Hoppa till huvudinnehåll

Längre paus i syresättningen av Tjusträsket - Sjundeå vill veta om metoden verkligen är den bästa för sjön

En åra som just har dragits i vattnet.
Sommaren var ovanligt varm och torr. De mätningar som gjordes i somras är svåra att jämföra med tidigare somrar. En åra som just har dragits i vattnet. Bild: Mostphotos åra,sjöar,vattendrag

Sjundeå kommun har låtit syresätta Tjusträsket sedan år 1993 för att förhindra att näringsämnen från sjöbottnen frigörs i vattnet. Trots oxideringen har halterna syre vid bottnen varit låga på sommaren.

I april i våras avbröt kommunen syresättningen. Orsaken var att man ville undersöka situationen i Tjusträsket närmare för att hitta de bästa och mest kostnadseffektiva metoderna för att hjälpa sjön.

Men kommunen anser att det ännu inte finns tillräckligt med information utan vill förlänga pausen i syresättningen.

Inte helt riskfritt

Under syresättningen har man pumpat syrerikt vatten från ytan till bottnen. Man vill hålla syrehalterna vid bottnen så höga som möjligt.

Näringsämnen frigörs från bottnen när det inte finns syre i vattnet. Det kallas för inre belastning.

Men syresättningen har alltså inte gett önskat resultat trots att man bytte till en effektivare pump år 2013.

Den här manicken hjälper Östersjön att få mera syre och därmed mera bottendjur och livligare fiskstammar. Bild: YLE/Malin Lindholm
Man har provat syrepumpar med olika effekt. Den här manicken hjälper Östersjön att få mera syre och därmed mera bottendjur och livligare fiskstammar. Bild: YLE/Malin Lindholm Bild: YLE/Malin Lindholm syre

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå konstaterar att det skulle behövas en ännu kraftigare pump för att få en bättre effekt.

Det skulle kosta mera, men skulle samtidigt inte lösa det underliggande problemet i Tjusträsket. Det rinner helt enkelt för mycket näringsämnen utifrån in i sjön.

Nämnden konstaterar också att det finns risker mer syresättning. Det kan leda till att det finns högre halter av näringsämnen i ytvattnet och det ökar antalet alger i slutet av sommaren.

Det behövs mera information

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade för ett år sedan att man avbryter syresättningen och undersöker vad som händer i sjön utan oxidering.

Men pumpen stängdes alltså först i april och det betyder att man inte har mätresultat från vintern.

Västra Nylands vatten och miljös kontor i Lojo.
Det behövs mera mätresultat. Västra Nylands vatten och miljös kontor i Lojo. Bild: yle/Petra Thilman vattenanalys

Sommaren 2018 var också exceptionellt varm och torr. Det leder till att det är svårt att jämföra resultaten från den sommaren med mätresultat från andra somrar.

Nämnden fortsätter därför nu pausen i syresättning tills man har fått tillräckligt med information om vad en paus i oxideringen innebär för sjön.

Man ska undersöka bland annat halten lösliga näringsämnen i sjön och manganhalten på olika djup i sjön.

Tjusträsket i Sjundeå.