Hoppa till huvudinnehåll

Lägre priser, sämre lön, mera förvirring - Taxichaufför Lenita Lindholm: Jag klarar mig trots allt

Taxichaufför Lenita Lindholm.
Kunderna och bilarna hittar inte alltid varandra då Lähitaksis system inte fungerar som det ska, säger Lenita Lindholm. Det är en av orsakerna till att hon tycker läget är sämre efter den nya taxilagen. Taxichaufför Lenita Lindholm. Bild: Marica Hildén / Yle Ekenäs,Raseborg,Västnyland,taxichaufför lenita lindholm

Taxichaufför Lenita Lindholms inkomster har nästan halverats efter att den nya taxilagen trädde i kraft. Hon ser negativt på chaufförernas situation, men fortsätter att köra för att få bröd på bordet.

Lenita Lindholm har haft eget taxilov sedan 2000, men körde taxi även före det. Hon kör kunder i Raseborg, men även FPA-ersatta skjutsar som ibland tar henne till exempel till Helsingfors.

Så här beskriver Lindholm livet som taxichaufför efter att lagen trädde i kraft i somras:

- Det är mera förvirring, priserna har gått ner och det är mycket som inte fungerar så som det gjorde tidigare.

Taxistation i Ekenäs.
Taxistationen i Ekenäs. Taxistation i Ekenäs. Bild: Marica Hildén / Yle Ekenäs,Västnyland,Raseborg,taxibilar ekenäs

Lenita Lindholm vill inte uppfattas som en bakåtsträvare trots sin negativa syn på taxilagen.

- Men om vi ska gå framåt så ska det fungera med detsamma.

Dubbelbokningar vanliga

Yrseln beror på att Lähitaksis förmedlingssystem inte fungerar ordentligt, säger Lindholm som tidigare hörde till Taxi Uusimaa Nyland. Det företaget ingår nu i Lähitaksi.

- Det blir dubbelbokningar eller så får taxichauffören inte beställningen. I synnerhet de som bor på landet får vänta länge, eller så får de ingen taxi alls.

Fakta om den nya taxilagen

  • Riksdagen godkände den 19.4.2017 med rösterna 100 för, 50 mot, 49 var frånvarande.
  • Lagen trädde i kraft 1.7.2018.
  • Taxikvoterna och taxaförordningen samt stationsplats-, jour- och körförpliktelserna slopades.
  • Kurs- och examenskravet för taxiföretagare slopades.
  • Taxitrafiktillståndet ger rätt att bedriva taxitrafik överallt på fastlandet, inte bara på ett visst område som tidigare.
  • Man kan vara självständig eller höra till en taxicentral eller ett större taxiföretag. De flesta som hör till en taxicentral är egenföretagare och har eget taxitillstånd och egen bil.
  • Hör du inte till en taxicentral måste kunderna hitta dig men du får då bestämma priset på körorna.
  • Taxicentralerna och taxiföretagen förmedlar körningar och bestämmer priserna för sina chaufförer. De bestämmer också vem som får köra för dem.

De här problemen inträffar tyvärr allt för ofta, säger Lindholm.

- Vi har försökt kontakta Lähitaksi, men gensvaret är inte alltid positivt. Nu ska vi göra om rutsystemet, så det blir kanske bättre.

Rutsystemet går i korthet ut på att distriktena är indelade i rutor och taxichaufförerna ska med hjälp av systemet hitta rutan där kunden finns.

Lägre inkomster

Priserna har också sjunkit vilket påverkar inkomsterna. Lenita Lindholm har nyss kollat statistiken för augusti och september.

- Inkomsterna har gått rejält neråt, nästan med hälften. FPA-priserna har också sjunkit med 25 procent.

En gul taxiskylt på en taxibil.
Lenita Lindholm fortsätter trots allt att köra taxi. En gul taxiskylt på en taxibil. Bild: Marica Hildén / Yle Ekenäs,Raseborg,Västnyland,taxiskylt

Lähitaksi har också svårt att hitta personal som kan svara på svenska då kunderna ringer. Taxi Uusimaa Nylands telefonnummer för svenskspråkig service övergick till Lähitaksi, men det fungerar inte så som det borde, säger Lindholm.

- Ibland svarar ingen, eller så svarar någon som inte kan svenska. Servicen har blivit sämre för dem som har svag finska.

"Trevligt med bröd på bordet"

Ser du alls något positivt med den nya taxilagen?

- Man börjar bli van och anpassar sig, men nej, jag ser inget positivt med den.

Lenita Lindholm fortsätter ändå att vara taxichaufför.

- Jag är illa tvungen. Det är trevligt att ha bröd på bordet och kunna betala räkningarna. Jag klarar mig trots att inkomsterna är mindre än tidigare.

Artikeln är en del av Svenska Yles granskning av taxiservicen efter lagändringen.

Läs också