Hoppa till huvudinnehåll

Företagare hoppas starta fiskodlingen utanför Jakobstad nästa sommar – bollen ligger hos Regionsförvaltningsverket

Ådö, Sebastian Höglund.
Sebastian Höglund. Ådö, Sebastian Höglund. Bild: Yle/Mikaela Löv fiske,fiskodling,Jakobstad,sebastian höglund

Sebastian Höglund som är vd för företaget Ekofish hoppas komma igång med fiskodling utanför Öuran nästa sommar. Nu väntar företaget på miljötillstånd.

Just nu väntar Ekosfish besked från Regionförvaltningsverket om huruvida företaget kan starta verksamheten redan nästa sommar.

- Det beror på hur allt fortskrider, snabbt kan planerna skjutas fram med ett år, säger vd Sebastian Höglund.

Tanken är att börja med en odlingskass med en diameter mellan 30 och 40 meter, beroende på vilken modell man väljer. Målet är är att komma upp i sju odlingskassar och 950 000 kilo fisk.

Vill utöka vattenbruket

Man kan säga att Ekofish satsning ligger i tiden. I dag är över 80 procent av den fisk vi äter i Finland importerad och ungefär hälften av den fisken kommer från Norge.

Nu vill man både nationellt och på EU-nivå lyfta fram vattenbruket.

Jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och naturresursinstitutet Luke har lokaliserat lämpliga fiskodlingsplatser längs Bottenviken.

Höglunds initivativ grundar sig i begränsningarna kring laxfisket och en vilja att utveckla en så bra produkt som möjligt för att komplettera det traditionella fiskeriet.

- Jag ser väldigt mycket fram emot att komma igång. Det är ett spännande projekt, säger Höglund.

Ut till havs

Riktningen är nu att man söker sig längre ut till havs där odlingarna får en god vattengenomströmning.

- En hård strömning tar bort övergödningsproblematiken och fisken behöver inte medicineras när temperaturen är gynnsam och syrenivån hög. Då får man en väldigt fin produkt, det blir gladare fiskar, säger Höglund.

Ådö.
Ådö. fiskehamnar

Men att odla fisk så långt ut har också sina utmaningar. Utanför Öuran kan vågorna vara fem meter höga när det blåser upp. Genom automatisering kan man utfodra fisken i alla väder.

- Det går helt enkelt inte att ta sig ut dit om vädret inte tillåter det.

Regnbågslax, sik och eventuellt också havsöring planerar Ekofish att odla. Höglund är övertygad om att det finns marknad för fisken. Omsättningen på fisk är 360 miljoner euro om året i Finland.

- Hela 300 miljoner av den summan härstammar från utländsk fisk. Vår självförsörjningsgrad är mycket dålig, säger Höglund.

Ekofish möter motstånd

Men planerna på en fiskodling har också mött motstånd. Vestersundsby delägarlag har lämnat in ett besvär till Vasa förvaltningsdomstol och det har även startats en namninsamling mot fiskodlingen.

- Utgångspunkten när vi startade det här projektet var att det skulle ha minimal miljöpåverkan, säger Höglund.

Höglund säger att Ekofish därför anlitat konsluter som gjort noggranna rapporter om vilken placering som är optimal för en fiskodling. Både med tanke på vattenströmmar och på att man inte ska störa vare sig fisklekplatser eller människors rekreationsområden.

- I rapporten slår konsultfirman fast att utsläppet och miljöpåverkan är ringa.

Ändrad lagstiftning på gång

Vestersundsby delägarlag som besvärat sig mot fiskodlingen anser att ett projekt av den här storleksordningen borde ha en miljökonsekvensbedömning.

Miljövårdschef Sofia Zittra-Bärsund skrev också i sitt utlåtande till NTM-centralen att man borde utreda hur stor belastning området tål och det kunde göras genom en miljökonsekvensbedömning.

Men någon sådan krävs inte i dag, även om lagstiftning om miljökonsekvensbedömningar för odlingar på över tusen ton kilo fisk är på gång.

- Det är säkert på sin plats. Men när det gäller fiskodling är det tre saker man bör ta i beaktande: lokaliseringen, dimensioneringen och fodret. Om dessa inte är välanpassade får man problem, säger Höglund.

Ådö.
Ådö. fiskehamnar

Strömming blir foder

Sebastian Höglund säger att foderanvändningen gått ner till 70 procent av mängden man använde på 90-talet. Enligt rikssvenska siffor ska 1,2 kilo foder i dagsläget ge 1 kilo fisk.

- Unikt för Finland är dessutom Östersjöfodret, recirkulationsfoder. I princip tar man upp en 1,5 kilo strömmning som är näring från Östersjön. Strömmingen blir foder som man matar fiskarna med. Man tar i princip upp mera gödning än man tillför, säger Höglund.

Hur tror då Sebastian Höglund att det går? Kommer vi att se allt fler fiskodlingar längs den österbottniska kusten?

- Jag tror att intresse och möjligheter finns. Utvecklingen kommer att ske dels på land och dels ute till havs. Det bästa är om man får den här kombinationen att fungera, säger Sebastian Höglund.