Hoppa till huvudinnehåll

Vad tycker du som är man, ung eller finsktalande om livskvaliteten i Raseborg?

par på promenad
Fram till jul kan man svara. par på promenad Bild: Nadine Mabinda hand i hand

Projektet LES vid Yrkeshögskolan Novia vill kartlägga livskvaliteten i Raseborg. Raseborgarna har svarat flitigt på den enkät som forskarna har publicerat, men äldre kvinnor är överrepresenterade bland dem som svarat.

Sedan i slutet av september har Ruslan Gunko och hans projekt ”LES: Life quality in Raseborg” vid Yrkeshögskolan Novia samlat in enkätsvar där man kartlägger livskvaliteten och miljöns tillstånd i Raseborg.

Män, unga och finsktalande efterlyses

Målet är att få in 500 svar på enkäten, och hittills har man kommit halvvägs.

- Enkäten är öppen fram till jul, och vi är väldigt glada över att så många redan deltagit. Hittills har vi märkt att de flesta som svarat är äldre svenskspråkiga kvinnor. Därför efterlyser vi nu också respondenter med finska som modersmål, flera män och framför allt yngre invånare i Raseborg, säger Gunko, som är doktorand vid Yrkeshögskolan Novias forskarkollegium i ett pressmeddelande.

Svaren kommer att ligga som grund för Gunkos doktorsavhandling.