Hoppa till huvudinnehåll

Finlands Gymnasistförbund: Eleverna är stressade och drunknar i skolarbete

Studerande räknar matteuppgifter
Studerande räknar matteuppgifter Bild: Tiina Jutila / Yle matematik,skolor,gymnasiet,gymnasister,grundskolans högstadium,läxor,studier,Koululainen,studerande,utbildning,universitet,fysik,naturvetenskaper

Finlands Gymnasistförbund kräver att det fästs mer uppmärksamhet vid de ungas ork. Förbundet betecknar läget som mycket alarmerande bland de studerande.

Förbundsstyrelsen hänvisar till en färsk enkät bland gymnasieelever som visar att var tredje gymnasist upplever att hen drunknar i skolarbete under minst ett par dagar i veckan.

- Vi har hamnat i ett läge där det innehåll som krävs och den tid som står till förfogande inte längre är i någon som helst balans. Kurserna är fullspäckade med fakta och det är vanligt att man inte ens hinner gå igenom allting tillsammans, uppger ordförande Alvar Euro.

Som det nu är känns inlärningsprocessen som ett enda presterande - något som man enligt förbundet bör ändra på nu när läroplanen återigen uppdateras.

- Man måste våga gallra i målsättningarna, slår Euro fast.

Var tredje oroad över sin egna mentala hälsa

Enkäten visar att 35,4 procent av gymnasieeleverna har varit oroade över sin mentala hälsa under det senaste året.

Förbundet efterlyser en mer omhändertagande atmosfär av hela elevsamfundet och lägre tröskel för olika tjänster inom elevvården.

Mentalvårdstjänster avsedda för gymnasister måste också utvecklas, kräver förbundet.

- Då man börjar oroa sig för sin egen eller någon annans välbefinnande måste hjälpen finnas nära, säger för sin del Roosa Pajunen som valts till förbundsordförande 2019.

Läs också