Hoppa till huvudinnehåll

Ingen höjning av inkomstskatt i Pargas - också fastighetsskattesatserna förblir oförändrade 2019

Pargas stadshus.
Pargas stadshus. Bild: Lotta Sundström / Yle stadshus,pargas

I Pargas förblir fastighetsskattesatsen och inkomstskattesatsen oförändrade år 2019. Det beslöt stadsfullmäktige på tisdag kväll.

Den allmänna fastighetsskatteprocenten förblir 0,47 procent för stadigvarande bostäder. Medeltalet i Finland har i år legat på 0,49 procent. För övriga bostäder förblir skatteprocentsatsen 1,5.

Pargas stads inkomster från fastighetsskatten har varit över 9 miljoner euro sedan 2015, då fastighetsskatteprocenten senast höjdes.

Även inkomstskattesatsen i Pargas stad hålls oförändrad år 2019 och är 19,75 procent. Inkomstskatteprocentsatsen har varit densamma sedan 2013.

Motioner om inomhusluft, socialsektorn, solpaneler, halkskydd och företagsenhet

Folke Pahlmans (SFP) motion om att utreda möjligheten att tillsätta en företagarenhet remitterades efter omröstning (26 - 8). Fullmäktige nöjde sig inte med stadsstyrelsen svar, enligt vilket det redan finns en välfungerande näringslivsenhet med en företagsutvecklare.

Folke Pahlman från Pro Malm
Folke Pahlman. Folke Pahlman från Pro Malm Bild: Yle/Johanna Ventus pro malm

Nina Söderlund (Vf) lämnade in en motion om solpaneler. Enligt Söderlund borde staden göra det lättare för den som är intresserad av att installera solpaneler genom att förenkla och förtydliga processer och tillståndsförfarandet.
Nina Söderlund.
Nina Söderlund. Nina Söderlund. Bild: Yle/Lina Frisk. Pargas,nina söderlund

Lotta Laaksonen (Vf) lämnade in en motion som rörde socialsektorn. Laaksonen ansåg att verksamhetscentralen Kikarens problem borde synas mera ingående, och att ledningens agerande och ansvar i frågan synas.
Lotta Laaksonen.
Lotta Laaksonen. Lotta Laaksonen. Bild: Copyright Jussi Vierimaa 2018 Pargas,lotta laaksonen

Laaksonen lämnade också in en motion om inomhusluften i Sarlinska skolan och i Paraistenseudun koulu. Motionen efterlyser en noga utredning av inomhusluften i de här skolorna. Enligt Laaksonen är det många som fått symptom av inomhusluften i de skolhusen.
Händer som håller i halkskydd
Händer som håller i halkskydd Bild: Yle/Fredrika Sundén fsbilder

Maj Björk (SFP) och Sverker Engström (SFP) lämnade båda in varsin motion om att skydda stadens äldre invånare från halkskador. Björks förslag gick ut på att satsa 30 000 euro på att förse personer 65 år och äldre med halkskydd. Enligt Engströms motion kunde staden ersätta äldre personers köp av skor med dubbar med 50 euro, och därtill föra kampanj om hur man skyddar sig för halkolyckor.