Hoppa till huvudinnehåll

Efter kritikstormen mot taxireformen - nu svarar Anne Berner: "Om vi inte hade gjort någonting hade vi garanterat förlorat servicen i glesbygden"

Anne Berner (C)
Kommunikationsminister Anne Berner Anne Berner (C) Bild: Jarno Kuusinen / AOP Anne Berner,kommunikationsministeriet,ministrar,Centern i Finland

Den ansvariga ministern Anne Berner, Centern, är nöjd med taxireformen, trots all kritik. Svenska Yles granskning visar att taxiloven har ökat, men trots det har det blivit svårare att få taxi i glesbygden.

Den nya taxilagen har varit i kraft sedan i juli månad. Svenska Yles granskning visar att antalet taxilov har ökat, men trots det kan kunderna inte räkna med att få tag i en bil.

Exemplen är många på när kunder har väntat förgäves på taxi eller tvingats köa länge i telefonen för att kunna beställa en FPA-taxi.

Hur tycker du kommunikationsminister Anne Berner att den nya taxilagen har fungerat med facit på hand?

- Vi har ju bara en facit på fyra månader och det här är en stor reform, men om man tittar på taxitrafiken så har utvecklingen ganska långt varit den vi hade förväntat oss.

- Det har kommit många ansökningar av nya företagare och sedan har det blivit flera deltidschaufförer, vilket har varit ett av de stora önskemålen vi hade. /... / Men det finns mycket som fortfarande anpassar sig och utvecklas. Vi får se hur priserna anpassar sig enligt utbud och efterfrågan.

Hur ser du på att det åtminstone till en början har visat sig att servicen har minskat i glesbygden?

- Den har ju minskat hela tiden. Den har minskat i många år och det är faktiskt en av orsakerna till att den här lagen stiftades. Den gamla lagen har ju ställt ganska höga krav på taxiföretagarna, vilket har lett till att taxibilarna har försvunnit i glesbygden och nu tar det troligen lite tid för att bygga upp tjänsterna igen.

- Men det som har uppstått är faktiskt deltidstaxierbjudanden och möjligheter för taxiföretagare att vara del av olika tjänster, att med sin bil koppla ihop transporten av personer, varor och kanske post och annat.

- Det är också helt klart att om vi inte skulle ha gjort någonting så skulle möjligheten att anlita taxi helt ha försvunnit från glesbygden. Det här är ändå ett försök att underlätta företagande i glesbygden.

Hur är det i framtiden, ska det finnas taxiservice kvar utanför de stora städerna?

- Absolut. Det är en av orsakerna till att lagen har stiftats. Om vi inte hade gjort någonting så skulle vi garanterat ha förlorat.

Vem är det som kommer emot om det då trots allt inte lyckas? Är det kommunerna eller staten som ska garantera att personer som är beroende av FPA-skjutsar får dem också i framtiden?

- FPA-skjutsarna är helt oberoende av den här lagstiftningsförändringen. Folkpensionsanstalten säkerställer sina egna tjänster och utsätter dem för konkurrens enligt egna villkor. FPA har fortfarande pengar för att upphandla och egna rättigheter och möjligheter att besluta hur upphandlingen görs. FPA:s tjänster kommer garanterat att fortsätta.

Nu är det fritt fram för taxiföretagarna att prissätta själva. Jag har hört till exempel om fall där det har kostat 85 euro att ta sig Helsingfors centrum till Drumsö. Hur ser du på den här utvecklingen?

- Den stora bilden har enligt våra analyser varit den att priserna har sjunkit speciellt i huvudstadsregionen. Det är klart att så länge man alltid lyfter fram det ena fallet där det har gått dåligt så finns det en känsla av att systemet inte fungerar, men i de flesta fall har priserna sjunkit för konsumenten.

- I lagstiftningen finns det en möjlighet för Trafi att göra en intervention i prissättningen om det behövs. Ministeriet och Trafi följer med prisnivån med tiden.

Tanken med reformen var att det skulle bli en friare marknad, men nu är det på många håll taxicentralerna, alltså Lähitaksi, som bestämmer. Taxiföretagarna måste höra till Lähitaksi för att få kunder. Hur ser du på situationen?

- Också här måste man skilja mellan FPA:s tjänster och den fria taximarknaden. FPA-systemet är inte så fritt som jag skulle önska. /.../ Lagstiftningen ger FPA bättre utrymme att konkurrensutsätta sina egna tjänster. Marknaden över lag liberaliseras och gör att det blir flera företagare. Det ser man ju också på antalet företagartillstånd som har beviljats efter första juli. Det har faktiskt funnits ett behov av nya företagare.

Så mycket är på hälft ännu?

- Lagen är klar, men när man gör en så här stor reform tar det tid innan marknaden anpassar sig och fungerar. Bollen ligger nu hos företagarna, hur de utnyttjar situationen.

- Både ministeriet, Trafi och konkurrensmyndigheterna kollar upp marknaden med jämna mellanrum och följer med mycket stort intresse med hur det här utvecklar sig. Vi har nog beredskap att styra marknaden. Det behövs kanske inte lagstiftning till det. Ofta är det bara upplysning som krävs för att förstå hur mycket lagen ger utrymme för.

Svenska folkpartiet röstade för reformen – trots vetskapen om problem

Svenska folkpartiet (SFP) hörde till de partier som röstade för reformen då lagpaketet godkändes i riksdagen, till skillnad från Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterförbundet. Rösterna föll 100 för och 50 emot då lagen godkändes i riksdagen.

SFP:s gruppordförande Thomas Blomqvist befarade redan på förhand att det skulle bli svårare att få taxi på glesbygden då taxichaufförer kör där det finns mera kunder, men trots det röstade han och hela SFP:s riksdagsgrupp för den nya taxilagen.

- Det här var en del av en stor trafikreform. Det var klart att vi hade vissa betänkligheter, men sedan finns det också goda sidor med reformen såsom avregleringen av vissa grejer inom taxibranschen.

En man i blå kostym som är riksdagsledamoten Thomas Blomqvist.
SFP:s gruppordförande Thomas Blomqvist är hemma från Raseborg där tillgången på taxi har försämrats efter att lagen trädde i kraft. En man i blå kostym som är riksdagsledamoten Thomas Blomqvist. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Raseborg,ekenäs

Thomas Blomqvist poängterar att SFP i flera sammanhang under beredningen lyfte upp att den nya lagen skulle leda till att problemen med tillgång på taxi i glesbygden bara skulle bli värre. Blomqvist understryker precis som minister Berner att antalet taxibilar redan en längre tid har minskat på orter där branschen inte har varit lönsam.

- Den nya lagen försnabbade utvecklingen ytterligare.

Han säger att majoriteten av den negativa respons han har fått på taxireformen har handlat om FPA-taxi, att kunden inte längre själv kan välja vilken chaufför hon eller han vill anlita.

Varför valde ni då att ta risken att servicen kunde bli sämre då det gäller de här bitarna?

- Där fanns många goda saker i det här paketet som vi ville att skulle drivas igenom, många sker som blev bättre. Det är avreglerat, mindre byråkrati och det finns förutsättningar för en bättre konkurrens.

Fri konkurrens garanterar en bättre service, men problemen uppstår enligt Blomqvist på orter där det inte finns tillräckligt med efterfrågan.

Blomqvist säger i dag att problemen måste lösas som har uppstått i och med den nya taxilagen. Han riktar sina blickar mot kommunikationsministeriet och minister Berner.

- Jag förväntar mig att regeringen och ministern tar i de här avigsidorna som nu är uppenbara när vi har haft den här lagen i kraft några månader.

Läs också