Hoppa till huvudinnehåll

Musik och kultur bra för både kropp och själ – Nordiska forskare vill skapa bättre verktyg för att mäta resultaten

Ronnie Wood, Mick Jagger och Keith Richards,
Kultur- och musikupplevelser som exempelvis Rolling Stones konsert här på bilden påverkar vår hälsa och välfärd positivt visar forskning. Nu vill forskare skapa bättre verktyg för att mäta detta för att skapa en diskussion om kultur i samhället. Ronnie Wood, Mick Jagger och Keith Richards, Bild: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA jagger

Att musik och kultur är bra för kropp och själ vet redan säkert många och ny forskning visar att musik är bra för bland annat hjärnan.

Men nu vill nordiska forskare skapa bättre verktyg för hur man mäter vilken effekt musik och kultur har på vår hälsa och vår välfärd.

– Forskare i Norden har forskat i de här sakerna i över 40 år men nu inser vi att vi också behöver skapa mer stringenta metoder för att följa de händelseförlopp vi ser i samhället idag, säger professor i musik och hälsa vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm, Eva Bojner Horwitz.

Professor i musik och hälsa. Kvinna i polkagrisfärgad dräkt.
Professor Eva Bojner Horwitz anser att det nordiska samarbetet skapar ett mervärde för forskningen. Professor i musik och hälsa. Kvinna i polkagrisfärgad dräkt. Bild: Yle/Jesper Alm. musikvetenskap,eva bojner horwitz

Enligt Bojner Horwitz måste man integrera kunskapen på ett nytt sätt och därför är det viktigt med samarbete mellan de nordiska länderna.

– Vi har bra data att jämföra från de olika nordiska länderna Danmark, Finland, Sverige och Norge och nu gäller det att skapa ett mervärde för den kunskap som redan finns, säger Bojner Horwitz.

"Samhället behöver prosociala aktiviteter"

Bojner Horwitz har forskat i de här banorna i över 30 år och enligt henne är det först nu de senaste åren som allt fler börjat få upp ögonen för hur viktigt musik och kultur är med tanke på samhället.

– Det är först nu som exempelvis medicinska fakulteter börjat visa intresse för vår forskning och nu gäller det att samarbeta tvärvetenskapligt för att skapa nya sorters metoder och ny kunskap som kan göra samhället bättre, säger Bojner Horwitz.

Enligt Bojner Horwitz vet vi alla hur de nordiska samhällena ser ut idag och vi vet att vi behöver prosociala aktiviteter.

– Här kan konsten, kulturen och musiken komma in på ett mycket självklart sätt, säger Bojner Horwitz.

Äldre drar nytta av kulturupplevelser

Stiftelsen Hemmet i Åbo har arbetat mycket med att arrangera musik- och kulturupplevelser för äldre.

Johanna Slotte utbildar volontärer inom äldreomsorgen
Johanna Slotte hoppas att alla skulle kunna få uppleva konst och kultur i sin vardag. Johanna Slotte utbildar volontärer inom äldreomsorgen Bild: Yle/Maud Stolpe johanna slotte

– Det är fint att se att forskningen också bekräftar min känsla av att vi är inne på rätt spår och jag tror att det är viktigt att skapa mätbara resultat som visar hur musik och konst påverkar hälsan exempelvis, säger Johanna Slotte som jobbar vid Hemmet i Åbo.

Enligt Slotte har man redan länge arrangerat olika sorters kultur- och konstupplevelser för sina klienter.

– Jag ser att det är en mänsklig rättighet att få uppleva den här sortens saker och om vi kan visa siffror på hur bra det egentligen är kanske också beslutsfattare är villiga att betala för den här sortens satsningar, säger Slotte.

Bojner Horwitz deltog i ett nordiskt forskningsseminarium kring hälsa, välfärd och musik samt kultur som arrangerades i Åbo torsdagen den 7.11.