från Högsta förvaltningsdomstolen innebär att delar av Helsingfors generalplan för hur och var staden ska växa inte går att genomföra. Vid Helsingfors stad beräknar man att beslutet innebär att bostäder för 60 000 - 80 000 inte kan byggas. Största delen av dem var planerade längs med fyra stadsbulevarder.

Domstolen anser att Västerleden, Åboleden, Tavastehusleden och Lahtisleden inte kan göras om till stadsbulevarder eftersom det är oklart hur det här inverkar på trafiken in till och ut från Helsingfors. I generalplanen finns heller inte spårförbindelser som skulle åtgärda trafikstockningarna, skriver HFD i beslutet.

Däremot ger HFD klartecken för att bygga bostäder på Malms flygplats.

Sinnemäki: Känns som att alla parter inte var redo för det här tänkandet

Biträdande borgmästare med ansvar för stadsplanering, Anni Sinnemäki (Gröna), är inte överraskad över beskedet eftersom Helsingfors förvaltningsdomstol i februari fattade samma beslut.

- Ur Helsingfors tillväxts synvinkel är det bra att allting vi har planerat till och med 2030 är lagligt. Dessutom kan Helsingfors växa kring spårvägsnätverket.

Men är det här ändå inte ett misslyckande då Helsingfors stad, när ni gör upp en plan, också borde förutse att den håller i domstol? Vad har gått fel?

- Angående stadsbulevarderna är det klart att de statliga trafikmyndigheterna inte såg saken på samma sätt i hur trafiksystemet kombineras med planläggningen. Vårt tänkande var nytt och det känns som att alla parter inte var redo för det här tänkandet.

- Nu måste vi planera det som är möjligt. Vi ska fortsätta dialogen med staten om hur staden kan växa.

Sammanlagt planerar Helsingfors, enligt generalplanen, att skapa åtta stadsbulevarder. HFD:s beslut gäller alltså bara fyra av de här lederna. Därmed kan Vichtisvägen, Tusbyleden, Österleden och Degerövägen göras om till stadsbulevarder.

Stadsbulevarderna skulle möjliggöra omkring 80 000 nya invånare längs med de nuvarande infartslederna och en stor del av det antalet var planerat längs med de fyra stadsbulevarder som nu fick nej i domstol.

Sinnemäki säger att planen var att byggandet vid de stadsbulevarder som nu fick nej skulle inledas först efter 2020-talet.

Anni Sinnemäki Helsingin kaupungintalolla
Anni Sinnemäki. Anni Sinnemäki Helsingin kaupungintalolla Bild: Kari Ahotupa / Yle Anni Sinnemäki

Helsingfors växer med 7 000 - 8 000 invånare per år

HFD beslöt också att inte bevilja besvärstillstånd när det gäller delgeneralplanen för Vårdö. Det här innebär att Helsingfors förvaltningsdomstols beslut om att planerna måste stoppas vinner laga kraft. Helsingfors vill bygga bostäder för 7 000 invånare på Vårdö, men planen måste nu läggas på is.

Trots att staden nu inte kan bygga så mycket som man vill längs med fyra infartsleder eller på Vårdö medan ingenting heller byggts i Östersundom vill Sinnemäki inte tala om kris.

- Längs med Vichtisvägen och Tusbyleden kan vi bygga medan existerande stadsdelar kan byggas ut. Vi utvecklar också knutpunkterna inom kollektivtrafiken och bygger tätare i centrum, säger Sinnemäki.

- Det finns potential under de kommande åren att bygga och planera för tillväxten. Vi har inte bråttom. Målet med den nya generalplanen var satt till år 2050.

Enligt en färsk prognos ska Helsingfors stad växa med 7 000 - 8 000 invånare per år till och med 2030. Det betyder att det 2030 bor 733 000 invånare, eller omkring 90 000 fler i Helsingfors än 2018. År 2050 ska det enligt samma prognos bo 822 000 personer i staden.

Klartecken för att bygga på Malms flygplats

Ett område där det kan byggas är i alla fall Malms flygplats. Det beslöt Högsta förvaltningsdomstolen också på torsdagen.

Flygplatsen är i landskapsplanen betecknat som ett område som är viktigt med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården.

Domstolen konstaterar ändå att "det inte kan anses vara nödvändigt att bibehålla startbanområdet som fullständigt öppet för att bevara kulturmiljöns värden".

Planen är att bygga bostäder för 25 000 invånare på flygplatsen. Enligt Anni Sinnemäki inleds byggandet på Malms flygplats under första halvan av 2020-talet.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen